Halotti idézetek, búcsúztató versek temetésre

A halotti idézetek, temetési idézetek, gyász versek segítenek kifejezni, szavakba önteni a közeli hozzátartozó halála esetén érzett fájdalmat, kétségbeesést és megkönnyítik a halállal való szembenézést. A gyász idézetek, halotti versek ugyanakkor a bennük rejlő tartalmi és formai szépségnek köszönhetően nemcsak vigasztalást nyújtanak, hanem gyászjelentés idézetként, a részvétnyilvánítás kísérő szövegként is szolgálhatnak.

Bőven van választása annak, aki az érzéseit ezekkel a búcsúztató idézetekkel szeretné kifejezni, gyász vers után nézne, vagy egyszerűen a közelgő temetésre idézetet keres. A gyász idézetek, halotti versek, halotti idézetek ugyanis olyan tömegben és minőségben állnak rendelkezésre, hogy bárki könnyen megtalálhatja az ízlését, az érzéseit, vagy az elhunyttal való viszonyát a legjobban kifejező szövegeket, akár gyász idézeteket, halotti megemlékezés idézeteket, akár gyászjelentés idézeteket keres. Az elmúlás ugyanis a művészet, az irodalom és a zene örök ihletforrása, és a gondolkodók, híres emberek is sokszor beszélnek róla – van tehát miből válogatni. Mindössze arra kell figyelni, hogy ha a versek temetésre kerülnek kiválasztásra, vagy bármilyen más, gyásszal összefüggő hivatalos formát öltenek, pl. halotti részvétnyilvánítás szövegek lesznek, kegyeletteljeseknek kell lenniük, és mentesenek a trágárságtól, obszecintástól, a vicceskedéstől – még akkor is, ha ezek amúgy jellemzőek voltak az elhunytra -, továbbá illeszkedniük kell formailag ahhoz a felülethez, amelyen megjelennek. Tehát például a gyászjelentés idézeteknek nem szabad a törzszövegnél hosszabbnak lenniük, mert elterelik a figyelmet a tényleges mondandóról (a halottról) stb. Íme néhány példa. 

Temetésre idézet, ha az elhunyt barát
 
 • Egy igaz barát sosem távozik el igazán. Lelke tovább él azok lelkében, akik szerették őt
 • Az emberek jönnek-mennek, de csak az igaz barátok hagynak maradandó nyomot a lélekben.
 • A barát az a családtag, akit magunk választunk. Az, hogy kiválasztott lehettem, a legjobb pillanata volt az életemnek – az, hogy elment (a barát neve) a legrosszabb.
 • A barátság túléli a halált, mert az emlékek sosem múlnak el.
 • Akár mellettem vagy az életben, akár a túlvilágon vársz rám, a barátságunkat örökké ápolom.
 • A barát halálakor lerótt kegyelet és az élet tisztelete egy tőről fakad. Kétségbeesés amiatt, ami lehetett volna és mégse lett – öröm amiatt, ami volt.
 • Amikor a barát helyébe a kegyetlen és hideg halál lép, a melegség csakis a kedves emlékeken keresztül lelhető meg – ezért gömbölyödök össze velük, amikor fázom.

Temetési idézetek, ha ez elhunyt apa
 
 • Tudom, hogy a szeretet győz a halál felett, és mivel az apámat továbbra is szeretem, azt is tudom, hogy mindig mellettem marad.
 • Nem az évek számítanak az életben, hanem az, hogy mennyi élet volt az években.
 • Abban a teljes és biztos reményben alszom el, hogy álmom nem törik meg és hogy bár mindent elfelejtek, mégsem leszek teljesen elfelejtve, hanem folytatom ezt az életet azoknak a gondolataiban és tetteiben, akiket szerettem.
 • Egy apa szeretete örökre bevésődik a gyermekei szívébe.
 • Az apám nem mondta, hogy éljek – csak megmutatta.
 • Az apám nagysága iránti elismerésem mérhetetlen.
 • Apám a legnagyobb ajándékot adta nekem, amit ember embernek adhat: hitt bennem.
 • Egy nagyszerű apa által megkapod a csodát, az örömet, a gyengéd pillanatokat – és a végén a könnyeket is.

Gyász idézet, ha az elhunyt anya
 
 • Az anyák sosem halnak meg igazán, csak felköltöznek az égi házba, ahol fényesítik a napot, megvilágítják a csillagokat, és várják azokat, akiket szeretnek.
 • Egy férfiember akkor mondja meg az édesanyjának, hogy értékeli mindazt, amit érte tett, amikor már elkésett vele.
 • Van valami az anya elvesztésében, ami maradandó és kimondhatatlan – egy seb, ami soha nem gyógyul meg.
 • A szeretet olyan erős, mint az anyák - az, hogy mélyen szerettek minket, még akkor is, ha az, aki szeretett minket, elment, örökre védelmet ad nekünk.
 • Sűrűbb a sötét akkor, amikor a fény kialszik, mint akkor, amikor nem is világított.
 • Anyaság: minden szeret kezdő és végpontja.
 • Igazán soha nem tudtam meg, mit jelent a „hiányzol” kifejezés, amíg nem nyúltam anyám kezéért, és az nem volt ott.

Búcsúztató idézetek, ha az elhunyt testvér
 
 • Mi, testvérek az idő érintésén kívül élünk, mert nem öregszünk egymás szemében. Mindig is ismertük egymást, egymás szívét, gondolatait és mindenre emlékszünk, a családi viccekre, viszályokra, titkokra – a gyászra és az örömre egyaránt.
 • Nem te választod a családod – ők a teremtő ajándéka, ahogy te az övék.
 • A bánat, amit akkor érzünk, amikor elveszítünk egy szeretett személyt, az az ár, amit azért fizetünk, mert az elhunyt az életünknek a része volt.
 • Hogyan tanulhatnék meg egy olyan világban élni, amelyben nincs benne a testvérem? Egész életemben mindig a testvérem testvére voltam; ez része az identitásomnak, a múltamnak, és annak, aki most vagyok.
 • Az elhunyt testvér előtti tisztelet méltó formája nem a bánat, hanem a hála.

Búcsú idézetek temetésre, ha az elhunyt gyermek
 
 • Kegyelem volt minden lépésében, mennyország a szemében, méltóságban és szeretet az összes gesztusában.
 • Az irántad érzett szeretetem minden nappal mélyebbé és erősebbé válik, mígnem felér oda, ahol most vagy. Ekkor visszahull rám szeretetteljes emlékedben, a szívem elolvad és még mélyebben, még erősebben szeretlek.
 • Minél mélyebb a bánat, annál nagyobb a szeretet.
 • A halál olyan fájdalmat hagy maga után, amelyet senki nem tud meggyógyítani, a szeretet olyan emléket hagy maga után, amelyet senki nem tud ellopni.
 • Egy gyermek elvesztése olyan, mintha elvesztené az ember az egyik részét.
 • A világunk évről évre, az életünk napról napra változik, de az emléked soha nem múlik el.
 • Az életben nincs még egy olyan tragédia, mint egy gyermek halála. A dolgok már soha nem térnek vissza a korábbi élet rendjébe.

Búcsú idézetek temetésre, ha az elhunyt nagyszülő
 
 • A nagyszülő egyszerre kard és pajzs.
 • Senki sem tudja megtenni a gyermekekért azt, amire a nagyszülők képesek – csillagport szórnak az unokák életére.
 • A gyermekeknek leginkább azokra a dolgokra van szükségük, amelyeket csak a nagyszülők képesek biztosítani: feltétel nélküli szeretetre, kedvességre, türelemre, humorra, vigaszra - és ami a legfontosabb, sütire.
 • Nehéz a búcsú, mit is mondhatnék. Soha nem felejtem el, hogy mennyire szerettél, és mennyit tanultam tőled.
 • Megtiszteltetés egy kedves, nagylelkű és szerető nagyszülő unokájának lenni.
 • Nagy csatát vívtál a(z) (betegséggel); most itt az ideje, hogy megszabadulj a fájdalomtól. Nyugodj békében drága nagyapám/nagyanyám.

Halotti megemlékezés idézetek, halotti részvétnyilvánítás szövegek, ha az elhunyt partner/házastárs
 
 • A búcsú csak azok esetében lehetséges, akik a szemükkel szeretnek. Ha szívvel-lélekkel szeret az ember, nincs olyan, hogy elválás.
 • Csak azok az emberek szenvednek nagyon a bánat miatt, akik képesek erősen szeretni, azonban ez a szeretet enyhíti is a gyászukat és meggyógyítja őket.
 • Amit egyszer élveztünk és mélyen szerettünk, azt soha nem veszíthetjük el, mert az a részünkké válik.

Temetési idézetek, búcsúztató idézetek a világ más tájairól

A különböző vallások, kultúrák különböző módokon közelítik meg az elmúlás kérdését. A halállal és a gyásszal kapcsolatos tanítások nemcsak egyedülálló betekintést nyújtanak a világ más kultúráiban élő emberek világába, hanem akár mint halotti megemlékezés idézetek vagy halotti részvétnyilvánítás szövegek is jól használhatók lehetnek – íme néhány példa a zsidó, az afrikai, az ír és a kínai kultúrkörből akkor is, ha az idézetek temetésre, akkor is ha más formában kerülnének felhasználásra.
 
 • Meghalni annyi, mint abbahagyni az életet, de abbahagyni az életet mégsem ugyanaz, mint meghalni.
 • Élj úgy, hogy jót mondjanak rólad a sírodnál. Az igaz embernek nincs szüksége emlékműre, mert a tettei állítanak emléket a számára.
 • Mindenki tudja, hogy meg kell halnia, csak igazán senki sem hiszi el.
 • Az idős ember halála olyan, mint az égő könyvtár.
 • Bármilyen szép is egy koporsó, attól még senki sem fogja megkívánni a halált.
 • A víz hiánya mindig akkor tűnik fel, ha a kút már kiszáradt.
 • Az alvás és a halál egymás testvérei.

Búcsúztató versek temetésre

Mivel a költők mesterien használják a nyelvet, a halotti versek, a lélek legapróbb rezdüléseit is képesek kifejezni, ennélfogva számos célra, például gyászjelentés idézetek gyanánt, távirat kísérőszövegként, vagy akár még tetoválásként is felhasználhatók. Gyász versek temetésre Juhász Gyula, Kisfaludy Károly, Csokonai Vitéz Mihály, Petőfi Sándor, Arany János, Kosztolányi Dezső, Karinthy Frigyes, József Attila, Ady Endre, Szabó Lórinc, Weöres Sándor az újak közül pl. Borbély Szilárd, Reményik Sándor tolla által is íródtak – a világirodalom pedig hemzseg azoktól a művektől, amely versek temetésre is jó választást jelenthetnek (Edgar Allan Poe, Shakespeare Emily Brontë, Kolcov, Szolojov, a felsorolás a végtelenségig folytatható). Íme egy példa Japánból:

A hajnali dicsőség bár egy óráig virágzik/De szívében nem különbözik/Az óriási fenyőtől/Amely ezer évig él.
Mindazonáltal temetésre vers nemcsak ismert költők tollából származhat. A búcsúztató versek temetésre íródott változatainak legmeghatóbb darabjai gyakran népművészeti eredetűek, íme egy példa:
Tivadar volt a lakásom/Tisza okozta a halálom/Bíró Erzsébet volt nejem/Bíró Sándor a nevem/Isten veletek/Gyermekem.