A gyászjelentés helyettünk beszél


A gyászjelentés a gyász hírül adtának legelemibb módja. Vagyis a gyászhírek szélesebb publikum számára történő eljuttatásának, a barátok és az ismerősök értesítésének leghagyományosabb módja. Mint kvázi gyászhirdetés, vagy mint a gyaszhirek egyik típusa tudósít a haláleset tényéről, körülményeiről, a temetés időpontjáról, részleteiről.

Egy célhoz, több úton


A gyászjelentések tartalmi és formai szempontból eltérőek lehetnek. A jól ismert, klasszikus megoldások mellett léteznek egészen sajátos, egyedi gyászjelentések is. Továbbá különbség tehető közöttük aszerint, hogy milyen módon jelennek meg, jutnak el a címzettekhez. A gyászjelentés formátuma lehet online/offline, ötlhet papír alapú vagy digitális formát. Kézbesítése történhet személyesen, postai úton, akár gyásztávirat segítségével, vagy az interneten keresztül is.

A halotti gyászjelentés rendszerint a távolabbi ismerősök, a nyilvánosság informálására is szolgál. (A közeli hozzátartozókat illik személyesen vagy telefonton értesíteni.) Gyakran az újságokban a gyász hirek, gyászközlemények között kerül publikálásra. Ugyanakkor a szélesebb publikum számára elérhető helyeken – pl. a lépcsőházi üzenőfalon - is megjelenhet.

A gyaszjelentesekkel kapcsolatos döntések meghozatalában óhatatlanul a családnak is ki kell vennie a részét egy bizonyos mértékig. Márcsak azért is, mert hiszen a gyászjelentés szövege gyakran személyes adatokat tartalmaz. Vagyis dönteni kell, mi legyen a szövegben, milyen (offline vagy online) formában készüljön el, milyen módon történjen a kézbesítés stb.

Nem mindenki akar élni a döntés lehetőségével, és ez ilyenkor rendben is van


Természetesen, ha a rengeteg tennivaló között a hozzátartozók nem kívánnak a gyaszjelentes részletkérdéseivel foglalkozni, tudunk javaslatokat tenni. De akár teljes körűen is ránk bízhatják döntések meghozatalát és azok végrehajtását. Számos gyaszjelentes sablonnal rendelkezünk, kapcsolatban állunk nyomdával, kézbesítő szolgálattal, gyàsz hirek, gyászközleményeket publikáló lapszerkesztőségekkel is. Ha azonban egyedi gyászjelentést szeretne a család, saját kezűleg készíteni, érdemes az alábbiakban megfogalmazott tanácsok szellemében eljárnia.

Mit tartalmazzon mindenképpen a halotti gyászjelentés?


Fontos a legelején leszögezni, hogy a temetési értesítő egyáltalán nem kötelező kelléke az elhunyttól való elbúcsúzásnak. Tehát ha a család nem kíván élni a hozzátartozók, a nyilvánosság ilyen módon történő tájékoztatásának lehetőségével, ezt megtehet. Vagyis minden további nélkül eltekinthet a gyászhírek ezen, formalizált külsőségek közepette történő közzétételétől. Bár az ismerősöket illik tájékoztatni a halálesetről, egy közösségi média bejegyzés keretében közzétett online gyászjelentés, gyászhirdetés is tökéletesen elegendő lehet.

Mindazonáltal, ha a család mégis ragaszkodik a temetési értesítőhöz, saját kezűleg is elkészítheti a gyászjelentés szöveget. Ilyenkor abból kell kiindulnia, hogy a halotti gyászjelentés elsődleges funkciója – mint a gyàsz hireknek általában - a tájékoztatás. Tehát egyfelől az, hogy, beazonosítható legyen az elhunyt személye, másfelől pedig az, hogy információkat közöljön a temetés részleteiről.

A jelentésnek feltétlenül tartalmaznia kell


A jelentésnek tehát feltétlenül tartalmaznia kell
→az elhunyt nevét,
→életkorát,
→születési helyét, és lakhelyét,
→a temetés helyét és pontos időpontját.
→nagyobb temetőkben, ahol több ravatalozó van, a ravatalozó pontos helyét is.

Fontos, hogy a halál okát, helyét, körülményeit nem kötelező tartalmaznia a gyászjelentés szövegének. Ha a család úgy érzi, hogy ezek az információk nem publikusak, nem kell őket közzétennie a gyàsz hirek, gyászhirdetések között.

Belekerülhet még


Belekerülhet a jelentésbe még
→idézet, képi szimbólum (Például függetlenül attól, hogy katolikus vagy református gyászjelentésről van szó, a kereszt gyászjelentésre mindig jó választásnak tekinthető. A galamb, a kehely, a fűzfa, a szív is kedvelt jelképnek számít.)
→az elhunyt fényképe (értelemszerűen olyan, amely előnyös, és amelyet az elhunyt is szívesen látott volna magáról).
→halálának körülményeiről információ (pl. hosszantartó súlyos betegség után, tragikus hirtelenséggel stb.),
→jellemzése, foglalkozása, hobbija, közösséghez való tartozása (szerető férj és családapa, elhivatott pedagógus stb.)

Érdemes röviden bemutatni az elhunyt életének legjelentősebb eseményeit, eredményeit – minden élet egyedi, és ennek tükröződnie kell a jelentésben.

Szerepelhet még:
→a temetésről információ (Hamvasztás/koporsós temetés, kérjük, csak egy szál virággal búcsúzzanak; kérjük, a részvétnyilvánítást mellőzzék, egy szál virággal emlékezzünk stb.)
→a gyászoló családtagok felsorolása, ügyelve arra, hogy senki se maradjon ki. Illetve arra, hogy a sorrend tükrözze az elhunyttal való kapcsolat szorosságát (ezt a „Gyászoló család” szókapcsolattal szokás egyszerűsíteni).
Tulajdonképpen bármit beleírhatunk, amit fontosnak érzünk.

Mi a teendő a szöveg elkészülte után?


A szöveg megírása után nagyon alaposan és figyelmesen ellenőrizzük a helyesírást, és hogy minden adat szerepel-e. Még többszöri átolvasás után is előfordul, hogy átsiklunk egy-egy elírás fölött. Ha hátulról előre haladva megyünk végig a szövegen, úgy agyunk csak az éppen olvasott egy-egy szóra koncentrál. Így könnyebben észrevesszük az esetleges helyesírási hibákat, elütéseket.

Ha a jelentés offline – nyomtatott formát – ölt, érdemes tekintetbe venni  az oldal nagyságát. Vagyis annyira feszesen fogalmazni, hogy minden információ szellősen ráférjen a papírra. Tanácsos lehet szűkszavúan fogalmazni akkor is, ha a jelentés a gyászhírek között is megjelenik az online felületek valamelyikén. Ez ugyanúgy igaz, ha a jelentés a nyomtatott sajtóban kerül publikálásra. A gyaszhirek közötti publikálás ára ugyanis általában a szöveg hosszától (is) függ. 

A gyászjelentés közzétételi lehetőségei


A gyászjelentés formátuma többféle alakot ölthet, ennélfogva az értesítő közzététele, nyilvánosságra hozatala kapcsán is számos lehetőség közül lehet választani. Annak, aki költséghatékonyan szeretne eljárni, először egy digitális változatot érdemes készítenie. Bár egyedi szövegezésű, kialakítású temetési értesítőt is lehet írni, mint mondottuk, nem muszáj eredetit alkotni. Manapság az internetes gyászjelentések adatbázisa rendkívül nagy (nekünk is van.) Így a számtalan kitölthető minta között bárki megtalálhatja az ízléséhez, vagy az elhunyt személyéhez leginkább illő példányokat. Csak ki kell választani a preferált online gyászjelentés változatot, letölteni a gépre, kitölteni és kész is. Már küldheti is az ember emailben ismerőseinek vagy akár a közösségi oldalakon is megoszthatja, hogy többen tudomást szerezzenek a hírről.

Érdemes azoknak is elküldeni az online gyászjelentést, akik már személyesen (telefonon) értesítve lettek. A hír okozta megrázkódtatás miatt ugyanis nem biztos, hogy képes volt mindenki megjegyezni az információkat.

Az offline formátum sajátosságai


Az e jelentés természetesen offline alakot is ötlhet. Ez megtörténhet nyomdai szolgáltatás igénybevételével, vagy ha a családnak nincs ideje kivárni a nyomdai átfutást, akkor házi megoldás segítségével. Vagyis a le- és kitöltött jelentést otthon vagy printshopban is ki lehet nyomtatni. (A legszebb, akár képeslapra hasonlító, egyedi gyászjelentések leginkább azonban nyomdában készülnek).

Az offline változatokra akkor lehet szükség, ha gyászközleményekkel postai úton, levélküldemény formájában is értesítenénk a hozzátartozókat. Sok idős embernek nincs emailcíme, internete, számukra ez egy figyelmes, személyre szabott megoldás. Illik kitenni a kinyomtatott változatból az elhunyt lakókörnyezetében is egy példányt. (Lépcsőház faliújságjára, kisebb településeken a bolt hirdetőtáblájára stb.) De az ember magának is eltehet emlékbe.

Ha a hagyományos, sajtóban közzétett változatot is szeretne a család, az újság szerkesztőségében bizonyosan segítenek. Náluk is vannak sablonok, amik használhatók, de igény esetén teljes körűen intézzük a napilapban való megjelenést.

A gyászsürgöny


2021 óta a Magyar Posta klasszikus táviratot nem kézbesít. Tehát ha valaki gyász hirek a nyilvánosság értesítése során ragaszkodna a gyásztávirat szöveg által történő informáláshoz, erről már lemaradt.. Vagyis a postára való befáradás, és gyásztávirat szöveg helyben történő benyújtása, majd a postai kézbesítés igénybevétele által nem teheti meg.

Ugyanakkor a Posta biztosítja az eTávirat szolgáltatása keretében, hogy megírt gyásztávirat szöveget az ÉnPostám felületen feladva, az üzenetet fizikailag kézbesíti. Vagyis „megkísérli kézbesíteni” a címzett részére, mégpedig gyaszhireket idéző gyászlapon.

A megoldás előnye, hogy a feladásához nem kell befáradni a postára. Ugyanakkor általa olyan címzettek is megkaphatják az üzenetet, akik nem rendelkeznek gyászjelentések online fogadására alkalmas készülékkel (vagy nem élnek velük). A megoldás hátránya, az ilyenformán kézbesített gyásztávirat képeket nem tartalmazhat. (Vagyis a gyásztávirat képeket csak olyanokat tartalmazhat ebben az esetben. amelyek nyomdában, előre rákerülnek a küldemény papírjára. Értelemszerűen ha az üzenet online kerül kiküldésre, gyásztávirat képek gyanánt bármilyen vizuális elem kiválasztható.