A halálhoz kapcsolódó egyes szimbólumok és jelentéseik


A régi korok emberei igen gazdagon díszítették a sírjaikat, és ma is elő-előfordulnak a sírokon különböző jelképek, szimbólumok. Néhány jelkép jelentése jól ismert. A borostyán a hűséget, a kalász a termékenységet, a kulcsolt kéz az elhunyttal való kapcsolatot jelképezi. A liliom az erényt, a babér a győzelmet, a rózsa a szeretetet, a galamb a tiszta szellemet szimbolizálja.

Ugyanakkor a szimbólumok jelentéssűrítő funkciójuknál fogva gazdag tárházát kínálják a síremléken keresztül történő kifejezésnek. Ha tudjuk, mely szimbólum mit jelképez, sok régi sírkő mondanivalójának megfejtéséhez juthatunk el. Talányos jelekkel is felvértezhetjük saját, vagy hozzátartozónk emlékhelyét, miáltal túlvilági erőket is megidézhetünk. Az alábbiakban ránézünk, hogy alakult át a halál képe az elmúlt kétezer évben, majd megadjuk néhány szimbólum jelentését is.

Rövid kétezer év alatt az ember többször is megváltoztatta magát a halál fogalmát

  • A görög tragédiák sötétségének kora azt jelezte, hogy a halál végső és többé meg nem változó befejeződés. (Kháron hajója visszafelé nem szállít vándort stb.)
  • A későbbi klasszicitás a halált megszemélyesíti. Ebben a boldog korban a halál már nem rettegett, fenyegető esemény, sőt alakot is ölt. Szép, szelíd képű ifjú, aki az elmúlás gondolatát is csak a kezében hordozott és lefelé fordított fáklyával szimbolizálja. (A római sírkövek képein nők vagy gyermekek rózsakoszorút, virágfüzért öveznek rá ugyanarra a kőre, amelyből faragva vannak. A gondolat itt már kezd kettőssé válni, a kő és a virág együtt szerepel.)
  • Az antik világot eltemeti a népvándorlás, majd a középkor sötétsége borul Európára. A halál jelképe ekkor a rém, a csontváz. A feltámadás gondolata él ugyan már az emberekben, de szörnyűséges formában. (Az angyal kürtjelére félig hús-, félig csontalakok kapaszkodnak elő a sírból). Az egészen egyszerű sírkövek kora ez, amikor csak a kereszt, a megváltás, a vigasztalódás jele jelenik meg a síremlékeken. Az emberek félnek a haláltól. Nem a nyílt mezőket keresik temetkezőhelyül, hanem a fedettebb helyeket; a templomok kerített udvarát, kriptákat, katakombát.
  • A középkor ridegségét újból felváltja a feltámadó pogány kor derűlátása a renaissance. Ekkor alakulnak ki például a klasszikus és egyben romantikus „carnpo santo"-k (árkád- vagy oszlopsoros, udvarszerű temetők) Olaszországban.
  • Európában eljön a pusztítások, nagy emberirtások kora. XIV. Lajos rablóhadjáratai, a harmincéves háború és más háborúk. A halál mindennapos, megszokott vendég. Heinz pajtás lesz a csontváz neve (táncos, ivó, rakoncátlan pajtása az embereknek). Temetővé válik Közép-Európa, tehát a temetők majdnem feleslegesek. Eljön újból a kripták korszaka, a cintermek ideje. A jobbágy sírját nem jelöli semmi, az urat azonban a márványkő talpig vasban, teljes fegyverzetben ábrázolja (továbbra is uralkodni akar).
     

Gyakori (keresztény) szimbólumok és jelentéseik

 

Kígyó
1. Végtelenség – a földi dolgok kapcsolódnak az örökkévalóhoz, a kezdet megtalálja a véget
2. újjászületés a kereszt által. A kereszt az örökkévalóság erejét adja a földi léthez
3. Megújulás átváltozással, változás az idők folyamán, megújulás magasabb rendű életre az Örökkévalóság erőiből
4. Nyíl = futó idő, amely az örökké-valóságba torkollik (kígyó)
5. Keresztre kapaszkodó „érckígyó". Megváltás a bűnöktől Krisztus áldozatának segítségével
Pillangó
6. A szabaduló lélek kimenekül a test börtönéből (lepke helyett gyakran galamb, sas vagy főnixmadár)
7. Feltámadás
8. Pálma és pillangó – a feltámadás legyőzi a halált
Mák
9. Mák – az alvás jelképe, az olyan alvásé, amely a halál testvére
10. Mákgubó mint urna és az urna köré csavarodott kígyó. A kígyó az örökéletre ébredést jelképezi
11. Kalász, az élet szürete
12. Méhkas, önfeláldozás a közösség javára
 
 

14. Napfelkelte – az új nap
Csillag
15., 16., 17. A bethlehemi és a hajnalcsillag mint a feltámadás szimbóluma
Szenvedés
18. Krisztus szenvedéseinek jelképei
19., 20. Isten szeme – az isteniháromszög-szimbóluma
Fáklya
21. Lehajtott fáklya mellett kialszik az élet. A feltartott fáklya az újra világló életet jelenti
 

 

22.,23. örök világosság – az olaj földi anyagát (létét) feláldozza a fényért (világosságért)
24. Homokóra: lejár az idő, megáll az Óra
25. Régen szenteltvíztartó, aztán a halotti monda könnycseppkorsója. A túl sok könny zavarja a halott nyugalmát
26. A Krisztus név görög kezdőbetűi (X és P)
27., 28. Ugyanaz, beleszőve a kereszt jelét – monogramként
29. A Szentháromság jele

 

30., 31., 32. A Kezdet és a Vég (Én vagyok az Alfa és az Omega)
33. Győzelem a halál felett Krisztus segítségével (X alakú pálma)
34. Krisztus-jel (Titkos jel: ICHTHYS) hal, görögül a Jézus Christus isten Fia Megváltó kezdőbetükböl. A hitvallást jelképezi
35. Őskeresztény (tulajdonképpen mitikus keleti) kereszt a körben
36. Jézus-monogram
37. Jézus neve 3 görög kezdőbetűje kereszttel. Későbbi jelentése: Jézus az emberek üdvözítője vagy Jézus, a Megváltó, Üdvözítő
38. A kereszténység, Krisztus-követés jelképe