A halálhoz kapcsolódó egyes szimbólumok és jelentéseik
 
A régi korok emberei igen gazdagon díszítették a sírjaikat, és ma is elő-előfordulnak a sírokon különböző jelképek, szimbólumok. Néhány jelkép jelentése jól ismert: a borostyán a hűséget, a kalász a termékenységet, a kulcsolt kéz kapcsolatot az elhunyttal, a liliom az erényt, a babér a győzelmet, az olajág a békét, a rózsa a szeretetet, a galamb a tiszta szellemet szimbolizálja. Ugyanakkor a szimbólumok jelentéssűrítő funkciójuknál fogva gazdag tárházát kínálják a síremléken keresztül történő kifejezésnek; ha tudjuk, mely szimbólum mit jelképez, sok régi sírkő mondanivalójának megfejtéséhez juthatunk el. Talányos jelekkel is felvértezhetjük saját, vagy hozzátartozónk emlékhelyét, miáltal túlvilági erőket is megidézhetünk. Az alábbiakban ránézünk, hogy alakult át a halál képe az elmúlt kétezer évben, majd megadjuk néhány szimbólum jelentését is.
 
Rövid kétezer év alatt az ember többször is megváltoztatta magát a halál fogalmát
  • A görög tragédiák sötétségének kora azt jelezte, hogy a halál végső és többé meg nem változó befejeződés (Kháron hajója visszafelé nem szállít vándort stb.).
  • A későbbi klasszicitás a halált megszemélyesíti. Ebben a boldog korban a halál már nem rettegett, fenyegető esemény, sőt alakot is ölt. Szép, szelíd képű ifjú, aki az elmúlás gondolatát is csak a kezében hordozott és lefelé fordított fáklyával szimbolizálja. (A római sírkövek képein nők vagy gyermekek rózsakoszorút, virágfüzért öveznek rá ugyanarra a kőre, amelyből faragva vannak. A gondolat itt már kezd kettőssé válni, a kő és a virág együtt szerepel.)
  • Az antik világot eltemeti a népvándorlás, majd a középkor sötétsége borul Európára. A halál jelképe ekkor a rém, a csontváz. A feltámadás gondolata él ugyan már az emberekben, de szörnyűséges formában (az angyal kürtjelére félig hús-, félig csontalakok kapaszkodnak elő a sírból). Az egészen egyszerű sírkövek kora ez, amikor csak a kereszt, a megváltás, a vigasztalódás jele jelenik meg a síremlékeken. Az emberek félnek a haláltól, nem a nyílt mezőket keresik temetkezőhelyül, hanem a fedettebb helyeket; a templomok kerített udvarát, kriptákat, katakombát.
  • A középkor ridegségét újból felváltja a feltámadó pogány kor derűlátása a renaissance. Ekkor alakulnak ki például a klasszikus és egyben romantikus „carnpo santo"-k (árkád- vagy oszlopsoros, udvarszerű temetők) Olaszországban.
  • Európában eljön a pusztítások, nagy emberirtások kora. XIV. Lajos rablóhadjáratai, a harmincéves háború és más háborúk. A halál mindennapos, megszokott vendég. Heinz pajtás lesz a csontváz neve (táncos, ivó, rakoncátlan pajtása az embereknek). Temetővé válik Közép-Európa, tehát a temetők majdnem feleslegesek. Eljön újból a kripták korszaka, a cintermek ideje. A jobbágy sírját nem jelöli semmi, az urat azonban a márványkő talpig vasban, teljes fegyverzetben ábrázolja (továbbra is uralkodni akar).
 
Gyakori (keresztény) szimbólumok és jelentéseik
 

Kígyó
1. Végtelenség – a földi dolgok kapcsolódnak az örökkévalóhoz, a kezdet megtalálja a véget
2. újjászületés a kereszt által. A kereszt az örökkévalóság erejét adja a földi léthez
3. Megújulás átváltozással, változás az idők folyamán, megújulás magasabb rendű életre az Örökkévalóság erőiből
4. Nyíl = futó idő, amely az örökké-valóságba torkollik (kígyó)
5. Keresztre kapaszkodó „érckígyó". Megváltás a bűnöktől Krisztus áldozatának segítségével
Pillangó
6. A szabaduló lélek kimenekül a test börtönéből (lepke helyett gyakran galamb, sas vagy főnixmadár)
7. Feltámadás
8. Pálma és pillangó – a feltámadás legyőzi a halált
Mák
9. Mák – az alvás jelképe, az olyan alvásé, amely a halál testvére
10. Mákgubó mint urna és az urna köré csavarodott kígyó. A kígyó az örökéletre ébredést jelképezi
11. Kalász, az élet szürete
12. Méhkas, önfeláldozás a közösség javára
 
 

14. Napfelkelte – az új nap
Csillag
15., 16., 17. A bethlehemi és a hajnalcsillag mint a feltámadás szimbóluma
Szenvedés
18. Krisztus szenvedéseinek jelképei
19., 20. Isten szeme – az isteniháromszög-szimbóluma
Fáklya
21. Lehajtott fáklya mellett kialszik az élet. A feltartott fáklya az újra világló életet jelenti
 

 

22.,23. örök világosság – az olaj földi anyagát (létét) feláldozza a fényért (világosságért)
24. Homokóra: lejár az idő, megáll az Óra
25. Régen szenteltvíztartó, aztán a halotti monda könnycseppkorsója. A túl sok könny zavarja a halott nyugalmát
26. A Krisztus név görög kezdőbetűi (X és P)
27., 28. Ugyanaz, beleszőve a kereszt jelét – monogramként
29. A Szentháromság jele

 

30., 31., 32. A Kezdet és a Vég (Én vagyok az Alfa és az Omega)
33. Győzelem a halál felett Krisztus segítségével (X alakú pálma)
34. Krisztus-jel (Titkos jel: ICHTHYS) hal, görögül a Jézus Christus isten Fia Megváltó kezdőbetükböl. A hitvallást jelképezi
35. Őskeresztény (tulajdonképpen mitikus keleti) kereszt a körben
36. Jézus-monogram
37. Jézus neve 3 görög kezdőbetűje kereszttel. Későbbi jelentése: Jézus az emberek üdvözítője vagy Jézus, a Megváltó, Üdvözítő
38. A kereszténység, Krisztus-követés jelképe