Teendők halálesetkor - a halotti anyakönyvi kivonat kikérése

A megboldogult utolsó útjának szervezése szomorú kötelessége az eltávozott hozzátartozóinak, s még akkor is többnyire váratlanul ér a haláleset, ha családtagja már hosszú ideje beteg volt. Ahogy mondani is szokták: „erre nem lehet felkészülni”. Amikor bekövetkezik a szeretett személy elvesztése, sokan nem tudják, mitévők legyenek. Jelen oldal ehhez próbál segítséget nyújtani, hogy ebben a nehéz helyzetben is egyértelmű és világos legyen, mi mindent kell elintézni, milyen lépéseket kell megtenni.
Célunk, hogy segítő kezet nyújtsunk a temetéssel kapcsolatos teendők körül, ezért most a haláleset utáni ügyintézés 2024 évben is irányadó lépéseit szedtük össze. Mivel halál többféle módon is bekövetkezhet, végigvettük a lehetséges eseteket kitérve arra, milyen költségek jelentkezhetnek az elhunyt tárolásával és szállításával kapcsolatban.

Ha az elhalálozás otthon történik…

Ha a haláleset otthon történik, a háziorvost kell értesíteni (vagy a rendelési időn kívül az ügyeletes orvost). A halál tényének és okának megállapítására csak és kizárólag orvos jogosult. Az orvos kijön, megállapítja a halál beálltát, tehát elvégzi a halottvizsgálatot és kiállítja az ezzel kapcsolatos hivatalos iratot. (Fontos, hogy a halottvizsgálat elvégeztéig nem szabad a holttestet mozgatni, ötlöztetni, ugyanis a halottvizsgálatnak minden körülményre ki kell terjednie.) Ezután két lehetőségre kell készülni.

1. Ha a halál oka egyértelműen megállapítható, a rendkívüli haláleset lehetősége kizárható

A legegyszerűbb eset az, ha halál oka egyértelműen megállapítható és a rendkívüli haláleset (pl. idegenkezűség, öngyilkosság) lehetősége is kizárható. Ebben az esetben a hatóságoknak nincs több dolguk a holttesttel, a holttestet nem kell beszállítani a területileg illetékes kórházba kórboncolásra, vagyis nincs szükség hivatalból eljárásra (igazságügyi orvosi boncolásra). Ebben az esetben tehát a holttest elszállítása a temetésre kötelezett személy – az Ön - feladata, ezért ennek terheit Ön viseli. Ennél a pontnál kell értesíteni a temetkezési vállalkozót, hogy a holttestet elszállítsa.
Ezen a pontos a vizsgáló orvos kiállítja az ún. halottvizsgálati bizonyítványt, de különleges esetekben nem kapjuk meg egyből. Ilyenkor érdemes legkésőbb a kiállítást követő munkanapon érte menni. Tehát ha például szombaton történik a haláleset, és nem kapjuk kézhez rögtön a bizonyítványt, hétfőn legkésőbb kézbe kaphatjuk az iratot. Igaz, egy meghatalmazás birtokában elvileg a temetkezési vállalkozó is átveheti az iratot, ám ezzel a gyakorlatban szoktak problémák lenni, tehát érdemes személyesen átvenni a bizonyítványt. A halottvizsgálati bizonyítvány birtokában lehetséges elkezdeni a temetés intézését. Ha a bizonyítvány kiállítása és a temetés megtörténte között 96 óránál több idő telik el, a vállalkozó naponkénti hűtési díjat számol fel, ugyanis kötelező hűtenie a testet.

2. Ha a halál oka egyértelműen nem megállapítható és/vagy a rendkívüli haláleset lehetősége nem kizárható

Ha a haláleset otthon történik, az is előfordulhat, hogy a halottvizsgálat során az orvos nem tudja egyértelműen megállapítani a halál okát vagy nem lehet kizárni a rendkívüli haláleset lehetőségét. Ekkor, tehát ha a halál oka nem egyértelműen megállapítható, vagy ha rendkívüli haláleset lehetősége áll fent, a holttestet hatósági vagy igazságügyi intézménybe kell elszállítani az igazságügyi boncolási vizsgálat elvégezhetősége érdekében. Ezekben az esetekben, mivel nem Ön kezdeményezi az eljárást, Önnek nincs anyagi kötelezettsége a szállítás tekintetében. Amint a kórbonctani vizsgálatot vagy hatósági (igazságügyi) boncolást végző intézmény megállapította a halál okát/kizárta a rendkívüli haláleset lehetőségét – ez hosszabb időt is igénybe vehet - egy munkanapon belül kiállítja a bizonyítványt, majd erről értesíti a temettetésre kötelezett személyt – vagy az annak nevében eljáró személyt. Amíg az irat elkészül, a holttest tárolásának költéségei a kórboncolást végző kórházat (hatósági, igazságügyi intézményt) terhelik. Amint a bizonyítvány kiállításra került, és eltelt egy munkanap – ez kell ide a következő naptól kezdve a holttest tárolásának költségei Önt terhelik, illetve Önnek – vagy a megbízottjának, a temetkezési vállalatnak – kell gondoskodnia a test végső nyughelyre (halottasházba) vagy a temetkezési szolgáltató telephelyére történő elszállításáról. Ha a test elszállítása megtörtént, a továbbiakban, tehát amíg a temetés/hamvasztás megtörténik, a vállalkozó feladata – és ennélfogva az Ön költsége – a holttest hűtése.
Közeli családtag személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatásával, nem közeli hozzátartozó végrendelet vagy eltartási szerződés birtokában veheti át az iratot, ha pedig szolgáltató végzi az ügyintézést, általános meghatalmazásra van szüksége az elhunyt hozzátartozójától (rokonsági fokozat megjelölésével, két tanú aláírásával). A halottvizsgálati bizonyítvány birtokában történik meg a haláleset anyakönyvezése, a halotti anyakönyvi kivonat kikérése, aminek birtokában lehet elkezdeni a temetés szervezését.

Ha a haláleset más helyszíneken következik be

Történhet haláleset közterületen, nyilvános helyen vagy járművön– ebben az esetben a haláleset helye szerint illetékes háziorvos (ügyeletes orvos) értesítendő. Mentőben történt elhalálozás esetén a mentős orvos állapítja meg a halál beálltát. A holttest elszállításáról ekkor a Rendőrség gondoskodik. Ha a halottvizsgálat során az orvos arra a következtetésre jut, hogy a halál oka egyértelműen megállapítható és kizárható az idegenkezűség, a test a halottas házba kerül, mert nem lesz szükség boncolásra. Ha arra a következtetésre jut, hogy a halál oka nem egyértelmű, de kizárható az idegenkezűség, a kórházba kerül a test kórboncolásra. Ha pedig arra, hogy nem zárható ki az idegenkezűség, hatósági intézménybe további vizsgálat céljából.
Ez utóbbi esetben egy ún. temetési engedély beszerzésére lesz szükség – ennek intézését feltétlenül érdemes a temetkezési vállalatra bízni, hisz a procedúra hosszadalmas és körülményes lehet. Az előbbi két esetben azonban „csak” a halotti bizonyítvány beszerzésére lesz szükség a fentiekben, vagyis az otthoni haláleset kapcsán elmondottak szerint. A holttest tárolásával, hűtésével, illetve szállításával kapcsolatos költségek szintén az előbbiekben leírtak mentén alakulnak: vagyis a bizonyítvány (temetési engedély) kiállítását követő második munkanaptól kezdődően terheli a temettetőt a holttest tárolásának költsége, illetve a kórházból (hatósági igazságügyi intézményből) a végső nyughelyre (halottas házba, vállalkozó telephelyére) történő szállításért kell fizetnie Önnek.

Ha a haláleset kórházban történik

Ha a haláleset kórházban történik, a halál tényének megállapítását a kórház orvosa végzi el, aki az előbbi esethez hasonlóan legkésőbb a halál okának megállapításának napját követő munkanapon kiállítja a halotti bizonyítványt; amit vagy a kórház recepcióján, vagy azon az osztályon lehet átvenni, ahol az elhunyt a halála pillanatában feküdt. Ugyanitt van lehetőség a hátrahagyott személyes dolgainak, iratainak, a zárójelentésnek az átvételére, illetve bizonyos esetekben a boncolás mellőzésének kérelmezésére. Hamvasztás esetén csak kivételes esetekben mellőzhető a boncolás. Szociális intézmények esetében az intézmény feladata kihívni a körzeti orvost vagy az ügyeletet. Fontos azonban tudni, hogy akár otthon, akár a kórházban vagy valamely szociális intézményben történt meg a haláleset, a holttest elszállítására csak felöltöztetett állapotban van lehetőség. Minden kórházban megvan a rendje annak, hogy mikor lehet (a kórbonctanon) átadni a szükséges ruházatot.

Ha a haláleset külföldön történik

Ha a haláleset külföldön történik, számos dokumentum beszerzésére lesz szükség; bár országa válogatja, intézni kell az anyakönyvit, a helyi egészségügyi igazgatási szervek engedélyét, bizonyos esetekben balzsamozási igazolást, rendőrségi, ügyészségi papírok beszerzést stb. A procedúra meglehetősen bonyolult, tehát ebben az esetben feltétlenül keresse fel egy temetkezési vállalatot, hogy minél hamarabb megvizsgálhassák, mely teendők elvégzésére van szükség.
Továbbá az is megjegyzendő, hogy a halálesetet követő hivatalos folyamatok területenként eltérhetnek, ezért pontosítás végett érdemes egyeztetni a temetkezési vállalkozóval.

Ha pedig szeretne tovább olvasni a hivatalos iratok ügyintézéséről, kattinson ide!