A gyászjelentés helyettünk beszél

 
A gyászjelentés a gyászhír terjesztésének, barátok, ismerősök értesítésének leghagyományosabb módja. Mint kvázi gyászhirdetés, vagy mint a gyaszhirek egyik típusa tudósít a haláleset tényéről, körülményeiről, a temetés időpontjáról, részleteiről.
A gyászjelentések tartalmi és formai szempontból eltérőek lehetnek. A jól ismert, klasszikus megoldások mellett léteznek egészen sajátos, egyedi gyászjelentések is. Illetve különbség tehető közöttük aszerint, hogy milyen módon jelennek meg, jutnak el a címzettekhez.
A gyászjelentés formátuma lehet online, offline, ölthet papír alapú vagy digitális formát, kézbesítése történhet személyesen, postai úton, akár gyásztávirat segítségével, vagy az interneten keresztül is.
Mivel a halotti gyászjelentés rendszerint a távolabbi ismerősök, a nyilvánosság informálására is szolgál – a közeli hozzátartozókat illik személyesen vagy telefonton értesíteni - gyakran az újságokban a gyász hirek, gyászközlemények között vagy a szélesebb publikum számára elérhető helyeken – pl. a lépcsőházi üzenőfalon - is megjelenhet. A gyaszjelentesekkel kapcsolatos döntések meghozatalában - mi legyen a szövegben, milyen (offline vagy online) formában készüljön el, milyen módon történjen a kézbesítés - a családnak is ki kell vennie a részét egy bizonyos mértékig, hiszen a gyászjelentés szövege gyakran személyes adatokat tartalmaz.
Ha a rengeteg tennivaló között a hozzátartozók nem kívánnak a gyaszjelentes részletkérdéseivel foglalkozni, a temetkezési vállalatok ebben is tudnak segíteni. Javaslatokat tesznek, sablonokat mutatnak, de akár teljes egészében is rájuk bízhatjuk ezt a feladatot, hiszen többnyire kapcsolatban állnak nyomdával, kézbesítő szolgálattal, gyàsz hireket, gyászközleményeket publikáló lapszerkesztőségekkel is. Ha azonban egyedi gyászjelentést szeretne a család készíteni, érdemes az alábbi tanácsok szellemében eljárni.
 

Mit tartalmazzon mindenképpen a gyászjelentés?

Fontos a legelején leszögezni, hogy a temetési értesítő egyáltalán nem kötelező kelléke az elhunyttól való elbúcsúzásnak. Ha a család nem kíván élni a hozzátartozók, a nyilvánosság ilyen módon történő tájékoztatásának lehetőségével, minden további nélkül eltekinthet a gyászhírek e módon történő közzétételétől. Bár az ismerősöket illik tájékoztatni a halálesetről, erre a célra egy közösségi média bejegyzés keretében közzétett online gyászjelentés, gyászhirdetés is tökéletesen elegendő lehet. Mindazonáltal, ha a család mégis ragaszkodik a temetési értesítőhöz, és ahhoz, hogy saját maga készíti el a gyászjelentés szöveget, abból kell kiindulnia, hogy a halotti gyászjelentés elsődleges funkciója – mint a gyàsz hireknek általában - a tájékoztatás. Egyfelől beazonosítható legyen az elhunyt személye, másfelől információkat közöljön a temetés részleteiről. Ennélfogva feltétlenül tartalmaznia kell:
 • az elhunyt nevét,
 • életkorát,
 • születési helyét, és lakhelyét,
 • a temetés helyét és pontos időpontját. (Nagyobb temetőkben, ahol több ravatalozó van, a ravatalozó pontos helyét is.)

Fontos, hogy a halál okát, helyét, körülményeit nem kötelező tartalmaznia a gyászjelentés szövegének, ha a család úgy érzi, hogy ezek az információk nem publikusak, nem kell őket közzétennie a gyàsz hirek, gyászhirdetések között.
 
Belekerülhet még:
 • idézet, kép, szimbólum (függetlenül attól, hogy katolikus vagy református gyászjelentésről van szó, a kereszt gyászjelentésre mindig jó választásnak tekinthető, de a galamb, a kehely, a fűzfa, a szív is kedvelt jelképnek számít.)
 • az elhunyt fényképe (értelemszerűen olyan, amely előnyös, és amelyet az elhunyt is szívesen látott volna magáról).
 • halálának körülményeiről információ (pl. hosszantartó súlyos betegség után, tragikus hirtelenséggel stb.),
 • jellemzése, foglalkozása, hobbija, közösséghez való tartozása (szerető férj és családapa, elhivatott pedagógus stb.) Érdemes röviden bemutatni az elhunyt életének legjelentősebb eseményeit, eredményeit – minden élet egyedi, és ennek tükröződnie kell a jelentésben.
 • a temetésről információ (hamvasztás, koporsós temetés, kérjük, csak egy szál virággal búcsúzzanak; kérjük, a részvétnyilvánítást mellőzzék, egy szál virággal emlékezzünk stb.).
 • a gyászoló családtagok felsorolása, ügyelve arra, hogy senki se maradjon ki, illetve, hogy a sorrend tükrözze az elhunyttal való kapcsolat szorosságát (ezt a „Gyászoló család” szókapcsolattal szokás egyszerűsíteni).
 • Tulajdonképpen bármit beleírhatunk, amit fontosnak érzünk.
 
A szöveg megírása után nagyon alaposan és figyelmesen ellenőrizzük a helyesírást, és hogy minden adat szerepel-e. Még többszöri átolvasás után is előfordul, hogy átsiklunk egy-egy elírás fölött. Ha hátulról előre haladva megyünk végig a szövegen, úgy agyunk csak az éppen olvasott egy-egy szóra koncentrál, így könnyebben észrevesszük az esetleges helyesírási hibákat, elütéseket. Ha a jelentés offline – nyomtatott formát – ölt, érdemes tekintetbe venni az oldal nagyságát, és annyira feszesen fogalmazni, hogy minden információ szellősen ráférjen a papírra. Tanácsos lehet szűkszavúan fogalmazni akkor is, ha a jelentés a gyászhírek között is megjelenik az online felületek valamelyikén, vagy a nyomtatott sajtóban, hisz a gyaszhirek közötti publikálás ára általában a szöveg hosszától (is) függ.
 
Megnézem a letölthető gyászjelentés mintákat.

A gyászjelentés formátuma, közzétételi lehetőségei

A gyászjelentés többféle alakot ölthet, ennélfogva az értesítő közzététele, nyilvánosságra hozatala kapcsán is számos lehetőség közül választhatunk. Annak, aki költséghatékonyan szeretne eljárni, először egy digitális változatot érdemes készítenie. Bár egyedi szövegezésű, kialakítású temetési értesítőt is lehet írni, manapság az internetes gyászjelentések adatbázisa olyan nagy, hogy a számtalan kitölthető minta között bárki megtalálhatja az ízléséhez vagy az elhunyt személyéhez leginkább illő példányokat. Csak ki kell választani a preferált online gyászjelentés változatot, letölteni a gépre, kitölteni és már küldheti is az ember emailben ismerőseinek vagy akár a közösségi oldalakon is megoszthatja, hogy még többen tudomást szerezzenek a hírről. Érdemes azoknak is elküldeni az online gyászjelentést, akik már személyesen (telefonon) értesítve lettek, mert a hír okozta megrázkódtatás miatt nem biztos, hogy képes volt mindenki megjegyezni az információkat. A gyászjelentés természetesen offline alakot is ötlhet: ez megtörténhet nyomdai szolgáltatás igénybevételével, vagy ha a családnak nincs ideje kivárni a nyomdai átfutást, akkor a le- és kitöltött jelentést otthon vagy printshopban is ki lehet nyomtatni. (A legszebb, akár képeslapra hasonlító, egyedi gyászjelentések leginkább azonban nyomdában készülnek).
 
Az offline változatokra akkor lehet szükség, ha postai úton, levélküldemény formájában is értesítenénk a hozzátartozókat. Sok idős embernek nincs emailcíme, internete, számukra ez egy figyelmes, személyre szabott megoldás. Illik kitenni a kinyomtatott változatból az elhunyt lakókörnyezetében is egy példányt (lépcsőház faliújságjára, kisebb településeken a bolt hirdetőtáblájára stb.), de az ember magának is eltehet emlékbe. Ha a hagyományos, sajtóban közzétett változatot is szeretne a család, az újság szerkesztőségében is bizonyosan segítenek.
 

A gyászsürgöny

2021 óta a Magyar Posta klasszikus táviratot nem kézbesít, tehát ha valaki gyász hirek közlésekor ragaszkodna a gyásztávirat szöveg formához, ezt a hagyományos módon teheti meg. Bemegy a postára, helyben lediktálja a gyásztávirat szövegét és postára adja.  Ugyanakkor a Posta biztosítja az eTávirat szolgáltatása keretében, hogy megírt gyásztávirat szöveget az ÉnPostám felületen feladva, az üzenetet fizikailag kézbesíti (vagyis „megkísérli kézbesíteni”) a címzett részére, mégpedig gyaszhireket idéző gyászlapon. A megoldás előnye, hogy a feladásához nem kell befáradni a postára, ugyanakkor általa olyan címzettek is megkaphatják az üzenetet, akik nem rendelkeznek gyászjelentések online fogadására alkalmas készülékkel (vagy nem élnek velük). A megoldás hátránya, az ilyenformán kézbesített gyásztávirat képeket nem tartalmazhat (vagyis a gyásztávirat képeket csak olyanokat tartalmazhat ebben az esetben. amelyek nyomdában, előre rákerülnek a küldemény papírjára. Értelemszerűen, ha az üzenet online kerül kiküldésre, gyásztávirat képek gyanánt bármilyen vizuális elem kiválasztható.)

 
Megnézem a letölthető gyászjelentés mintákat.