részvétnyilvánítás szövegek

Mit írjunk, mit mondjunk részvétnyilvánításkor? Halotti részvétnyilvánítás szövegek

 
A részvétnyilvánítás sok embernek problémát okoz. Feszengenek, nem tudják, mit mondjanak, hogy viselkedjenek, mi illik, mi nem illik. Szeretnének valami vigasztalót mondani a gyászolóknak, de jó tudni, hogy ez nem lehetséges. Nem tudunk olyat mondani, ami csökkentené a fájdalmukat. Egy dolgot tehetünk: együtt érzünk velük, mellettük állunk fájdalmunkban. Ennek a támogatásnak a kifejezésére szolgál a résztvétnyilvánítás. A részvétnyilvánítás illemtanáról bővebben itt olvashat.
 

Hogyan nyilvánítsunk részvétet? Mit mondjunk?

A részvétnyilvánítás szövegek írásban és szóban lényegében nem különböznek egymástól. A kondoleálás lényege, hogy kifejezzük szomorúságunkat a haláleset miatt, és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló és családja felé. Közeli hozzátartozó, családtag halála esetén mindenképpen a temetésen való személyes megjelenés, személyes részvétnyilvánítás az illendő. Távolabbi ismerős halála esetén írásban is (gyásztávirat, gyász képeslap, levél, email, Facebook üzenet, komment stb.) megfelelő.
 
Főleg közeli hozzátartozó halála esetén gyakran azt érezzük, hogy a gyász, az üresség, a fájdalom túl van a szavakon. Egyszerűen nincs mit mondani, a szavak nem fedik, nem írják le az érzéseinket. Ilyenkor is mondanunk kell valamit. A gyászoló család valószínűleg ugyanúgy érez, mint mi, nem szónoklatot vár tőlünk, hanem együttérzést. Nézzünk kicsit magunkba, próbáljuk megfogalmazni az érzéseinket. Akkor lesz hiteles a részvétnyilvánítás, ha a szavaink szívből jönnek, nem a tartalom eredetiségétől. A szavak szintjén semmi olyat nem tudunk mondani, ami ne hangzott volna már el sok milliószor. A személyes érintettséget pedig leginkább a testbeszéd, testtartás, szemkontaktus közvetíti.
 

Részvétnyilvánítás szóban, személyesen

Szóbeli részvétnyilvánításra leggyakrabb a temetés, búcsúztató végén van lehetőségünk. Lépjünk oda a gyászoló hozzátartozóhoz és nézzünk a szemébe. A kapcsolat szorosságától függően érintsük meg a karját/fogjuk meg a kezét/ vagy öleljük meg és mondjunk egyszerűen, hogy:
 • Fogadd őszinte részvétem.
 • Nagyon sajnálom.
 • Veled érzek fájdalmadban.
 • Teljesen megdöbbentem. Sokat gondolok rátok.
 • Nem tudok mit mondani. / Mit is mondhatnék?
 • Együtt érzek veletek.
 • Sok erőt kívánok a továbbiakhoz.
 • El sem tudom képzelni, mit érezhetsz. Fogadd együttérzésemet. Pár nap múlva felhívlak.
 • Imádkozom érted.
 • Osztozom gyászodban.
 • Együtt érzek veled ebben a nehéz időszakban.
 

Mit ne mondjunk részvétnyilvánításkor?

Tipikus emberi reakció, hogy segíteni akarunk, ha valaki rosszul érzi magát. Nyilvánvalóan a segítő jó szándék szülte az alábbi mondatokat, mégsem érik el a céljukat. A gyászoló fájdalma olyan mély, hogy szavakkal, az értelem szintjén nem lehet a fájdalmát csillapítani. Minden erre irányuló próbálkozás ellenkező hatást vált ki. Ne akarjunk valami jót és bíztatót mondani, mert nem lehet. Egyszerűen legyünk jelen támogatóan. Ne mondjuk az alábbiakat:
Legalább nem szenvedett sokat. (Ez nem csökkenti a gyászoló fájdalmát, de elvárják tőle, hogy így érezzen.)
Most már jó helyen van. (Ez csak a vallásos emberek számára jelenthet kapaszkodót.)
Tudom, mit érzel. (Nem tudjuk a másik mit érez, még ha át is mentünk hasonlón. Minden gyászfolyamat más.)
Annyira szomorú vagyok, enni sem bírok. (Ez senkit nem érdekel, ne toljuk magunkat előtérbe.)
Az idő majd begyógyítja a sebet. (A gyászoló úgy érezheti, hogy nyomást gyakorlunk rá, hogy érezze magát jobban.)
Ha bármire szükséged van, hívj, itt vagyok. (Ez a felajánlás a gyászolóra osztja az aktív, kezdeményező fél szerepét, aki ezt sokszor nem képes ellátni. Ajánljunk inkább konkrét segítséget: Holnapután felhívlak, és megbeszéljük, miben segíthetek.)
Ha baleset vagy öngyilkosság miatt történik a haláleset, ne firtassuk, mi történt, ne keressünk felelőst. Ez nem a mi dolgunk.
Előfordulhat, hogy az elhunyttal nem volt jó a viszonyunk. Megosztó személyiség volt vagy egyenesen rossz ember. Ilyenkor tartsuk magunkat a halottról vagy jót vagy semmit régi bölcsességhez. Kerüljük az elhunyt jellemének boncolgatását, annyit mondjunk, amennyit őszintén mondhatunk. Például: Remélem, nyugalmat talál. Fogadd őszinte részvétem. Bármilyen ember volt is az elhunyt, legyünk tekintettel a hozzátartozókra. Ha semmi jót nem tudunk mondani, akkor hallgassunk.
 

Részvétnyilvánítás írásban

Távolabbi hozzátartozó, ismerős halála esetén elfogadott a részvétnyilvánítás írásban is. Ezt sokféle hordozó felületen megtehetjük. Lehet kézírásos levél, email, gyásztávirat, gyász képeslap, Facebook komment, üzenet vagy egyéb közösségi média platform. Az írásbeli részvétnyilvánítás csak abban különbözik a szóbelitől, hogy pár szóban megemlíthetjük, hogyan jutott tudomásunkra a halálhír. Az alábbi részvétnyilvánítás szövegek megfelelnek gyásztáviratra, gyász képeslapra, Facebook üzenetnek, levél vagy email szövegének egyaránt. Kissé máshogy nyilvánítunk részvétet egy közeli barátnak, mint egy távoli rokonnak vagy kollégánk alig ismert feleségének. Az alábbiakban ismeretségi fok szerint csoportosítva adunk közreadunk szabadon alakítható halotti részvétnyilvánító szövegeket.
 

Részvétnyilvánítás gyásztávirat szövegek

Az alábbi példák nem csak gyásztáviratra, hanem mindenféle egyéb írásos kondoleálásra, például részvétnyilvánítás üzenetnek Facebook-on is tökéletesek.
Baráti részvétnyilvánítás
Mély megrendüléssel értesültünk szeretett édesapád/feleséged/húgod haláláról. Kedves, vicces embernek ismertük meg, mindig emlékezni fogunk mindent elárasztó jókedvére a közös kirándulásainkon. Tudjuk mennyire szeretted őt. Elképzelni sem tudjuk, min mész keresztül, de szeretnénk biztosítani mély együttérzésünkről és támogatásunkról. Fogadd őszinte részvétünket! Most már eggyel több csillag ragyog az égen.
 
Részvétnyilvánítás minta hivatalos részvétnyilvánításhoz (pl. kolléga, elöljáró, tanár halálára)
Mély megrendüléssel értesültünk szeretett/nagyra becsült kollégánk/tanárunk XY haláláról. Szeretnénk, ha tudná, hogy számunkra XY személye mindig a szakszerű munka/emberség/
kötelességtudat/kedvesség/jószándék/bölcsesség szimbóluma volt. Emlékét szívünkben megőrizzük. Osztozunk fájdalmában, kérjük, fogadja őszinte részvétünket.
 
Katolikus részvétnyilvánítás
Mély fájdalommal értesültem kedves barátnőm, szeretett feleséged XY haláláról. Egy nagyszerű ember távozott közülünk, mély űrt hagyva maga után. Fogadd őszinte részvétemet! Sejtem, hogy leírhatatlan a gyászod, de szeretném, ha tudnád, hogy veled vagyok és a Jóisten sem hagyott el. Osztozom fájdalmadban, pár nap múlva kereslek telefonon. Vigasztaljon a tudat, hogy XY már jó helyen van, és a szeretet és az élet mindig győzedelmeskedik. Nyugodjon békében.
 
A fenti minták és az interneten megtalálható letölthető részvétnyilvánítások csak irányadónak szolgálnak. Fontos, hogy figyeljünk magunkra egy kicsit, próbáljuk meg mi is szavakba önteni a mondandónkat akkor is, ha nehezünkre esik. Csak így lesz hiteles, személyes a részvétnyilvánításunk.
 

Részvétnyilvánítás idézetek, gyász idézetek

A gyász idézetek lehetnek költők verssorai, gondolkodók bölcsességei, de konkrét szerzőhöz nem köthető versek, gondolatok, népdalok is. A részvétnyilvánítás szövegek idézetek segítenek megragadni, formába önteni a kimondhatatlan fájdalmat, kiindulópontként további gondolatokat indíthatnak el. A gyász képeslapok többsége sokszor már eleve valamilyen gyász idézettel kapható. Ha kézírásos levélben vagy emailben nyilvánítunk részvétet, bátran használhatunk mi is valamilyen idézetet gondolataink árnyalására.  Az alábbiakban pár igazán szívhez szóló, részvétnyilvánítás idézeteknek is megfelelő verset, gondolatot adunk közre.
 
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” (Juhász Gyula)
 
„A hiányával van jelen közöttünk.” (Sütő András)
 
„Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra,
mint önmagának dermedt-néma szobra.
Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer.
Hol volt, hol nem volt a világon, egyszer.” (Kosztolányi Dezső)
 
Húzzátok a harangokat,
Hogy a hegyek hasadjanak,
Húzzátok még erősebben,
Hasadjanak sebesebben. (Népdal)
 
„Nem az a fontos, hogy meddig élünk,
Hogy meddig lobog vérünk,
Hogy csókot meddig kérünk és adunk,
Hanem az, hogy volt egy napunk,
Amiért érdemes volt élni.” (Ady Endre)
 

Részvétnyilvánítás angolul

Egyre több embernek vannak egyre szorosabb külföldi kapcsolatai. Így könnyen abban a helyzetben találhatjuk magunkat, hogy idegen nyelven is részvétet kell tudnunk nyilvánítani. Az internet és a fordítóprogramok korában egy részvétnyilvánítás német nyelven vagy angol nyelven nem jelenthet túl nagy problémát. Azonban nem mindenki kompetens ezen eszközök használatában, és a gyász súlya alatt sokak életét megkönnyítheti, ha egy részvétnyilvánítás angolul vagy részvétnyilvánítás németül készen a rendelkezésére áll. Nekik kívánunk segíteni az alábbi szövegekkel.
Sending our heartfelt condolences during your time of grief. He/she was a wonderful person and the world has experienced a great loss. Őszinte részvétünket küldjük a gyász idején. Csodálatos ember (He-férfi(She-nő) volt, halála nagy veszteség a világnak.
I wanted to share my heartfelt sympathy during this painful time. I know words can’t bring someone back, but I do hope they bring you some comfort during the darker days. Őszinte részvétemet szerettem volna megosztani ezekben a fájdalmas időkben. Tudom, hogy a szavak nem hozhatnak vissza valakit, de remélem, hogy vigaszt nyújtanak a sötét napokban.
I wanted to send words of comfort during your time of sorrow. He was a wonderful man and a beautiful soul. The world is less bright without him and I know I’ll cherish my memories of our time spent together. Please reach out if ever you need me — I’m here anytime, day or night.
Szerettem volna vigasztaló szavakat küldeni a gyászod idején. Csodálatos ember és gyönyörű lélek volt. A világ kevésbé fényes nélküle, és tudom, hogy meg fogom őrizni az együtt töltött időnk emlékeit. Kérlek, ha bármikor szükséged van rám - itt vagyok bármikor, éjjel-nappal.
Our sincerest condolences for the loss of your beloved spouse. He was an amazing person and we have many loving memories of our time together. May he rest in peace. Őszinte részvétünk szeretett házastársad elvesztése miatt. Csodálatos ember volt, és sok szeretetteljes emléket őrzünk az együtt töltött időnkről. Nyugodjék békében.
May God bring you peace and comfort during this incredibly difficult time. She/He was a special person and we have so many wonderful memories that will live on. Isten adjon nektek békét és vigaszt ebben a hihetetlenül nehéz időszakban. Különleges ember volt (she-nő/He -férfi), és sok csodálatos emlékünk van, amelyek tovább élnek.

Részvétnyilvánítás németül

Meine Gedanken sind bei Euch/Ihnen und Eurer/Ihrer Familie. Gondolataim Önnel és családjával vannak.
Ich denke an Dich/Sie in dieser schwierigen Zeit. Gondolok rátok/Önökre ezekben a nehéz időkben.
Mein Mitgefühl gilt Euch/Ihnen und Eurer/Ihrer Familie. Együttérzésemet fejezem ki neked/Önnek és családodnak/családjának.
Mein Herz schmerzt in dieser schweren Zeit. Fáj a szívem ebben a nehéz időszakban.
Ich wünsche Euch/Ihnen Frieden und Trost in Eurer/Ihrer Trauer. Békét és vigaszt kívánok neked/Önnek a gyászodban/gyászában.
Wir sind tief betroffen und trauern still mit Euch/Ihnen. Mélyen szomorúak vagyunk és csendben gyászolunk veletek/Önökkel.
Ich bin tief erschüttert und mir fehlen die Worte. Mélyen megdöbbentem és nem találok szavakat.
Meine/Unsere aufrichtige Anteilnahme zu Deinem/Ihrem schweren Verlust. Őszinte részvétemet/részvétünket tolmácsolom ki a téged/Önt ért súlyos veszteség miatt.
Ich bin stolz darauf, Josef/Anna gekannt zu haben. Er/sie erhellte jeden Raum und hatte die besondere Fähigkeit, jeden mühelos zum Lachen zu bringen. Mein Herz schmerzt mit Eurem in dieser schweren Zeit.
Büszke vagyok arra, hogy ismertem Josefet/Annát. Minden szobát beragyogott (er-férfi/sie-nő), és megvolt az a különleges képessége, hogy bárkit könnyedén megnevettetett. Mélyen együtt érzek Önökkel (a szívem együtt fáj az Önökével
l) ezekben a nehéz időkben.