részvét

A részvétnyilvánítás lényege az őszinte odafordulás

 A részvétnyilvánításnak, kondoleálásnak szinte már irodalma van. A részvétnyilvánítás szóra való – Magyarországon a havi kétezret közelítő – internetes keresés is bizonyítja, hogy bizonytalanok vagyunk. Nem tudjuk, mit mondjunk, kinek mondjuk, nem tudjuk, hogyan viselkedjünk. Ez egyrészről érthető: a halál nagy misztériuma előtt mindenki dermedten áll.  A halál úgy általában is - egy közelebbi családtag, barát, ismerős halála pedig különösen – megráz, kizökkent, megdermeszt, megnevezhetetlen, kellemetlen, zavaros érzéseket kelt bennünk.

Miért szükséges a részvétnyilvánítás?

A részvétnyilvánítás (kondoleálás) egy együttérző gesztus gyászoló embertársunk felé. Alapvető üzenete saját fájdalmunk tolmácsolásán túl annak kifejezése, hogy a gyászoló mellett állunk a bajban, hogy vele érzünk, hogy nincs egyedül. A fájdalomban való részvét részvétnyilvánítás tehát a gyászoló családdal való sorsközösség vállalása is egyben, annak kifejezése, hogy a gyászolóknak nem kell egyedül hordozniuk e mázsás terhet. A gyászoló sokszor egy légüres buborékba zárva érzi magát, ezért az őszinte együttérzés, az ítélkezésmentes jelenlét, meghallgatás a legtöbb, amit adhatunk, amivel támogathatjuk. Ezt szimbolizálja a részvétnyilvánítás.
Őszinte együttérzésünk sokszor abban az igyekezetben ölt testet, hogy részvétnyilvánításkor szeretnénk valami „jót” mondani a gyászolónak, ami könnyebbé teszi számára a helyzetet. Ennek a „jónak” a keresése állhat leginkább a nagyszámú internetes keresés mögött. Azt remélhetik a felhasználók, hogy létezik egy csodamondat, csodaszer, amitől enyhül a fájdalom. Ki kell ábrándítsunk mindenkit: nem tudunk olyat mondani, ami megvigasztalja a gyászolót. Ez lehetetlen vállalkozás. Nincs az a szó, az a mondat, ami csökkenti a fájdalmát. Az erre való törekvés (Az élet megy tovább…, Legalább nem szenvedett…) csak még inkább elszigeteli a gyászolót, úgy érzi, hogy nem értjük meg őt, hogy egyedül van a fájdalmában.  A legtöbb, amit adhatunk az őszinte, odaforduló együttérzés, támogatás és lehetőleg a személyes jelenlét. Ilyenformában „jó részvétnyilvánítás” nem létezik, legfeljebb „helyénvaló” vagy „udvarias részvétnyilvánítás”.
Nincsenek tehát varázsütésre működő mondatok, tökéletes halotti részvétnyilvánítás szövegek, de e téren végzetes hibák sincsenek. Ha úgy érezzük, minden jó szándékuk ellenére a részvétnyilvánításunkat a felfokozott érzelmek viharában nem úgy fogadták, ahogy reméltük, ne keseredjünk el. Pár nappal később egy telefonhívás vagy személyes találkozó alkalmával tisztázhatjuk a helyzetet. A legfontosabb, hogy a kényelmetlen szituációtól való félelem ne tántorítson el bennünket a temetésen, búcsúztatáson való részvételtől, a kondoleáló pár szó megfogalmazásától. Legyen erőnk odalépni a gyászolóhoz, és egy egyszerű Nagyon sajnálom kíséretében a szemébe nézni és megölelni vagy megszorítani a kezét.

A részvétnyilvánítás szabályai - Hogyan és kinek nyilvánítsunk részvétet?

Közeli hozzátartozó halála esetén az egyetlen helyes választás a személyes jelenlét, személyes megkeresés, részvétnyilvánítás. Távolabbi ismerős halálakor az írásos forma (gyásztávirat, gyász képeslap, levél, email, közösségi média hozzászólás, üzenet) is megfelelő lehet. A lényeg, hogy valamilyen formában tegyük meg!

Személyes részvétnyilvánítás

A temetés, búcsúztatás helyszínén mindenképpen módunk lesz együttérzésünk kifejezésére. Ha elég korán érkezünk, ezt a szertartás előtt is megtehetjük, de jellemzően a búcsúztatás végén kerül rá sor. Előfordulhat, hogy a gyászoló család szeretne eltekinteni a részvétnyilvánítások fogadásától. Ezt a gyászjelentésben szokás megemlíteni például az alábbi mondattal: A részvétnyilvánítást kérjük mellőzni. Ezt természetesen illik tiszteletben tartani. Azonban írásban ilyenkor is kifejezhetjük együttérzésünket.
A részvétnyilvánítás tartalmáról röviden annyit mondhatunk, hogy nem a szavak számítanak igazán, hanem a mögöttes, valódi személyes érintettség, az odaforduló, együtt érző, támogató attitűd, amit elsősorban a testbeszéd tolmácsol. A konkrétumok szintjén a következőket tanácsoljuk.
  • Legyünk rövidek. Senki nem vár szónoklatot ebben a helyzetben.
  • Nézzünk a gyászoló szemébe.
  • Egy kézfogás - ha közeli a viszonyunk, ölelés – kíséretében mondjuk egyszerűen, hogy Nagyon sajnálom/Veled érzek/Számíthatsz rám/Nem tudom, mit is mondhatnék.
A mit mondjak? kérdésről bővebben ide kattintva olvashat és ott találhat konkrét részvétnyilvánítás minta példákat is.
Ha nem tudunk részt venni a búcsúztatáson, vagy nem rendeznek ilyet, akkor a haláleset hírét követően felhívhatjuk azt a közeli hozzátartozót, akivel legszorosabb a kapcsolatunk. Közvetlenül a haláleset után csak nagyon szoros kapcsolat esetén szokás felhívni a gyászban legsúlyosabban érintett személyt. Például házastárs halála esetén ne az ittmaradó férjet/feleséget keressük, ő valószínűleg roskadozik a gyász súlya alatt, inkább valamelyik gyermeket. Kérjük meg, hogy továbbítsa támogatásunkat, részvétünket a többieknek. Jó pár nap, egy hét elteltével a legjobban érintett személyt is illik valamilyen formában megkeresni.

Részvétnyilvánítás írásban

  • Távolabbi hozzátartozó esetén írhatunk levelet kézzel vagy e-mail formájában, vagy küldhetünk gyásztáviratot, gyász képeslapot egy vagy több hozzátartozónak.
  • Ha a gyászhírt a család a közösségi médiában is közzétette, akkor az adott platformon is reagálhatunk. Ne a „Like” jelzést nyomjuk, inkább az „Ölelés” vagy „Szív” gombbal reagáljunk.
  • A részvétnyilvánítás sms-ben érzésünk szerint hordoz egy kellemetlen „gyorsan letudom a dolgot” mellékízt. Adja magát a feltételezés, miszerint a küldő még arra sem vette a fáradságot, hogy írjon egy mondatot és postára adjon egy képeslapot. Válasszuk helyette inkább a fenti lehetőségek valamelyikét.
  • Számos olyan helyzet állhat elő, amire nincsenek még íratlan szabályok sem. Mit tegyünk például egy kollégánk halála esetén, akivel nagyon jóban voltunk, de a családját egyáltalán nem ismertük? Kinek fejezzük ki részvétünket, ha például az elhunyt elvált feleségét jól ismertük, de második, jelenlegi párját nem? Kinek nyilvánítsunk részvétet szeretett tanárunk halálakor, ha a temetésen ott van a fél iskola? Nincs jobb tanácsunk, mint hogy tegyük azt, amit a szívünk diktál.
  • Ha tartózkodunk is a személyes részvétnyilvánítástól, egy írásbeli megkeresést bármilyen formában mi mindenképpen ajánlanánk. Gondoljuk arra, hogy ha nem is ismer bennünket személyesen a gyászoló, attól még jól eshet neki a részvétünk kifejezése. Hiszen az elhunyt olyan oldaláról kaphat visszajelzést, amit esetleg ő is kevésbé ismert. Egy ilyen, kicsit formálisabb, udvarias részvétnyilvánítás is lehet őszinte és támogató, például az alábbi szöveggel.
 „Őszinte megrendüléssel értesültünk XY haláláról. Szeretnénk tudatni Önnel, hogy mélyen együtt érzünk és osztozunk gyászában. XY személyében egy szeretett kollégától/kiváló főnöktől búcsúzunk, akinek tudása/életvitele/élettapasztalata/
embersége/humora/bölcsessége példaértékű számunkra. Személye az élet számos pontján kapaszkodót, hivatkozási pontot jelentett a múltban és jelent majd a jövőben is. Erőt és kitartás kívánunk Önnek ezekben a nehéz időkben.”

Részvétnyilvánítás megköszönése

A temetés, búcsúztatás után nem kötelező, de általában szokás a részvétnyilvánítás megköszönése a gyászoló család részéről. Ennek klasszikus módja a helyi napilapban, a gyászhírek között megjelent köszönetnyilvánítás. A köszönetnyilvánítás szövege nincsen szabályozva, a lényeg, hogy tolmácsolja köszönetünket például így:
Köszönjük a szűkebb és tágabb családnak, barátoknak és ismerősöknek, hogy szeretett halottunk, Kiss János temetésén megjelentek, részvétükkel, kedves szavaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A részvétnyilvánítás megköszönése Facebook-on vagy egyéb közösségi média platformon is megtörténhet, ha a gyászhírt előzőleg itt is megosztották. Ez esetben valószínűleg sok támogató mondat, üzenet, részvétnyilvánítás érkezik, amit illik megköszönni. A forma, fogalmazás lehet kissé kötetlenebb is, mint egy újsághirdetés esetében, de ezen túlmenően nincsenek szabályok. Fogalmazzunk úgy, ahogy a szívünkből jön. Például itt található néhány részvétnyilvánítás megköszönése Facebook-ra vagy egyéb közösségi média felületre.
 
Szeretnénk megköszönni, a rengeteg részvétnyilvánítást, a sok kedves megemlékezést, támogató gondolatokat. Együttérzésetek erőt ad, köszönjük!
 
Szívből köszönöm mindenkinek az együttérzést, támogatást és köszönöm mindenkinek, aki eljött a ma délutáni temetésre.
 
Ne gondoljátok, hogy az online támogatás kevesebbet ér! Minden reggel elolvasom az üzeneteiteket. Köszönöm az együttérzést!
 
A részvétnyilvánítás kapcsán a legfontosabb, hogy megtörténjen! Ne tántorítson el bennünket az esetleges bizonytalanságunk, a helyes forma, a megfelelő mondat keresése. Ilyen nincsen. Csak két megtört szívű ember van, akik támaszkodhatnak egymásra a bajban.