Koszorú temetésre: a koszorúk és a temetési virágok kiválasztásának, elhelyezésének szempontjai

Az elmúlás az embereknél mindig külsőségekkel jár – márpedig ezen külsőségek legszebb megnyilvánulási formáit a koszorúk, illetve a különböző temetési virágok jelentik. Nem véletlen, hogy bár advent, nemzeti ünnep vagy esküvő alkalmával is népszerű, mégiscsak a koszorú temetésre készül a leggyakrabban - a búcsúztatás legfőbb díszei vagy a temetési koszorú vagy a különböző temetési virágok, csokrok formájában jelennek meg (bár őszinte szóval, érzéssel, egy szál virággal is lehet búcsúzni).

A halotti koszorúk kivételesen fontos szerepük miatt azonban óriás választékban állnak rendelkezésre: mindenféle egyedi koszorúk, klasszikus és modern koszorúk, álló, fekvő koszorúk, sírscsokrok között kell megtalálnuk az elhunyt személyéhez, a temetéshez legjobban illő kegyeleti sírdíszt – ennek megfelelően a koszorú árak is széles skálán mozoghatnak. Éppen ezért nem árt tudni, milyen típusok között lehet választani, és milyen etikett szabályok övezik a halotti koszorúk kiválasztását, búcsúztatáson történő elhelyezésüket, kiszállíttatásukat stb.

Az emlékezés, és a tiszteletadás jelképe

Bár az emberek nem csak virágokdíszeket visznek a koporsóra, a temetési istentiszteletekre és a sírra, vannak ugyanis más lehetőségek is, azt azonban nehéz lenne tagadni, hogy világszerte legtöbbször a halotti koszorúra esik a választás.
A kegyeleti koszorúk az elhunyt emlékének megtisztelését, minél további ápolását szolgálják; testük megszakítatlan kör alakú kialakítása – vagyis az, hogy nincs elejük, nincs végük - a végtelen időt szimbolizálja, mely a múltat köti össze a jövővel, akár a karikagyűrű. Ősi jelkép, tehát a koszorú rendelésekor, készíttetésekor elsősorban ezt a szimbolikus üzenetet kell a dísznek tükröznie. Vagyis ha a koszorú temetésre készül, a kevesebb több elvét kell szem előtt tartani: a főleg az álló virágfüzérekre, mint hatalmas élő virágpárnákra gyakran jellemző hivalkodás – a kocsikerék nagyságú, kifejezéstelen, magas csokorba kötött növénytömeg használata - kerülendő: diszkrét, visszafogott darabok választásával nemcsak a jó ízlésünkről teszünk bizonyságot, hanem az készíttetés árai is alacsonyan tarthatók lesznek. Tehát ennek, a szimbolikus üzenetnek, a kör alakú testnek kell érvényesülnie mindenekelőtt. Vagyis nem illik túlzottan nagyméretű darabot választani. Ezek a díszek arra szolgálnak, hogy közvetítsék viszonyunkat az elhunyt iránt; üzenetet képviselnek, mély érzelmeket ábrázolnak – a hivalkodás, a feltűnéskeltés, az, hogy a dísz látványosan a készíttetőjéről szól, nem a helyes hozzáállás ilyenkor.

Milyen típusok közül és milyen szempontok alapján kell választanunk

A halotti, kegyeleti koszorúk többféle típusban is rendelkezésre állnak. Az, hogy melyik változatot illik választani, attól függ, hogy milyen típusú temetésre vagyunk hivatalosak, illetve hogy mennyire szoros kapcsolatban álltunk az elhunyttal. 
 
 • Az álló ko szorú a legnagyobb, leglátványosabb típus, mely 30-100 szál virágot tartalmaz, és melyet a közvetlen családtagok szoktak készíttetni; ezek a szertartás központi díszei, rendszerint a ravatal két oldalán kerülnek elhelyezésre, illetve a sír központi részén. 
 • A görög típusú halotti koszorúk a közepes méretű kategóriát képviselik; 40-120 cm átmérőjű, kör alakú vázra vannak rögzítve, amelynek a közepe üresen marad; 10-80 szál virágot tartalmaz, fekvő pozícióban is elhelyezhető. A legsokoldalúbban, legkreatívabban elkészíthető típus, népszerűsége egyre nő a koporsós, pláne az urnás temetésre virágot vivők körében. A rokonok, közelebbi barátok számára jelent ideális választás, azonban fokozottan érdemes figyelni arra, hogy a kiválasztott példány ne legyen nagyobb a közeli hozzátartozókénál. 
 • Távolabbi rokonoknak, ismerősöknek a sírcsokor a legmegfelelőbb. Váz nélkül készítik, általában örökzöld (fenyő) ágak és vágott virág kombinációja, rendszerint 10-13 szál virág kerül bele.

A temetési koszorúk fenti alaptípusain túl természetesen léteznek sajátos igények alapján készített, általában különleges formákra – oázisba tűzött, szív, könnycsepp alapra - épített egyedi koszorúk, modern koszorúk is: ezek esetében a megrendelő az alapot, a virágok típusát, színét, számát, elrendezését is saját maga határozhatja meg a vállalkozás részére leadott rendelés keretében. Fontos megjegyezni azonban, hogy a virágkötészet, főleg a temetési virágok készítésére specializálódott iránya inkább a hagyományos, konzervatív vonalat tartja követendőnek a temetési díszek kötése során. A temetés egy komor, ünnepélyes esemény, ami a halottról szól, nem pedig a kísérletezés, pláne a feltűnéskeltés terepe; tehát ha egyedi koszorúk, modern koszorúk mellett döntünk, csendes, visszafogott jó ízlés mentén válasszuk meg a dísz elrendezését, a hozzávalókat.

A kegyeleti koszorúk egy része a ravatal környékén kerül elhelyezés; másik részüket a virágtartók helyére állítják, másokat a koporsó mellé vagy a tetejére; a felszerelt változatok általában kisebbek, mint a koporsón lévők. Fontos, hogy ha a gyászoló valamilyen oknál fogva nem tud megjelenni a búcsúztatáson, de szeretné kifejezni részvétét, nálunk van lehetőség a különböző virágdíszek temetésre, vagy az elhunyt családjának otthonában történő kiszállítására is.
Koporsós temetésre – ha szeretnénk - vihetünk nagyobb méretű füzéreket, virágokat, mert van elég hely a ravatalozóban és a sír körül a virágok esztétikus elhelyezéséhez. Szórásos temetésen is van lehetőség ezek elhelyezésére az erre kialakított helyen.

Ha urnás temetésre virágot, koszorút vinnék, jó, ha tudjuk, hogy a virágok elsősorban a ravatalozótermet díszítik – ilyenkor a hamvveder van a középpontban, a ravatalon elhelyezve, és itt állnak két oldalt a család virágfüzérei. A díszek ugyanakkor az urna végső helyszínén is elhelyezhetők, de itt nagyon kevés a rendelkezésre álló hely még urnás sírhely esetén is, a falfülkénél pedig különösen. Ilyen esetekben szokta kérni a család a gyászjelentésben, hogy a résztvevők az urnás temetésre virágot, szerényebb díszeket hozzanak: csak egy szál virággal, csokrokkal, kisebb méretű díszekkel búcsúzzanak.

Egyébként a temetési koszorúk mérete több tényezőtől függ: egyrészt a kompozíció bonyolultságától, másrészt attól, hogy hogyan illeszkedik a többi virághoz. Ami az előbbit illeti, ha nagyobb mennyiségű virágot szeretnénk elhelyeztetni a díszen, nagyobb méretű alapra lesz szükség. Egy kisméretű füzér számos különböző fajta virággal túlzsúfoltnak tűnik, és az egyes virágok nem érvényesülnek. Ha sok virágot szeretnénk látni a füzérben, győződjünk meg róla, hogy a megfelelő méretet választjuk.

Ha virágbolt szállítja ki a füzért, virágot, ő helyezi el azt a ravatalozóban; ha személyesen helyezzük el, illik a kezdési időpontnál hamarabb megjelenni, hogy ne a szertartás megkezdése után rakjuk le a díszt – ez illetlenségnek számít. Ha nincs lehetőség a virágfüzér elhelyezésére a ravatalozóban, a sírhelyen kell ezt megtenni, azonban meg kell várni, míg a temetési szolgáltató munkatársai elrendezik a virágokat, és csak ezután lerakni az általunk vitt díszt.

Milyen koszorú virágot vagy virágokat válasszunk?

A koszorú virágok kiválasztása során a megrendelőnek vagy a virágkötőnek több szempontot is figyelembe kell vennie az ideális végeredmény érdekében. Ezek között van egyfelől a szezonalitás, tehát különböző virágok idény szerinti elérhetősége, másfelől az, hogy a koszorú virágok szimbolikus üzenetet is hordoznak, érzelmeket is közvetítenek, kifejeznek – konkrétan:
 
 • Liliom: békét jelképeznek a szeretett személy számára.
 • Rózsa: a fehér rózsa a lelki tisztaságot szimbolizálja, míg a vörös rózsa az elhunyt iránti szeretetet és a bánatot. A sárga és a rózsaszín rózsát is használhatjuk a barátság és a hála kötelékének kifejezésére az eltávozottak felé.
 • Orchidea: színtől függetlenül az orchideák azt jelzik, hogy mindig szeretni fogjuk az elhunytat.
 • Szegfű: ez a leggyakoribb virág, amelyet a temetési koszorúk készítése sorám használnak. Más virágokhoz hasonlóan a fehér szegfű az ártatlanságot és a lelkiséget szimbolizálja, míg a piros a ragaszkodást. A keresztény, vallásos emberek általában rózsaszín szegfűt használnak.
 • Jácint: a virágdíszek kiegészítéseként használják őket, hogy egy kis színt adjanak a füzérhez.
 • Hortenzia: sok mindent szimbolizálhatnak, jellemzően a mély érzelmek jelzésére használják.

Mivel valószínűleg sok mindent jelezni szeretnénk az elhunyt szeretett személlyel kapcsolatban, több fajtát is használhatunk a temetési koszorúhoz, azonban ajánlatos legfeljebb 3-4 féle virágnál maradni.
Röviden, ma a virágfüzérek uralkodó virágaként a rózsa, legfeljebb a szegfű, az igazán mértéket jelentő díszítés, télen nyáron egyformán. Jóval kevesebb a ciklámen, a tulipán, a nefelejcs, a kardvirág, ritkán a margaréta, a fehér orgona, mahónia aszparágusz körítéssel. Tapasztalatunk szerint az egyéb virágösszeállítástól a legtöbben idegenkednek, szegényesnek tartják.

A virágok színei is jelentéssel bírnak. A fehér az ártatlanság, a tisztaság, a piros a szeretet, a szerelem, a bíbor a tekintély, a rózsaszín a fiatalság, nőiesség, a narancs, a kék, a sárga a férfiasság, míg a lila az idősebb nő jelképe. A díszeket érdemes monokróm színekből összeállítani, ellenkező esetben a színkörben egymáshoz közel álló árnyalatokból. A vegyes színek az élet halál feletti győzelmét hirdetik.

Alapszabály egyébként, hogy ha nem mi vagyunk a közvetlen családtagok, temettetők, de kaptunk meghívót, akkor az abban álló információk alapján, ha nem kaptunk, a gyászjelentésben foglalt rendelkezések alapján döntsünk a koszorú rendelés részleteit, a füzér kialakítását, a szertartáson való elhelyezés módját illetően.

Koszorú árakat meghatározó tényezők

A koszorú árak kb. 20 000 forintnál kezdődnek és 60 000-80 000 forintig is elmehetnek. A költségeket az alábbi tényezők befolyásolják:
 • Nagyság, álló vagy fekvő kialakítás
 • Sablon szerinti, vagy egyedi forma
 • Virágok száma, fajtája, mű vagy élő volta, idény szerinti elérhetősége
 • Az alap jellege (mű vagy élő), a készítéshez szükséges anyagok költsége, szalagok száma, hossza, a kötés módja
 • A szállítás körülményei: megrendelő szállítja-e el a helyszínre a füzért vagy a virágkötő gondoskodik erről
 • A füzér elkészítéséhez rendelkezésre álló idő hossza: tehát ha hamar kell a dísznek elkészülnie, azért a virágkötők extra díjakat számolnak fel

A csokrok, virágdíszek küldésének szabályai – a nem sajátkezűleg történő kézbesítésének etikettje

Nem mindig van lehetősége a gyászolónak személyesen megjelenni az elhunyt búcsúztatóján, azonban elképzelhető, hogy szeretné kifejezni a részvétét – ebben az esetben jelent jó megoldást a virágok, füzérek temetésre, vagy az elhunyt otthonába történő elküldése. Ha ezt a megoldást választjuk, mivel személyes jelenlétünk hiánya miatt nem tudunk szólni, az illemszabályok betartása beszél helyettünk. Nézzük, mire érdemes ebben az esetben figyelni!

A búcsúztató helyszínére (temetőbe, templomba) vagy a temetési szolgáltató irodájába történő kézbesítésért általában a koszorú rendelését végző virágkötő üzlet a felelős, akit érdemes előre értesíteni a temetés időpontjáról, hogy a virág aznap frissen érkezzen a helyszínre. Feltétlenül rendeljük meg időben, nehogy késve érjen oda. Ilyenkor gondosan fel kell tüntetni a szalagon, vagy kísérőkártyán, hogy ki küldte a díszt; ha családtagok és a részvétnyilvánító személy nem ismerik egymást, az „elhunyt családja” címzéssel kell ellátni a küldeményt, és jelezni kell, hogy a feladó milyen kapcsolatban állt (kije volt) az elhunynak. Ahogy arról már volt szó, a meghívóban, jelentésben foglaltak szellemében kell eljárni a döntések meghozatala során (pl. hogy a részvétnyilvánítás milyen formáit fogadja a család – tehát ha csak egy szál virágot kérnek, nem szabad nagy füzéreket küldeni stb,). Érdemes kisméretű, kompakt díszeket választani, hogy ne okozzon a küldeményünk szükségtelen nehézségeket a családnak. Ha egy munkahelyen dolgozó munkatársak szeretnék leróni a kegyeletüket, érdemes összeállniuk, és egy közös koszorut készíttetniük – ez minden szempontból praktikusabb a gyászoló család számára, mint sok kicsi füzért, csokrot küldeni.

Egyszó, mint száz

Halottaink távozása bár esetenként tragikus lehet, a társadalom elismerése, az útódok példakövetése, idővel az elmúlás feletti megnyugváshoz vezet, ami már beilleszkedést jelent világunkba, az anyagi, társadalmi törvények körforgásába. Ehhez a szemlélethez a természetes szín egyszerűsége, a hivalkodás nélküli virágfüzér-dísz illik a legjobban – éljünk hát vele bátran!