Hamvasztás

A legfontosabb tudnivalók a krematóriumban történő hamvasztás és a hamvasztás ára kapcsán

A hamvasztás napjainkban főleg a városokban egyre inkább bevett alternatívának számít. (Latin neve crematio, innen származik a krematórium, vagyis a holttest elégetésére szolgáló hamvasztó kemence neve). Annak, hogy a holttest krematóriumban történő elégetetése egyre elterjedtebb temetkezési formának számít, a fő oka az, hogy a hamvasztás ára jóval megfizethetőbb, emellett egyszerűbb és praktikusabb alternatívát jelent a hagyományos formákkal szemben.
 

A hamvasztás ára 2023

  • a krematórium használatának díjából
  • a holttest hamvasztó üzemben történő kezelésének, mozgatásának díjából
  • a hamvasztó koporsó díjából
  • a holttest otthonról, kórházból, igazságügyi intézményből a hamvasztó üzembe történő elszállításának díjából
  • a hamvveder betétdíjából
  • a hamvak irodába történő elszállításának díjából
  • és az ügyintézési díjából áll össze
Mindez összesen kb.150 ezer forint körüli költséget jelent, amely lényegesen kisebb terhet jelent az egyéb megoldások áraival szemben. Fontos, hogy ez irányadó összeg, egyedi igények, speciális szituációk esetén a költség magasabb lehet.
 

A hamvasztás előnyei

A legtöbb család az elhunyt végakaratának megfelelően dönt a temetés módjáról, ha pedig ő korábban nem rendelkezett másképp, egyre többen választják a hamvasztást. A halálesetek több mint 40 százalékában választják az elhunyt hozzátartozói ezt a megoldást. Ha megnézünk egy mai, valamint egy régi, már lezárt temetőt, azonnal feltűnik, hogy mára megszaporodtak a hamvvedres nyughelyek, sírok, fülkék. Ennek legfőbb oka valószínűleg az, hogy az égetés ára, illetve a hamvak temetése vagy szórása mérsékeltebb költségekkel jár, mint a hagyományos eljárások. A megfizethetősége mellett azonban még számos érv szól emellett az alternatíva mellett.
Az eljárásnak van ugyan költsége, de a kisebb nyughely (urnasírhely vagy hamveder fülke), a koporsó helyett hamvveder megvásárlása, a későbbi esetleges kisebb síremlék költsége jóval alacsonyabb, mint a hagyományos módszerek esetén. Egyszerűbb a nyughely rendben tartása is, ami főleg távol élő hozzátartozók esetén nem elhanyagolható szempont. Választható olyan lehetőség is, amikor a hamvak visszakerülnek a természetbe – ilyen a bemosásos temetés vagy legújabban az emlékerdőben való diszperzió. A hozzátartozók kérésre kis mennyiséget kaphatnak az elhunyt hamvaiból, amelynek elhelyezéséről aztán ők döntenek. Szétszórhatják a kedvenc helyén, vagy a kertben lévő fa körül, esetleg ékszerbe, dísztárgyba zárva érezhetik mindig közel magukhoz az elhunytat.
 

A hamvasztás menete

De hogyan is zajlik a hamvasztás? Bárkit el lehet hamvasztani? Mi és hogyan történik pontosan az emberi test elégetése során? Ezekre a kérdésekre igyekszünk az alábbiakban válaszolni.
Fontos tudni, hogy a temetési ügyintézés elindításához első lépésként a személyes okmányok mellet a temettetőnek rendelkeznie kell az orvos által kiállított halotti bizonyítvánnyal – amelynek vonatkozó pontjánál az orvos az elhamvasztható rubrikát bejelölte -, illetve a hivatal által kiállított halotti anyakönyvvel. Ezt követően lehet elszállítani a holttestet speciális, erre a célra kialakított járműben, amely a közegészségügyi és járványügyi szabályoknak, illetőleg alapvető kegyeleti feltételeknek megfelel. Magyarországon tizenhét krematórium, azaz hamvasztóüzem működik. Van ugyan egy 1999-es törvény, melynek egyik pontja arról rendelkezik, hogy a halottat a legközelebbi krematóriumba kell szállítani, de a család dönthet úgy, hogy egy másik hamvasztóüzemet bíz meg a feladattal. Szigorú szabályok határozzák meg, hogy kit lehet elhamvasztani és kit nem. Így például nem hamvasztható az a személy, akinek a személyazonossága nem tisztázott – egészen addig, amíg a beazonosítás meg nem történik. Szintén nem választható ez az eljárás külföldi állampolgár esetében, vagy ha az elhunyt halálával kapcsolatban valamilyen büntetőeljárás van folyamatban. Szintén kizáró tényező, ha a halál okaként idegenkezűség gyanúja vetődik fel – ilyenkor a körülmények tisztázásáig nem adják ki a halotti bizonyítványt.
Maga a hamvasztás folyamata 60-90 percet vesz igénybe. A hamvasztóüzemek úgy vannak kialakítva, hogy egy kemencében egyszerre egy holttest égethető el. Tehát azok a rémhírek, amelyek a hamvak összekeveréséről szólnak, teljes mértékben megalapozatlanok. A tiszta, felöltöztetett holttest, ha minden rendben van, kap egy sorszámot, amely alapján a továbbiakban be tudják majd azonosítani. Ezt egy éghetetlen anyagon rögzítik, s a holttest feje mellé teszik a koporsóban, melyet a bekezelő villa segítségével helyeznek be a mesterek az égéstérbe. A kemencék felfűtése körülbelül 3-4 órát vesz igénybe, ennyi idő alatt érik el az ideális, 700-900 C-os hőmérsékletet, majd tovább melegítik őket 1000-1100 C0-ra. A folyamatot automatizmus irányítja. Mire a hamvasztás menete befejeződik, a kemencék visszahűlnek 700 Celsius fokra. Ekkor helyezi át a hamvakat a hamvasztómester egy őrlőedénybe, de előtte az éghetetlen anyagra írt sorszámot kiveszi. A hamuvá őrölt maradványok a sorszámmal együtt az elhamvasztott (cremated) nevére kikészített urnabetétbe kerülnek. A légmentes záródás biztosítása érdekében a betétet a tetejével összeforrasztják, s innentől már készen áll a gyászszertartásra. Gyakran felmerül a kérdés, hogy hamvasztás után mennyi hamu marad? A holttest és a rajta lévő ruha tömegétől függően, 2-3 kg.
 

Hamvasztás képekben

A crematio folyamata kapcsán régebben sok tévhit keringett, melyekből ma is akad néhány. Például, hogy egyes hadseregeket mozgó krematórium követ a holttestek eltüntetése céljából. Annyi alapja van a dolognak, hogy Indiában valóban fejlesztettek ilyen eszközt a koronavírus járvány idején.
A krematóriumok borzongató és egyben titokzatos helynek számítottak, ahol a dolog természeténél fogva átláthatatlan módon történt a testek megsemmisítése. A tévhitek eloszlatása céljából azonban ma már a hamvasztás képekben is megtekinthető. Íme néhány példa:


 
Tömeges crematio Indiában, Covid idején, 2021-ben

Mozgó krematórim Indiában, 2021-ben

Késő bronzkori halottégető hely Olaszországban

Hamvasztó üzem

Maradványok örlés előtt

Hamvak

Hamvak

A közvéleményben élő kép átalakulása a hamvasztással kapcsolatban

Korábban, míg ez az eljárás nem volt annyira elterjedt, s nem volt elérhető róla annyi információ és kép, mint manapság, sokakban félelmet keltett, s rossz érzéssel gondoltak arra, hogy szeretteiket (vagy magukat) haláluk után „elégetik”. Másrészt a keresztény világban sokáig csak a hagyományos, kőből, fából vagy ércből készült láda (koporsó) volt megengedett. A test elégetése ugyanis eredetileg vallásellenes okokból alakult ki – a halál utáni feltámadás gondolatának tagadásához kapcsolódott. Ma már azonban az egyházi temetéseken is teljesen elfogadott a hamvasztás.
 
A családok jelentős része még a közelmúltban is viszolygott a test elégetésének gondolatától, ma viszont a budapestiek körében már ritkaság, hogy valakit hagyományos módon temessenek el. Mint már volt róla szó, ennek itthon főként anyagi okai vannak: az eljárás a töredékébe kerül, mint akár a legegyszerűbb koporsós temetés. Azonban Európa gazdagabb felén is megfigyelhető ez a trend, amiből arra következtethetünk, hogy a halottakhoz való viszony átalakulása is közre játszhat a változásban.
 
A crematio térhódítását sokáig gátolták bizonyos fura tévhitek, amelyek ma már egyre kevésbé jellemzőek. Sokan attól tartottak, hogy összecserélik az emberi hamvakat, és a végén valaki másnak a földi maradványait kapják meg, vagy hogy egyszerre több holttestet égetnek el a krematóriumban, és a végén a közös hamuból töltenek mindegyik urnába, sőt még olyan bizarr hiedelmek is előfordultak, hogy a halottak felülnek a crematio közben. Valójában ez egy erőteljesen szabályozott, komoly technikákat használó folyamat, így mindezek a félelmek alaptalanok.
 Az előítéletek kisöprését a mostanában egyre gyakoribb, krematóriumok által rendezett nyílt napok is segítik. Ezek, bár extrém programnak hangzanak, kiválóan el tudják oszlatni a tévképzeteket, az újfajta szolgáltatások pedig tovább gyorsítják a földbe temetésről való átállást a halottégetésre. Ma már sok helyen ugyanúgy fel lehet ravatalozni a halottat, mint egy temetői szertartás előtt, így a hozzátartozók el tudnak búcsúzni a szerettük földi maradványaitól, mielőtt az hamuvá válik, illetve olyan helyeket is találunk, ahol a család galériáról nézheti, hogyan teszik a koporsót a kemencébe.