Tisztelt Hozzátartozó!

Ismerjük a tanácstalanság első napjait.

Az ember legszívesebben éjjel-nappal egy dologra gondolna: az elhunyt hozzátartozó távozására, a fájdalmas veszteségre, a gyászra. Azonban még ezt sem teheti, hiszen annyi a hirtelen jött, szokatlan kérdés, a gond, melyeket a temetés, a temetkezés kérdései állítanak elé. Mi álljon a gyászjelentésben? Ki mondja a halotti beszédet? Milyen legyen a temetés? Urna vagy koporsó szolgáljon az elhunyt maradványainak tárolására? Kereszt, fejfa vagy sírkő állítson emléket a számára? És bár ezek a terhek már önmagukban szinte elviselhetetlenek, ilyenkor gondolni kell az anyagi vonatkozásokra is: mennyibe kerül a búcsúztatás, mire kell figyelni az árajánlat kérés során? Nem részletezzük tovább a fájdalmas kérdéseket.

Segítünk Önnek!

Bízza ránk a temetkezést!

Elvégezzük Ön helyett a kórházi, hivatali ügyintézést, a szükséges iratok, engedélyek beszerzését

Elintézzük a temetési végső búcsú helyszínéül szolgáló temetőben történő időpontfoglalást, és a különböző bürokratikus procedúrákat.

Miben tudunk segíteni?
 
 • Elvégezzük Ön helyett a kórházi, hivatali, temetői ügyintézést, a szükséges iratok, engedélyek beszerzését
 • Segítünk a szertartással kapcsolatos előkészítő lépések során felmerülő döntések meghozatalában, és a döntések végrehajtásában (hamvasztás, az eltávozott öltöztetése, temetés típus kiválasztása, koporsó, urna, értesítő, zene kiválasztása, halotti beszéd megfogalmazása stb). Ha Ön esetleg nehézségként éli meg, hogy ebben a fájdalmas helyzetben számos döntést kell meghoznia, minta megoldásaink segítségével tudunk enyhíteni a terhein.
 • Elintézzük a búcsú helyszínéül szolgáló temetőben történő időpontfoglalást, és a különböző bürokratikus procedúrákat.
 • Gondoskodunk az eltávozott végső nyughelyéül szolgáló sírkő vagy a sír kereszt előkészítéséről számíthat ránk a virágok, koszorúk, és az ünnepélyes, méltó búcsúhoz szükséges összes kellék beszerzésében, intézésében
 • A tettek mellett tanácsokkal is igyekszünk enyhíteni – ha ez lehetséges - az Ön fájdalmát: honlapunkon számos ajánlást találhat a haláleset és a végső búcsú közötti, illetve utáni időszak fájdalmának csillapítása céljából.
 • Temetkezési vállalatunk tehát teljeskörű ügyintézést vállal, vagyis van lehetőség nálunk a kegyeleti kellékek kiválasztásától kezdve a virágrendelésig minden részletkérdés tisztázására és elintézésére. Jelezheti számunkra, hogy a család egyházi vagy polgári szertartás keretében kíván búcsút venni az eltávozottól, illetve azt is, hogy hamvasztásos vagy hagyományos, koporsós temetést kérnek-e. A búcsúztató szöveg, vagyis a halotti beszéd mindig a hozzátartozók közreműködésével készül, s – főleg a polgári szertartásokon – van lehetőség a búcsúztatón elhangzó versek és zenék kiválasztására is.

A hivatali ügyekről, papírok intézéséről röviden

Bár temetkezési vállalkozásunk igyekszik mindenben segíteni, óhatatlanul vannak olyan lépések, amelyeket Önnek kell megtennie annak érdekében, hogy az ügyintézés minél gördülékenyebb legyen.
Érdemes ilyenkor abból kiindulni, hogy az élet bölcsen van kitalálva, és a Nap holnap is felkel; talán a sok tennivaló, megválaszolandó kérdés eldöntése még segít is abban, hogy úgy érezzük, valamit még irányítani tudunk az életben. Az intéznivalók segítenek abban, hogy ne zuhanjunk teljesen magunkba, keljünk ki az ágyból, öltözzünk fel és induljunk megszervezni szeretett férjünk, feleségünk, apánk, anyánk méltó búcsúztatását.

Az eltávozott végső nyughelyének helyszíne

A búcsúztatás szervezése szomorú kötelessége az eltávozott hozzátartozóinak, s még akkor is többnyire váratlanul éri az embert a haláleset, ha az eltávozott már hosszú ideje beteg volt. Ahogy mondani is szokták: „erre nem lehet felkészülni”. Amikor bekövetkezik a szeretett személy elvesztése, sokan nem tudják, mitévők legyenek. Nos, a hivatali ügyek, papírok intézésével párhuzamosan a legfontosabb, amivel ilyenkor gondolni kell, az a végső nyughely helyszínének kérdése; erre az újabb, kevésbé konvencionális megoldások (pld bemosás) esetén lényegében bármely természetközeli színtér megfelelő lehet, azonban a hagyományos(abb) módokon (urna, koporsós temetés) történő elhelyezés esetében természetesen csak a temetők jöhetnek számításba. Az eltávozottak sírkertekben történő elhelyezése azonban szigorúan szabályozott tevékenység, amihez számos engedélyt, iratot kell beszerezni, de amelyet temetkezési vállalkozásunk természetesen teljes körűen elvégez Ön helyett. Bár a legtöbb család rendelkezik sírhellyel, tehát sok esetben nem kérdés, hogy melyik temetőbe kerül az eltávozott rokon, vagyis nincs szükség új sírhely megvásárlására, ennek ellenére a rátemetes, a sírhely-újraváltás procedúrájának intézése megterhelő lehet, tehát ebben is igyekszünk segíteni – Önnek nincs más dolga, mint az árajánlat kérés során megbeszélni munkatársunkkal a részleteket – a nagy egész intézését nyugodt szívvel temetkezési vállalkozásunkra bízhatja.

Az eltávozott búcsúztatásának típusa

Az eltávozottól való elbúcsúzás lelki funkcióját tekintve az élők megnyugtatására, fájdalmának csillapítására, a búcsú megkönnyítésére, a gyász feldolgozására szolgál.
A választási lehetőségeket alapvetően az határozza meg, hogy a halálesetet követően Ön – vagy halála előtt az eltávozott – a test sorsával kapcsolatban miként rendelkezik
Az évezredek során az ember mind a négyelemet – a földet, a vizet, a tüzet, és a levegőt -  felhasználta arra, hogy a halottak maradványait visszaadja a földnek, a természetnek. Legelterjedtebb az elföldelés, de a holttestet gyakran erdőkben, mezőkben magára, és a keselyűk, farkasok, hiénák prédájául hagyták, vagy éppen bebalzsamozták, és száraz sziklasírban helyezték el. A tengerészeknél szokás volt a víz alá merítés. A vikingek között hagyomány volt például, hogy a főemberek holttestét felgyújtott hajóra helyezve bocsátották a tengerre.

A modern ember előtt álló lehetőségek egyszerre szűkek és tágak. Magas hantos legyen, vagy hant nélkül, úrnatemetőbe helyeztesse a hamvait vagy kolombáriumfalba? A döntésnél az anyagi határok vagy a temető távolsága miatti korlátozott gondoskodás ténye éppúgy meghatározó lehet, mint az érzelmi, szokásbeli, elvi vagy kényelmi szempont. A választásnál egy időben arra is gondolni kell, hogy a síroknak, emlékhelyeknek egyéniségük legyen. Ezek ugyanis legtöbbször nem az eltávozott, hanem az élők, gondozók karakterét, igyekezetét fejezik ki, ezek szeretetéről, gondoskodásáról tanúskodnak, vagy anyagi helyzetükről árulkodnak – esetleg kiabálnak. Mindenesetre az uniformalizált megoldásoktól könnyű viszolyogni - mert az élők világa sem ilyen, ezért ez nem természetes.
 
 • Hamvasztás

Az egyik lehetőséget a halottégetés jelenti, mely az elmúlt évtizedekben igen elterjedt formává vált Magyarországon, ugyanis egyszerű, praktikus, kényelmes megoldást jelent.
A test elégetése során a hamvak urnába (hamvederbe) kerülnek; hamvveder és az elhunyt földi maradványai többféleképpen helyezhetők el.

A kiadások ilyenkor jóval alacsonyabbak, mint a klasszikus halottládás temetésnél, melyet nem minden temtettető vagy család engedhet meg magának - a hamvak hazavitele, vagy temetőn kívüli elhelyezése nem is véletlenül egyre népszerűbb.

Továbbá az is emellett a forma mellett szól, hogy ma már sokan nem azon a településen élik le az életüket, ahol megszülettek, s ha a hozzátartozók távolabb telepedtek le, a sírok gondozása olyan terhet ró rájuk, amelyet nem biztos, hogy vállalni tudnak vagy akarnak. Urnás temetésnél, illetve a hamvak szórásánál ilyen probléma nincs, nem kell óriási összegeket költeni a síremlékre, s a koszorúk, sírcsokor díszek, virágok költségeit is meg lehet így spórolni.
Az alacsonyabb árak mellett a hamvasztásos temetkezésnek más előnyei is vannak a koporsós megoldásokkal szemben. Ilyenkor ugyanis az ügyintézés procedúrája egyszerűbbé válik, hisz a hammveder könnyen szállítható, tárolható, így a ceremónia, bárhol, bármikor megtartható.

Sőt, vannak olyan esetek, amikor egyáltalán nincs szertartás, hanem a hozzátartozók hazaviszik a hamvakat, s otthon tárolják, vagy egyedileg helyezik végső nyugalomra szerettük földi maradványait. Azok számára pedig, akik nem kívánják a hamvakat hazavinni, többféle megoldás kínálkozik – választhatnak urnafülke, urnasír és egyéb megoldások közül, például elhelyezhetik a hamvakat a templomban, de dönthetnek a szórás mellett is. A szórásos megoldás egyik legfontosabb pozitívuma, hogy a későbbiekben nincs szükség gondoskodni a sírról, nem kell koszorúkat vásárolni, nincsenek plusz költségek, mint például egy síremlék állíttatása esetében. A hamvak elszórása sem helyhez kötött – történhet a temető szóróparcellájánál, egy templomban vagy egy olyan helyen, amelyhez az eltávozottat szép emlékek fűzték. Akár a Dunába vagy a Balatonba is szórhatók a hamvak hajóról, de ha a család igényli, légi végbúcsúra is van már lehetőség repülőgépről. Gyakran láthatunk elhanyagolt sírokat a temetőkben, ami igen lehangoló, szívszorító látvány. Az eltávozott hozzátartozói sokszor az adott település temetőjétől távol élnek, így nincs lehetőségük rendszeresen gondozni szerettük nyughelyét. Ezt a méltatlan és sokakban lelkifurdalást okozó helyzetet küszöböli ki például egy urnafülkés vagy egy szórásos megoldás.

Sokan azt tapasztalják, akik emellett a forma mellett döntenek, hogy lelkileg kevésbé volt megterhelő a szertartás, mint koporsós mód esetében, melynek legmegrázóbb pillanatai, a (nyitott koporsós) ravatalozás és a koporsónak a sírgödörbe történő leengedése, a sír beföldelése ilyenkor elkerülhetők.
 
 • Koporsós temetés

Családtag halálakor a hiány érzése fullasztó lehet. Hol van, hová lett? – szokás ilyenkor feltenni a kérdést, azt a kérdést, amelyre ezidáig még senki sem tudott megnyugtató választ adni. A holttest halottas ládában történő elhelyezése esetében legalább az egyértelmű, hogy az eltávozott teste fizikailag hol van, és ez a gondolat békével töltheti el az ember lelkét. A ceremónia során van lehetőség a holtest megtekintésére, a személyes búcsúvételre. Később a sír környékén el is lehet üldögélni, miáltal érezhető, hogy az eltávozott valamilyen módon ott van. Maga a végbúcsú megrendítőbb, katarktikusabb lehet, mert az elmúlás megragadható, a sírba történő leeresztés visszavonhatatlanná, tagadhatatlanná teszi az elmúlást. Mindazonáltal, a halottas láda befogadására alkalmas sírhelyek drágábbak, mint hamvasztásos megoldások, és a sír rendben tartása is több energiát, jelenlétet, időt igényelhet.

A ravatal, a szertartás, a halotti búcsúztató részletei

Ha a feni kérdések kapcsán a család meghozta a döntéseket, már „csak” az eltávozott búcsúztatásának részleteit illetően, vagyis
 
 • a gyászjelentés
 • a halotti beszéd
 • a végbúcsún elhangzó idézetek, versek
 • a zenék
 • a ruházat
 • a halotti tor
 • illetve a koszorú, a sírcsokor

kérdései kapcsán kell rendelkeznie, de ha kívánja, meghozzuk helyette az ilyenkor szükséges döntéseket. Hogy mindez mennyibe kerül? Egy árajánlat kérés keretében, vagyis ha megismerhetjük a család elvárásait, lehetőségeit, pontos számokat tudunk mondani. Vegye fel a kapcsolatot ügyintézőnkkel még ma!
 

Tekintse meg.

A legújabb híeinket a temetkezésről!

12 rövid idézet fiatalon elhunytak emlékére
Nem kell sok időt eltölteni földi létünk során ahhoz, hogy ráébredjünk, az életben semmire sincs garancia – csak a halálra. A szomorú tény az, hogy néhány ember fiatalon távozik az élők közül, jóval korábban, mint szerencsésebb társaink. (Ugyanakkor természetesen a legtöbb halál korai, mert szinte minden elhunyt esetében elmondható, hogy „élhetett volna még pár évet”.)
Érdekel
A halálhoz kapcsolódó egyes szimbólumok és jelentéseik
A régi korok emberei igen gazdagon díszítették a sírjaikat, és ma is elő-előfordulnak a sírokon különböző jelképek, szimbólumok. Néhány jelkép jelenté
Érdekel
A magyar népi temetőművészet csúcsteljesítménye: a fejfa
A temető minden korban a népművészet kimagasló helye, hiszen az emberi élet három határkövéhez: a születéshez, a házasságkötéshez és a temetéshez mind
Érdekel