Búcsúszöveg temetésre: a halotti beszéd, a gyászbeszéd szabályai

A halotti beszédek, búcsúztató szövegek, gyászbeszédek, a temetésen felcsendülő egyházi és világi énekek az elhunytért szólnak, de közben az ittmaradóknak is vigaszt és támaszt nyújtanak. A temetésen elmondott végső búcsú szövegek, kegyeleti beszédek az utolsó gesztusunk az elhunyt felé. Segítségével megidézhetjük őt, és az összegyűlt gyászolókat az elhunyt iránti szeretet közösségében egyesíthetjük és vigasztalhatjuk.

Búcsúszöveg temetésre: család vagy beszédíró készítse?

A búcsúztató szövegek a szertartás központi elemét képezik, ezért bármennyire is nehezen jönnek ilyenkor a szavak - vagyis ahogy Márai Sándor halotti beszédében mondja: elszáradnak a szájdpadlat alatt -, a családnak óhatatlanul részt kell vennie a gyász szöveg megalkotásában. Ugyanakkor az már választás kérdése, hogy a gyász szöveg elkészítésében – majd a beszéd megtartásában – mekkora szerepet kíván vállalni, ugyanis több lehetőség közül is választhat. A legegyszerűbb megoldást az az opció jelenti, hogy a szöveg megírását a kegyeleti beszédek írásában jártas szövegíróink egyikére bízza, a búcsúbeszéd temetésen történő megtartását pedig egyházi vagy polgári szónokra. Fontos, hogy ebben a legegyszerűbb esetben is egyeztetnie, beszélgetnie kell a családnak az elhunytról a beszédíróval. Hiába állnak a rendelkezésünkre remek búcsú szöveg temetésre minták, a kegyeleti beszédek minta alapján törtnő megírásához is szükség van az elhunyttal kapcsolatban információkra. Minél alaposabb képet kapunk ugyanis az elhunyt életéről, cselekedeteiről, döntésiről, tulajdonságairól, annál teljesebb, és annál igazabb lesz a beszéd, és annál inkább el lehet kerülni azokat a kínos pillanatokat, amiket a beszéd elhangzása során a nem egészen pontos megfogalmazás okozhat. Például nem mindegy, hogy a „nagyon szerette a gyerekeit” fordulat hangzik-e el, vagy a „nagyon szerette a maga módján a gyerekeit” – a jelenlévők ugyanis ismerik a valóságot, a beszédíró/szónok viszont csak akkor tud felkészülni, ha bőséges információkat kap az elhunytról – persze célzott kérdésekkel sok mindent ki tudunk deríteni, de a családnak is segítenie kell a folyamatot.

A másik lehetőséget az az opció jelenti, hogy a család készíti el a szöveget, mely alapján polgári szónok/egyházi személy tartja meg a beszédet (a harmadik opció az, hogy a pap/szónok helyett vagy mellett valamelyik közeli családtag, barát is búcsúzik). Ebben az esetben az elhunyt életének bemutatása tökéletesen személyre szabható: a kevésbé szép tettek, tulajdonságok elfátyolozhatók, az előnyösek kihangsúlyozhatók – hisz a rokonok ismerik a legjobban az elhunytat - miközben a valóságon sem esik csorba.  Ha a búcsúszöveg temetésre ekképp, tehát a közeli ismerők, rokonok által íródik, szintén több lehetőség közül lehet választani: a kegyeleti beszédek minta alapján is elkészíthetők - az interneten számos gyászbeszéd minta elérhető, csak ki kell választani az ízlésünknek megfelelő sablont, kitölteni adatokkal, olyan tényekkel, amelyekről szeretnénk megemlékezni és kész is vagyunk. Érdemes azonban lélekben készülni a kegyeleti beszédek minta alapján történő elkészítése során arra, hogy a végeredmény - bár valószínűleg a célnak megfelelő lesz – tökéletesnek nem lesz mondható. A legigazabb, a legkerekebb beszédek ugyanis elsősorban egyediek – hisz az elhunyt is egyedi, a sok között egyedülálló módon egy - vagy hogy ahogy a Kosztolányi halotti beszédben olvasható: milliók között az egyetlenegy –, akkor pedig a beszéd is legyen az, vagyis gyászbeszéd minta használata helyett érdemes saját szöveget készíteni – nézzük, mire érdemes ebben az esetben figyelni!

Ilyen legyen a szöveg szerkezete, ha a búcsúbeszéd temetésen hangzik el

A temetési beszéd egy utolsó, meleg, szeretetteli szavakkal megrajzolt portré, amellyel útjára bocsátjuk az elhunytat. Életének legfontosabb állomásait elevenítjük föl, jellemzően időrendben, és megemlítjük a számára legfontosabb embereket, családtagjait, barátait. Gyász szöveg írásakor általában a születés körülményeivel kezdünk, kitérünk a szülőkre, a gyerekkorra, az iskolákra. Megemlítjük a szakmáját, fontosabb munkahelyeit, majd a saját családot, és végül az unokákat. Minden életszakaszból elmesélhetünk egy-egy jellemző történetet is. Zárásként felsoroljuk az elhunyttól búcsúzókat. A szerkezet szempontjából egyébként jó kiinduló alapot adhatnak a neten elérhető gyászbeszéd minta szövegek

Mire figyeljünk a végső búcsú szövegek írásakor?
 
  • Búcsúztató szöveget írni nem könnyű. Túl nagy a zűrzavar a fejünkben és a lelkünkben. Érdemes kezdettől fogva több embernek együtt nekilátni a végső búcsú szövegek írásának. Együtt könnyebb a gondolatmenetet felépíteni, az ömlengős, dagályos, túlzottan patetikus hangütést elkerülni.
  • A gyász ideje alatt sok-sok érzelem feszíti az embert, emlékek tolul fel, ezért hajlamosak vagyunk túlzásokba esni. Olvassuk át sokszor a szöveget, többféle napszakban és érzelmi állapotban. Előfordulhat, hogy az este megírt szöveget reggelre dagályosnak érezzük. Törekedjünk egy szeretetteljes, érzelmekkel teli, de nem ömlengő szöveg megírására.
  • Fogalmazáskor ügyeljünk rá, hogy a búcsúztató nyelvhasználata a beszélt nyelvhez álljon közel, könnyű legyen elmondani. Ne használjunk például terjengős, többszörösen alárendelt, nehezen követhető mondatszerkezeteket.
  • Vita tárgyát képezheti a hozzátartozók között, hogy az elhunyt esetleges negatív tulajdonságai is említésre kerüljenek-e a korrekt ábrázolás végett. Általánosságban annyi mondható, hogy ha említünk is pár negatív dolgot, mindenképpen a pozitívak legyenek túlsúlyban. Nem isten ítélőszéke vagyunk, szavainkat a szeretet, a jóindulat és a nagyvonalúság hassa át.
  • Ne minősítsük se az elhunyt személyét, se a cselekedeteit.
  • Töltsük meg személyes tartalommal a beszédet, elevenítsük fel, milyen közös élmények, emlékek fűznek össze bennünket, meséljünk el mindent, ami szép volt. Ha egyik közeli hozzátartozót sem sérti, egy-egy megmosolyogtató történet is beleférhet.
  • A beszéd végén szokás felsorolni, hogy kik búcsúznak az elhunyttól. A szűk család tagjait mindenképpen név szerint említsünk, a távolabbi rokonok, ismerősök, munkatársak elég, ha összefoglaló néven szerepelnek a felsorolásban. Pl. Búcsúzik felesége, Mária, ...... búcsúznak kedves szomszédai a Honvéd utca 10-ből stb. A felsorolásból senkit ne hagyjunk ki, és a nevek helyességére is fordítsunk kiemelt figyelmet.

A búcsúbeszéd megírása embert próbáló feladat. Nagy érzelmi energiákat kell mozgósítanunk a megalkotásához. A méltó búcsú és a szép gyászbeszéd temetésre az egyik utolsó dolog, amit még adhatunk elhunyt szüleinknek, nagyszüleinknek. Írás közben érezni fogjuk a szeretetüket, a jelenlétüket, azt, hogy a beszéd segít nekünk nélkülük élni tovább.