A halotti tor

A halotti tor nem más, mint egy, a búcsúztatást követően étteremben, a temető közelében lévő helyiségben vagy otthoni körülmények között megrendezett fogadás, amelyen a temetésen részt vevőknek lehetőségük van étel-ital fogyasztására, beszélgetésre, az elhunytról való megemlékezésre, az idő együttes eltöltésére (a tor jelentése: bőséges, ünnepélyes eszem-iszom). A tor a régi, áldozati lakomák ma hagyománya, melynek eredeti célja a halottak haragjának megelőzése, jóindulatuk biztosítása, az ismeretlentől – a haláltól – való félelem enyhítése volt. A tor jelentése azonban mára lényegesen átalakult, a halotti lakomát övező hiedelmekre sem sokan emlékezhetnek már – holott egy időben a lakoma megtartása kötelező erejű volt, és nagyon szigorú íratlan szabályok határozták meg a halotti tor illemtanát, a halotti tor ételek elkészítésének, elfogyasztásának szokásait. Mindez a hiedelemrendszer, hagyomány napjainkban azonban már alig él: a modern ember közösséghez és halálhoz való viszonyának átalakulása következtében ma már a halotti lakoma egyáltalán nem kötelező eleme a búcsúztatásnak – ugyanakkor mégis számos hasznos, praktikus érv szólhat a megtartása mellett. Melyek ezek?
 
  • Lehetőséget nyújt a temetés résztvevőinek, hogy vigaszt nyújthassanak egymásnak, és az elhunyt családtagjainak.
  • Jó alkalomként szolgál arra, hogy a rokonok, családtagok, ismerősök kötetlenebb körülmények között emlékezhessenek meg az elhunytról, a hivatalos hangvételű temetéshez képest. A halotti tor illemtanába ugyanis olyan elemek is beleférnek, amelyek a formalizált gyászszertartás keretében illetlenségnek számítanának (viccek, történetek mesélése, az elhunyt kevésbé jó tulajdonságainak felemlegetése, alkoholfogyasztás stb).
  • Lehetőséget ad a temetésre távolról érkezők számára, hogy kipihenjék az út és a búcsúztatás fáradalmait, és halotti tor ételek, italok elfogyasztása által erőt gyűjtsenek a visszatéréshez.
  • Jó alkalomként szolgál arra, hogy az összegyűltek, az elhunyt rokonai, ismerősei együtt lehessenek egy-két órát.

Vagyis bár a halotti tor jelentése mára lényegese átalakult – vagyis nem több, mint egy jó alkalom a kötetlen megemlékezésre, együttlétre, tehát egyáltalán nem kötelező esemény – illetve a megszervezése erőfeszítéssel, lebonyolítása pedig anyagi kiadásokkal járhat, mégis sok család dönt a fogadás megtatartása mellett. Nézzük, melyek azok a szempontok, amelyekre érdemes figyelni a tor megrendezése előtt!

A helyszín

Először is azt kell eldönteni, hogy hol lesz megtartva a fogadás. A választás a vendégek számától illetve a környéken található helyszínek elérhetőségétől függ. Ha kevés meghívott lesz, és a vendéglátó vállalja a vendéglátással járó terheket – pl. a halotti tor ételek elkészítését vagy megrendelését -, a család házában is megtartható az esemény. Az otthoni vendéglátás a meghittség, ismerősség érzését nyújtja az egybegyűltek számára. Az éttermek, illetve a legtöbb temető környékén megtalálható rendezvénytermek nagyobb számú vendégsereg fogadására is alkalmasak, leveszik terhet a vendéglátó válláról, azonban ezeken a helyeken az összejövetel formálisnak tűnhet, és ilyenkor a résztvevők jellemzően csak egy-két órát maradnak. Ha megfelelő az időjárás, a halotti tor illemszabályai egyébként nem tiltják, hogy ad hoc helyszíneken a szabad téren, akár parkban, ligetben, mint egy piknik kerüljön megrendezésre az esemény. Ha valaki nem tudna dönteni a helyszínt illetően, érdemes konzultálni a temetkezési vállalkozóval, aki általában nagy tapasztalattal rendelkezik az ilyen fogadások szervezését illetően és tud segíteni a választásban.

Az időpont

A fogadásokat jellemzően a temetést követően szokás megrendezni, azonban gyakran a búcsúztatást után néhány nappal későbbre esik az esemény időpontja. Az sem ritka, hogy közvetlenül a temetés után egy nagyobb fogadást tartanak a családok, ahova minden résztvevőt meghívnak, majd néhány nappal később egy kisebbet a közeli hozzátartozók számára.

A meghívás módja

Ha az összes temetésen résztvevő személy hivatalos az eseményre, nem kell mást tenni, mint a búcsúztató után bejelenteni a fogadást, a helyszínt, és útbaigazítást adni a helyszínre vezető legrövidebb utat illetően. Ha zárkörű a fogadás, érdemes diszkréten jelezni a meghívottak felé, hogy hivatalosak az eseményre.

A környezet

Ha otthon kerül megrendezésre az esemény, érdemes előre gondoskodni a rendetlenség felszámolásáról, vagy arról, hogy rendelkezésre álljon a megfelelő számú ülőhely; célszerű háttérzenét játszani, vagy a TV-n némított hangerő mellett semleges adást (foci vagy kosárlabdameccset) indítani. Ezzel ismerős környezet teremthető a résztvevők számára, illetve elfoglaltságot találhatnak, ha szeretnének egy-két percre magukkal foglalkozni. Jó ötlet lehet egy-két, az elhunythoz közel álló emléktárgyat elhelyezni a házban, vagy kirakni valahova temetésre kapott virágokat. Az étel-ital intézése kapcsán tanácsos lehet igénybe venni a megjelentek segítségét is.