Gyászjelentés mintapéldák

Bár a gyászjelentés minta, sorvezető nélkül, önállóan is megírható, érdemes készülni arra, hogy néhány rövid sorban összefoglalni egy egész életet nem is olyan egyszerű feladat. A gyászjelentés sablonok használatával azonban lényegesen megkönnyíthetjük a dolgunkat, abban a fájdalmas élethelyzetben, amikor amúgy is nehezen jönnek a szavak. Egy körültekintően kiválasztott sablon jól használható mankóként szolgálhat a gyászjelentés tervezése során, egy szerkeszthető gyászjelentés word vagy más program segítségével pedig szinte egészében leveszi a feladatot az ember válláról. Ugyanis amikor a hozzátartozóra először hárul a gyászjelentés szerkesztése feladata, akkor valószínűleg szinte sokkos állapotban van. De bizonyosan megrendült, zaklatott, bénult, üres, bizonytalan, kába, tétova – és még sorolhatnánk a jelzőket, amellyel megpróbáljuk korul írni a közeli családtag elvesztése felett érzett mély gyász érzését. Értelmet nyernek az olyan szólások, mint kifut a lába alól a talaj, vagy torkára forr a szó.

Ebben a lelkiállapotban mégis szervezni kell a temetést, intézkedni a legkülönbözőbb részletkérdéseket illetően. És persze nem utolsó sorban értesíteni kell sok embert az elhunyt hozzátartozó haláláról. A közeli családtagokat, barátokat illik személyesen vagy telefonon tájékoztatni, azonban a sok-sok távolabbi rokon, barát, ismerős, szomszéd többnyire a gyászjelentésből szerez tudomást a halálesetről – az értesítő elkészülte tehát nem várathat sokáig magára, a sablonok gyászjelentés minta megoldások, értesítés halálesetről nyomtatványok azonban segíthetnek felgyorsítani a folyamatot. Bár a neten elérhető gyászjelentés szerkesztő ingyenes programok szép számmal rendelkezésre állnak, ahogy a különböző gyászjelentés Word sablonok letöltése is adott, azonban kevés az olyan minta, amely az elhunyt és a értesítő készítője közötti kapcsolat természete vagy a rokonsági fok – szülő, gyermek, házastárs stb – alapján csoportosítva kínál sorvezetőt. Ezért az alábbiakban néhány gyászjelentés mintapélda következik aszerint, hogy az elhunyt és az értesítés írója között milyen rokonsági fok állt fent.

Példa egy általános gyászjelentés sablonra

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
KISS SZILÁRD
nyíregyházi lakos, hosszantartó súlyos betegség után, életének 85. évében elhunyt.
Temetésére az Északi temető főbejárati ravatalozójában kerül sor 2021. október 10-én, 12 órakor.
Kérjük a megjelenteket, hogy csak egy szál virággal búcsúzzanak, és a részvétnyilvánítást mellőzzék.
A gyászoló család
A fenti temetési értesítő szerkeszthető változata
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
……….. (név)
………..i(lakhely megnevezése) lakos, ………. (betegség megnevezése). betegség után, életének ………...(megélt évek száma) évében elhunyt.
Temetésére a(z) ………. (temető helye) kerül sor ……….. (temetés időpontja)
Kérjük a megjelenteket, hogy……….. (búcsúzás módja) búcsúzzanak, és a(z) ……….. (egyéb körülmények megnevezése)
A gyászoló család/……….. (hozzátartozók felsorolása)

Példa gyászjelentés sablon, ha az elhunyt szülő

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
KISS SZILÁRD
nyíregyházi lakos, 2022 április 2-án életének 85. évében átköltözött a túlvilágra, hogy 6 évvel ezelőtt elhunyt szeretett nejével, Nagy Erzsébettel újra találkozhasson, immár a Mennyországban.
Szilárd hosszú, boldog életet végén, álmában hunyt el a nyíregyházi Jósa András Korház Hospice részlegén a tüdőrákkal folytatott rövid küzdelem után. Három vigasztalhatatlan gyermeket, Mihályt, Andrást, Pétert, tizenegy unokát, és egy dédunokát hagyott maga után.
Szilárd a Magyar Államvasutak mozdonyvezetőjeként élte dolgos életét, imádta a vonatokat, a pincéjében lévő modelleket minden alkalommal szívesen megmutatta unokáinak és barátainak.
Temetésére a Déli temető főbejárati ravatalozójában kerül sor, 2022. április 12-én, 12 órakor végakaratának megfelelően szeretett neje mellett, a családi sírboltban.
Drága emléke örökké a szívünkben él!
A gyászoló család
A fenti temetési értesítő szerkeszthető változata, mely mint értesítés halálesetről nyomtatvány is felhasználható
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
……….. (név)
………...i lakos (lakhely), ………..-á(én) (elhalálozás dátuma), életének (megélt évek) ……….. évében átköltözött a túlvilágra, hogy ……….. évvel (szeretett családtag elhalálozásának ideje években megadva)  ezelőtt elhunyt szeretett ………..-val/vel (szeretett családtag titulusa)………. (szeretett családtag neve) újra találkozhasson, immár a Mennyországban.
……….. (név) ………. (az elhunyt életének körülményei) élete végén, ……….. (halál oka) hunyt el a(z) ……….. ………. (halál helye) részlegén a(z) ………. (betegség megnevezése) .folytatott ……….(küzdelem jellemzője) küzdelem után. ……….. (árván hagyott gyermekek száma)  vigasztalhatatlan gyermeket, ………..t (gyermekek neve) ……….. (unokák száma) unokát, és ……….. (dédunokát) hagyott maga után (opcionálisan törlendő)
……….. (elhunyt neve) a(z) ………. (szakmája, foglalkozása) élte dolgos életét, imádta a(z)……….. (hobbija).
Temetésére a(z) ……….(temetés helye) kerül sor, ………..-kor (temetés időpontja) végakaratának megfelelően ……….. (a temetés típusa)
Drága emléke örökké a szívünkben él!
A gyászoló család (hozzátartozók felsorolása)

Sablonok gyászjelentés minta megoldások, ha az elhunyt házastárs

Megtört szívvel tudatjuk, hogy
Nagy Sándor,
debreceni lakos, szerető férj, és két gyermek édesapja 2023 május 1-én, életének 55. évében tragikus hirtelenséggel otthonában elhunyt.
Sándor a Konzervatórium elvégzése után 30 éven keresztül zongoraoktatóként, a Művészeti Iskola tanáraként generációkat tanított a zene szeretetére.
Búcsúztatására és temetésre a Nyugati urnatemetőben kerül sor, 2023. május 15-én, 12 órakor. A temetés sajátos jellegénél fogva a kegyelet kifejezése egy-egy szál virág elhelyezése által lehetséges.
Emlékét sosem feledjük!
Gyászoló neje és gyermekei
A fenti temetési értesítő szerkeszthető változata, vagyis szerkeszthető gyászjelentés Wordben a fenti minta alapján a következőképpen néz ki:
Megtört szívvel tudatjuk, hogy
……….. (név)
………..i (lakhely) lakos, szerető férj, és………..(árván hagyott gyermekek száma) gyermek édesapja ……….., (elhalálozás dátuma) életének ………..(megélt évek száma) évében ……….. (haláleset helyszíne) elhunyt.
A (z)………..(iskola) elvégzése után ………. (aktív évek száma) éven keresztül ………. (foglalkozás) a(z) ………. (munkahely) ……….végezte (hivatás)
Búcsúztatására és temetésre a(z) ……….. (temető megnevezése) kerül sor  ………...-é(á)n (temetés dátuma). A temetés sajátos jellegénél fogva a kegyelet ………. (a család kérése a gyászolók felé)
Emlékét sosem feledjük!
Gyászoló neje és gyermekei
 
Megrendült szívvel tudatjuk, hogy
Kovács Klára,
született 1960. január 12. békéscsabai lakos, képzőművész, életének 62. évében 2022. június 13-án, hosszas betegség után otthonában elhunyt, örökre itt hagyva az élők sorát, férjét, két gyermekét, négy unokáját.
Súlyos rákbetegsége ellenére az utolsó pillanatig megőrizte hitét, és művészetek iránti elkötelezettségét. Végakarata értelmében a család arra kéri az ismerősöket, hogy lehetőség szerint az elhunyt alma matere, a Művészeti Egyetem alapítványa számára felajánlott támogatások által fejezzék ki részvétüket.
A szórásos búcsúztatásra a Keleti temető szóróparcellájában kerül sor, 2022. június 25-én.
Emlékét kegyelettel megőrizzük!
A gyászoló család

Sablonok gyászjelentés minta megoldások, ha az elhunyt gyermek

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
Édes gyermekünk, Kiss Emília, életének hetedik hónapjában, 2022. február 12-én váratlan hirtelenséggel elhunyt. 
Rövid itt tartózkodásával nagy örömöt, távozásával nagy fájdalmat okozott családjának, bár hisszük, hogy anyai nagyszülei Kiss János és Kiss Elvira mellett a lelke a Mennyországban örökké él.
Búcsúztatásra az Északi parcella gyermektemetőjében kerül sor, római katolikus szertartás szerint 2022. február 24-én, 12 órakor.
Kérjük, hogy a gyászolók virág helyett egy-egy mécses meggyújtásával fejezzék ki kegyeletüket.
Örök a nap, mely gyermekünkre ragyog!
Születi, Kiss Emilia, Kiss Sándor, testvérei, János és Katalin, apai nagyszülei, Kiss István, Kiss Mária, nagynénik, nagybácsik, unokatestvérek.
 
Végtelen szomorú szívvel tudatjuk, hogy
Egyetlen gyermekünk, Kovács Eszter, 2022. augusztus 31-án autóbalesetben elszenvedett sérülései következtében még aznap, a békéscsabai Központi Kórházban elhunyt.
Eszter júniusban diplomázott summa cum laude, és szeptemberben kezdett volna első állásában, irodavezetőként.
Hamvasztás utáni temetésére az Északnyugati Temetőben kerül sor szűk családi körben.
Emlékét sosem feledjük!
A gyászoló család

Szerkeszthető gyászjelentés wordben, értesítés halálesetről nyomtatvány, ha az elhunyt testvér

Megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett testvérünk
……..  (név), …….. lakos, életének ….... évében, …......-á(é)n (a halál beálltának helyszíne), elhunyt, …..... következében (halál oka), ….... közepette (a haláleset körülményei).
Szeretett halottunk …....  temetésére (temetés típusa) ……..-á(é)n, (dátum), a(z) …….. (temetés helyszíne) kerül sor …….. szertartás szerint (szertartás típusa).
Kérjük a megjelenteket, hogy …….. (család kívánsága) fejezzék ki részvéteüket.
A gyászoló ….... (család, testvér)
A gyászjelentés word sablonok letöltése az adott gyászjelentés nyomtatvány kijelölésével, kimásolásával, majd egy új dokumentumba történő beillesztésével történik. A gyászjelentés szerkesztése történhet PDF szerkesztő programok (Acrobat Reader) segítségével is. A sablonok kézzel is elkészíthetők, de a géppel kitölthető gyászjelentés sokszorosítása gyorsabban elvégezhető.