A legfontosabb tudnivalók a krematóriumban történő hamvasztás és hamvasztás ára kapcsán

A hamvasztás napjainkban főleg a városokban egyre inkább bevett alternatívának számít (latin neve crematio, innen származik a krematórium, vagyis a holttest elégetésére szolgáló hamvasztó kemence neve). Annak, hogy a holttest krematióriumban történő elégetetése egyre elterjedtebb temetkezési formának számít, a fő oka az, hogy a hamvasztás ára megfizethető kategóriát képvisel, emellett egyszerűbb és praktikusabb alternatívát jelent az egyéb, hagyományos formákkal szemben.


A hamvasztás ára
  • a krematorium használatának díjából
  • a holttest hamvasztó üzemben történő kezelésének, mozgatásának díjából
  • a hamvasztó koporsó díjából
  • a holttest otthonról, kórházból, igazságügyi intézményből a hamvasztó üzembe történő elszállításának díjából
  • a hamvveder betétdíjából
  • a hamvak irodába történő elszállításának díjából
  • és az ügyintézési díjából áll össze

Mindez összesen kb.150 ezer forint körüli költséget jelent, amely lényegesen kisebb terhet jelent az egyéb megoldások áraival szemben. Fontos, hogy ez irányadó összeg, egyedi igények, speciális szituációk esetén a költség magasabb lehet.

Előnyök

A legtöbb család az elhunyt végakaratának megfelelően dönt a temetés módjáról, ha pedig ő korábban nem rendelkezett másképp, egyre többen választják a hamvasztast. A halálesetek több mint 40 százalékában választják az elhunyt hozzátartozói ezt a megoldást. Ha megnéznénk egy mai, valamint egy egy évszázaddal korábbi temetőt, azonnal szembetűnne, hogy mára megszaporodtak a hamvvedres nyughelyek, sírok, fülkék. Ennek legfőbb oka valószínűleg az, hogy az égetés ára, illetve a hamvak temetése vagy szórása mérsékeltebb költségekkel jár, mint a hagyományos eljárások. A megfizethetősége mellett azonban még számos érv szól emellett az alternatíva mellett.

Az eljárásnak van ugyan költsége, de a kisebb nyughely (urnasírhely vagy hamveder fülke), a koporsó helyett hamvveder megvásárlása, a későbbi esetleges kisebb síremlék költsége jóval kevesebb, mint a hagyományos formák esetén. Egyszerűbb a nyughely rendben tartása is, ami főleg távol élő hozzátartozók esetén nem elhanyagolható szempont. Választható olyan lehetőség is, amikor a hamvak visszakerülnek a természetbe – ilyen a bemosásos temetés vagy a legújabban az emlékerdőben való diszperzió. A hozzátartozók kérésre kis mennyiséget kaphatnak az elhunyt hamvaiból, amelynek elhelyezéséről aztán ők döntenek. Szétszórhatják a kedvenc helyén, vagy a kertben lévő fa körül, esetleg ékszerbe, dísztárgyba zárva érezhetik mindig közel magukhoz az elhunytat.
 
A hamvasztás menete

De hogyan is zajlik a hamvasztás menete? Bárkit el lehet hamvasztani? Mi és hogyan történik pontosan az emberi test elégetése során? Ezekre a kérdésekre igyekszünk az alábbiakban válaszolni
Fontos tudni, hogy a temetési ügyintézés elindításához első lépésként a személyes okmányok mellet a temettetőnek rendelkeznie kell az orvos által kiállított halotti bizonyítvánnyal – amelynek vontakozó pontjánál az orvos elhamvasztható rubrikát bejelölte -, illetve a hivatal által kiállított halotti anyakönyvvel. Ezt követően lehet elszállítani a holttestet speciális, erre a célra kialakított járműben, amely a közegészségügyi és járványügyi szabályoknak, illetőleg alapvető kegyeleti feltételeknek megfelel. Magyarországon tizenhét krematiórium, azaz hamvasztóüzem működik. Van ugyan egy 1999-es törvény, melynek egyik pontja arról rendelkezik, hogy a halottat a legközelebbi krematióriumba kell szállítani, de a család dönthet úgy, hogy egy másik hamvasztóüzemet bíz meg a feladattal. Szigorú szabályok határozzák meg, hogy kit lehet elhamvasztani és kit nem. Így például nem hamvasztható az a személy, akinek a személyazonossága nem tisztázott – egészen addig, amíg a beazonosítás meg nem történik. Illetve szintén nem választható ez az eljárás külföldi állampolgár esetében, vagy ha az ez elhunyt halálával kapcsolatban valamilyen büntetőeljárás van folyamatban. Szintén kizáró tényező, ha a halál okaként idegenkezűség gyanúja vetődik fel – ilyenkor a körülmények tisztázásáig nem adják ki a hal.bizny.-t.

Maga a hamvasztás folyamata 60-90 percet vesz igénybe. A hamvasztóüzemek úgy vannak kialakítva, hogy egy kemencében egyszerre egy holttest égethető el, tehát azok a rémhírek, amelyek a hamvak összekeveréséről szólnak, teljes mértékben megalapozatlanok. A tiszta, felöltöztetett holttest, ha minden rendben van, kap egy sorszámot, amely alapján a továbbiakban be tudják majd azonosítani. Ezt egy éghetetlen anyagon rögzítik, s a holttest feje mellett helyezik el a koporsóban, melyet a bekezelő villa segítségével helyezik be a mesterek az égéstérbe. A kemencék felfűtése körülbelül 3-4 órát vesz igénybe, ennyi idő alatt érik el az ideális, 700-900 C0-os hőmérsékletet, majd tovább melegítik őket 1000-1100 C0-ra. A folyamatot automatizmus irányítja. Mire a hamvasztás menete befejeződik, a kemencék visszahűlnek 700 C0-ra, ekkor helyezi át a hamvakat a hamvasztómester egy őrlőedénybe, de előtte az éghetetlen anyagra írt sorszámot kiveszi, s ez a hamuvá őrölt maradványokkal együtt az elhamvasztott (cremated) nevére kikészített urnabetétbe kerül. A légmentes záródás biztosítása érdekében az betétet a tetejével összeforrasztják, s innentől már készen áll a gyászszertartásra. Gyakran elhangzik ügyfeleinktől az a kérdés, hogy hamvasztás után mennyi hamu marad? Nos a válasz az, hogy a holttest és a rajta lévő ruha tömegétől függően, 2-3 kg.

Hamvasztás képekben

A crematio folyamata kapcsán régebben sok tévhit keringett: igaz ma is akad néhány, pl. hogy egyes hadseregeket mozgó krematórim követi a holttestek eltüntetése céljából, bár Indiában valóban fejlesztettek ilyen eszközt a koronavírus idején
A krematoriumok borzongató és egyben titokzatos helynek számítottak, ahol a dolog természeténél fogva átláthatatlan módon történt a testek megsemmisítése. A tévhitek eloszlatása céljából azonban ma már a hamvasztás képekben is megtekinthető. Íme néhány példa:
 


Tömeges crematio Indiában, Covid idején, 2021-benMozgó krematórim Indiában, 2021-benKéső bronzkori halottégető hely OlaszországbanHamvasztó üzemMaradványok örlés előttHamvakHamvak
 
A közvéleményben élő kép átalakulása a hamvasztassal kapcsolatban (wiki haaaamvasztás szócikkhez mehet)

Korábban, míg ez az eljárás nem volt annyira elterjedt, s nem volt elérhető róla annyi információ, mint manapság (és természetesen a hamvasztás képekben sem volt megtekinthető) sokakban félelmet keltett, s rossz érzéssel gondoltak arra, hogy szeretteiket (vagy magukat) haláluk után „elégetik”. Másrészt a keresztény világban sokáig csak a hagyományos, kőből, fából vagy ércből készült láda (koporso) volt megengedett, hiszen a test elégetése eredetileg vallásellenes okokból alakult ki – a halál utáni feltámadás gondolatának tagadásához kapcsolódott. Ma már azonban az egyházi temetéseken is teljesen elfogadott.

A családok jelentős része még a közelmúltban is viszolygott a test elégetésének gondolatától, ma viszont a budapestiek körében már ritkaság, hogy valakit hagyományos módon temessenek el. Mint már volt róla szó, ennek itthon főként anyagi okai vannak: az eljárás a töredékébe kerül, mint akár a legegyszerűbb hagyományos megoldás, de eközben Európa gazdagabb felén is megfigyelhető ez a trend, amiből arra következtethetünk, hogy a halottakhoz való viszony átalakulása is közrejátszik a változásban.
 
A crematio térhódítását sokáig gátolták bizonyos fura tévhitek, amelyek ma már egyre kevésbé jellemzőek. Sokan attól tartottak, hogy összecserélik az emberi hamvakat, és a végén valaki másnak a földi maradványait kapják meg, vagy hogy egyszerre több holttestet égetnek el a krematoriumban, és a végén a közös hamuból töltenek mindegyik urnába, sőt még olyan bizarr hiedelmek is előfordultak, hogy a halottak felülnek a crematio közben. Valójában ez egy erőteljesen szabályozott, komoly technikákat használó folyamat, így mindezek a félelmek alaptalanok.
 
Az előítéletek kisöprését a mostanában egyre gyakoribb, krematóriumok által rendezett nyílt napok is segítik. Ezek, bár extrém programnak hangzanak, kiválóan el tudják oszlatni a tévképzeteket, az újfajta szolgáltatások pedig tovább gyorsítják a földbe temetésről való átállást a halott égetésre. Ma már sok helyen ugyanúgy fel lehet ravatalozni a halottat, mint egy temetői szertartás előtt, így a hozzátartozók el tudnak búcsúzni a szerettük földi maradványaitól, mielőtt az hamuvá válik, illetve olyan helyeket is találunk, ahol a család galériáról nézheti, hogyan teszik az urnát a kemencébe.