Búcsúszöveg temetésre: a halotti beszéd, a gyászbeszéd szabályai


A halotti beszédek, búcsúztató szövegek, gyászbeszédek, a temetésen felcsendülő egyházi és világi énekek az elhunytért szólnak. Ugyanakkor közben az ittmaradóknak is vigaszt és támaszt nyújtanak. A temetésen elmondott végső búcsú szövegek, kegyeleti beszédek az utolsó gesztusunk az elhunyt felé. Segítségével megidézhetjük őt, és az összegyűlt gyászolókat az elhunyt iránti szeretet közösségében egyesíthetjük és vigasztalhatjuk.

Búcsúszöveg temetésre: család vagy beszédíró készítse?


A búcsúztató szövegek a szertartás központi elemét képezik. Ezért a családnak óhatatlanul részt kell vennie a gyász szöveg megalkotásába. Akkor is, ha nehezen jönnek ilyenkor a szavak - vagyis ahogy Márai Sándor halotti beszédében mondja: elszáradnak a szájpadlat alatt.

Ugyanakkor az már választás kérdése, hogy a gyász szöveg elkészítésében – majd a beszéd megtartásában – mekkora szerepet kíván vállalni a család. Ugyanis több lehetőség közül is lehet választani.

A család szerepe akkor, amikor a beszédet beszédíró készíti


A legegyszerűbb megoldást az az opció jelenti, hogy a szöveg megírását a kegyeleti beszédek írásában jártas szövegíróinkra bízza a család. A búcsúbeszéd temetésen történő megtartását pedig egyházi vagy polgári szónokra. Fontos, hogy ebben a legegyszerűbb esetben is egyeztetnie, beszélgetnie kell a családnak az elhunytról a beszédíróval.

Hiába állnak a rendelkezésünkre remek búcsú szöveg temetésre minták, ez csak a feladat fele. A kegyeleti beszédek minta alapján történő megírásához is szükség van az elhunyttal kapcsolatban információkra. Minél alaposabb képet kapunk ugyanis az elhunyt életéről, cselekedeteiről, döntésiről, tulajdonságairól, annál teljesebb, és annál igazabb lesz a beszéd. És annál inkább el lehet kerülni a kínos pillanatokat. Azokat, amiket a beszéd elhangzása során a nem egészen pontos megfogalmazás okozhat.

Például nem mindegy, a „nagyon szerette a gyerekeit” fordulat hangzik-e el, vagy a „nagyon szerette a maga módján a gyerekeit”. A jelenlévők ugyanis ismerik a valóságot, a beszédíró/szónok viszont csak akkor tud felkészülni, ha bőséges információkat kap az elhunytról. Persze célzott kérdésekkel sok mindent ki tudunk deríteni, de a családnak is segítenie kell a folyamatot.

Amikor a szöveget a család készíti


A másik lehetőséget az az opció jelenti, hogy a család készíti el a szöveget, mely alapján polgári szónok/egyházi személy tartja meg a beszédet. (A harmadik opció az, hogy a pap/szónok helyett vagy mellett valamelyik közeli családtag, barát is búcsúzik. Azt az opciót, amikor az ember a saját temetésén elhangzó beszédét maga írja, itt külön tárgyaljuk.) Ebben az esetben az elhunyt életének bemutatása tökéletesen személyre szabható: a kevésbé szép tettek, tulajdonságok elfátyolozhatók, az előnyösek kihangsúlyozhatók. Hisz a rokonok ismerik a legjobban az elhunytat, miközben a valóságon sem esik csorba.  

Ha a búcsúszöveg temetésre ekképp, tehát a közeli ismerők, rokonok által íródik, szintén több lehetőség közül lehet választani. A kegyeleti beszédek minta alapján is elkészíthetők. Az interneten ugyanis számos gyászbeszéd minta elérhető. Csak ki kell választani az ízlésünknek megfelelő sablont, kitölteni adatokkal, olyan tényekkel, amelyekről szeretnénk megemlékezni és kész is vagyunk.

Érdemes azonban lélekben készülni a kegyeleti beszédek minta alapján történő elkészítése során egy körülményre. Arra, hogy a végeredmény - bár valószínűleg a célnak megfelelő lesz – tökéletesnek nem lesz mondható. A legigazabb, a legkerekebb beszédek ugyanis elsősorban egyediek – hisz az elhunyt is egyedi, a sok között egyedülálló módon egy. Vagy ahogy a Kosztolányi halotti beszédben olvasható: milliók között az egyetlenegy. Akkor pedig a beszéd is legyen az, vagyis gyászbeszéd minta használata helyett érdemes saját szöveget készíteni. Nézzük, mire érdemes ebben az esetben figyelni!

Ilyen legyen a szöveg szerkezete, ha a búcsúbeszéd temetésen hangzik el


A temetési beszéd egy utolsó, meleg, szeretetteli szavakkal megrajzolt portré, amellyel útjára bocsátjuk az elhunytat. Életének legfontosabb állomásait elevenítjük föl, jellemzően időrendben, és megemlítjük a számára legfontosabb embereket, családtagjait, barátait.

Gyász szöveg írásakor általában a születés körülményeivel kezdünk, kitérünk a szülőkre, a gyerekkorra, az iskolákra. Megemlítjük a szakmáját, fontosabb munkahelyeit, majd a saját családot, és végül az unokákat. Minden életszakaszból elmesélhetünk egy-egy jellemző történetet is. Zárásként felsoroljuk az elhunyttól búcsúzókat. A szerkezet szempontjából egyébként jó kiinduló alapot adhatnak a neten elérhető gyászbeszéd minta szövegek.

Mire figyeljünk a végső búcsú szövegek írásakor?


Búcsúztató szöveget írni nem könnyű. Túl nagy a zűrzavar a fejünkben és a lelkünkben. Érdemes kezdettől fogva több embernek együtt nekilátni a végső búcsú szövegek írásának. Együtt könnyebb a gondolatmenetet felépíteni, az ömlengős, dagályos, túlzottan patetikus hangütést elkerülni.

A gyász ideje alatt sok-sok érzelem feszíti az embert, emlékek tolul fel, ezért hajlamosak vagyunk túlzásokba esni. Olvassuk át sokszor a szöveget, többféle napszakban és érzelmi állapotban. Előfordulhat, hogy az este megírt szöveget reggelre dagályosnak érezzük. Törekedjünk egy szeretetteljes, érzelmekkel teli, de nem ömlengő szöveg megírására. Fogalmazáskor ügyeljünk rá, hogy a búcsúztató nyelvhasználata a beszélt nyelvhez álljon közel, könnyű legyen elmondani. Ne használjunk például terjengős, többszörösen alárendelt, nehezen követhető mondatszerkezeteket.

Vita tárgyát képezheti a hozzátartozók között, hogy az elhunyt esetleges negatív tulajdonságai is említésre kerüljenek-e a korrekt ábrázolás végett. Általánosságban annyi mondható, hogy ha említünk is pár negatív dolgot, mindenképpen a pozitívak legyenek túlsúlyban. Nem isten ítélőszéke vagyunk, szavainkat a szeretet, a jóindulat és a nagyvonalúság hassa át.

További szempontok a szöveghez


Ne minősítsük se az elhunyt személyét, se a cselekedeteit. Töltsük meg személyes tartalommal a beszédet. Elevenítsük fel, milyen közös élmények, emlékek fűznek össze bennünket, meséljünk el mindent, ami szép volt. Ha egyik közeli hozzátartozót sem sérti, egy-egy megmosolyogtató történet is beleférhet.

A beszéd végén szokás felsorolni, hogy kik búcsúznak az elhunyttól. A szűk család tagjait mindenképpen név szerint említsünk, a távolabbi rokonok, ismerősök, munkatársak elég, ha összefoglaló néven szerepelnek a felsorolásban. Pl. Búcsúzik felesége, Mária, ...... búcsúznak kedves szomszédai a Honvéd utca 10-ből stb. A felsorolásból senkit ne hagyjunk ki, és a nevek helyességére is fordítsunk kiemelt figyelmet.

A búcsúbeszéd megírása embert próbáló feladat. Nagy érzelmi energiákat kell mozgósítanunk a megalkotásához. A méltó búcsú és a szép gyászbeszéd temetésre az egyik utolsó dolog, amit még adhatunk elhunyt szüleinknek, nagyszüleinknek. Írás közben érezni fogjuk a szeretetüket, a jelenlétüket, azt, hogy a beszéd segít nekünk nélkülük élni tovább.