halotti hivatalos iratok

Hivatalos dokumentumok: Halotti anyakönyvi kivonat, Halottvizsgálati bizonyítvány, általános meghatalmazás, temetési szabadság intézése

Bár a temetkezési vállalkozások igyekeznek mindenben segíteni a temetéssel járó bürokratikus teendők során, elképzelhető, hogy a halotti anyakönyvi kivonat és a halottvizsgálati bizonyítvány (vagy halotti bizonyítvány) intézésének feladata Önre hárul. A temetési segély, a temetési szabadság, az özvegyi vagy árvasági nyugdíj ügyintézése pedig egészen biztosan.

Halottvizsgálati bizonyítvány és halotti anyakönyvi kivonat beszerzése

A végső búcsúztatás előtt két dokumentum beszerzésére kell mindenképpen sort keríteni:
  • a halottvizsgálati bizonyítvány,
  • a halotti anyakönyvi kivonat.
Ez a két dokumentum feltétele a temetésnek.
Ezen bürokratikus procedúra célja és lényege, hogy bejelentésre kerüljön a haláleset, tehát a hivatalos szervek tudomást szerezzenek a tényről.

A halottvizsgálati bizonyítvány

A halottvizsgálati vagy halotti bizonyítványt a háziorvos vagy ügyeletes orvos állítja ki, aki a halál tényét megállapítja. Ez a dokumentum hivatalos papírként szolgál a haláleset tényéről. Általában azonnal megkapja ezt a hivatalos iratot, de attól is függ, hol/hogyan történt a haláleset. A haláleset utáni teendőkről részletesebben itt olvashat.
A halotti anyakönyv kiállításának feltétele a halotti bizonyítvány bemutatása.

A halotti anyakönyvi kivonat kikérése

A halotti anyakönyvi kivonat igazolja, hogy a haláleset bejelentése megtörtént. A halotti bizonyítványt az anyakönyvi hivatalban be kell mutatni, ugyanis ezzel történik meg a haláleset állam irányába történő bejelentése. Azt, hogy a hivatal tudomást vett a halálesetről, a halotti anyakönyvi kivonat igazolja.
A haláleset helye szerint illetékes önkormányzat Anyakönyvi Hivatala állítja ki a halotti anyakönyvi kivonatot. Az anyakönyvvezető nem csak kiállítja az anyakönyvit, de érvényteleníti is az elhunyt személy okmányait. Azonban a kivonat elkészültét nem feltelenül kell megvárni. Elég, ha az anyakönyvvezető záradékolja a halottvizsgálati bizonyítvány (ezzel igazolja, hogy a halál bejelentésre került). A záradékolt bizonyítvány vagy az anyakönyvi, illetve a halotti bizonyítvány birtokában lényegében már nincs több bürokratikus akadálya a temetés elvégzésének.
A halotti anyakönyv birtokában lesz a továbbiakban lehetőség a temetési segély, a temetési szabadság kérelmezésére, a hagyaték és a nyugdíj ügyintézésre.

Milyen további dokumentumokra lesz szükség?

  • Ha az elhunyt hajadon/nőtlen családi állapotú, akkor szükség lesz a halál okát bizonyító irat mellett a személyi igazolványára, a lakcímkártyájára és a születési anyakönyvi kivonatára.
  • Ha a családi állapota házas, a személyi igazolványon, a lakcímkártyán és a születési anyakönyvi kivonaton túl a túlélő házastárs személyi igazolványát is, valamint a házassági anyakönyvit is ki kell készíteni (amelynek a nyugdíj ügyintézésekor is kéznél kell lennie).
  • Ha elvált vagy özvegyen maradt családtagunk halálozik el, akkor a személyi igazolvány, a lakcímkártya és a születési anyakönyvi kivonat mellett még kelleni fog az ügyintézéshez a házasság felbontását igazoló okirat (jogerős bontóítélet vagy záradékolt házassági anyakönyvit), özvegy családi állapotú esetén a már korábban elhunyt házastárs halotti anyakönyvijére.
A fent részletezett iratok, vagyis az anyakönyvi, és a bizonyítvány elintézésével a temetés előtt álló két legfontosabb bürokratikus akadály elhárult – bár számos más papír beszerzésére is szükség van (pl. ANTSZ engedélyekre, kérelmekre, igazolásokra) ezekkel Önnek nem szükséges törődnie, ugyanis ezen papírok beszerzését, a kapcsolódó ügyek intézését a temetkezési cégek végzik el.

Temetési szabadság

Végül érdemes néhány szót ejteni a temetési szabadsággal (haláleset szabadsággal) kapcsolatos kérdésekről. A Munka Törvénykönyve (és a többi, munkajoggal kapcsolatos törvény, például a 2010. évi XlIII. törvény) értelmében közeli hozzátartozó halála esetén mindenkinek joga van temetésre szabadságot kivenni; halálesetenként 2 nap temetés szabadság jár. A temetési szabadság kivételére az elhalálozást követő 60 napon belül kell sort keríteni, azonban nem szükséges a szertartásra időzíteni a napokat, azokat bármikor és bármire fel lehet használni: például a temetési segély, vagy a nyugdíj ügyintézés céljából, azonban a munkáltatónál be kell mutatni a haláleset tényét igazoló iratot. Ezekre a napokra járó távolléti díj mértéke akkora, mint a rendes szabadásgok esetén. Hozzátartozónak minősül az egyenes ági rokon (apa, anya, gyerek, nagyszülők), a házas- és élettárs, a házastárs egyenes ági hozzátartozója (gyereke, apja, anyja), az egyenes ági rokon felesége/férje, és a testvér felesége/férje. Elhalt magzat után nem jár szabadság, ahogy halva születés esetén sem.