Búcsúszöveg temetésre: a halotti beszéd, a gyászbeszéd szabályai

 
A halotti beszédek, búcsúztató szövegek, gyászbeszédek, a temetésen felcsendülő egyházi és világi énekek az elhunytért szólnak, de közben az ittmaradóknak is vigaszt és támaszt nyújtanak. A temetésen elmondott végső búcsú szövegek, kegyeleti beszédek az utolsó gesztusunk az elhunyt felé. Segítségével megidézhetjük őt, és az összegyűlt gyászolókat az elhunyt iránti szeretet közösségében egyesíthetjük és vigasztalhatjuk.
 

Búcsúszöveg temetésre: család vagy beszédíró készítse?

A búcsúztató szövegek a szertartás központi elemét képezik, ezért bármennyire is nehezen jönnek ilyenkor a szavak - vagyis ahogy Márai Sándor Halotti beszédében mondja: „Elporlanak, elszáradnak a szájpadlat alatt” -, a családnak részt kell vennie a gyász szöveg megalkotásában. Ugyanakkor az már választás kérdése, hogy a gyász szöveg elkészítésében – majd a beszéd megtartásában – mekkora szerepet kíván vállalni, ugyanis több lehetőség közül is választhat.
A legegyszerűbb megoldás a szöveg megírását a búcsúbeszédet tartó egyházi vagy polgári szónokra bízni. Fontos, hogy ebben a legegyszerűbb esetben is egyeztetnie, beszélgetnie kell a családnak az elhunytról a beszédíróval. Hiába állnak a rendelkezésünkre remek búcsú szöveg temetésre minták, a kegyeleti beszédek minta alapján törtnő megírásához is szükség van az elhunyttal kapcsolatban információkra. Minél alaposabb képet kap az író az elhunyt személyéről, életéről, cselekedeteiről, döntéseiről, tulajdonságairól, annál teljesebb, és annál igazabb lesz a beszéd. Annál inkább el lehet kerülni azokat a kínos pillanatokat, amiket a beszéd elhangzása során a nem egészen pontos megfogalmazás okozhat. Nem mindegy például, hogy a „nagyon szerette a gyerekeit” fordulat hangzik-e el, vagy a „nagyon szerette a maga módján a gyerekeit”. A jelenlévők ugyanis ismerik a valóságot, a beszédíró/szónok viszont csak akkor tud felkészülni, ha bőséges információkat kap az elhunytról, amiben a családnak mindenképpen segítenie kell.

A másik lehetőség, hogy a család készíti el a szöveget, amely alapján polgári szónok/egyházi személy tartja meg a beszédet.
A harmadik lehetőség, hogy a pap/szónok helyett vagy mellett valamelyik közeli családtag, barát is búcsúzik. Ebben az esetben az elhunyt életének bemutatása tökéletesen személyre szabható: a kevésbé szép tettek, tulajdonságok elfátyolozhatók, az előnyösek kihangsúlyozhatók. Hiszen a rokonok ismerik a legjobban az elhunytat, miközben a valóságon sem esik csorba.  Ha a búcsúszöveg temetésre ekképp, tehát a közeli ismerők, rokonok által íródik, szintén több lehetőség közül lehet választani: a kegyeleti beszédek minta alapján is elkészíthetők. Az interneten számos gyászbeszéd minta elérhető, csak ki kell választani az ízlésünknek megfelelő sablont, kitölteni adatokkal, olyan tényekkel, amelyekről szeretnénk megemlékezni és kész is vagyunk. Érdemes azonban lélekben készülni a kegyeleti beszédek minta alapján történő elkészítése során arra, hogy a végeredmény - bár valószínűleg a célnak megfelelő lesz – tökéletesnek nem lesz mondható. A legigazabb, a legkerekebb beszédek ugyanis elsősorban egyediek. Hiszen az elhunyt is egyedi, a sok között egyedülálló módon egy - vagy hogy ahogy a Kosztolányi Halotti beszédében olvasható: „milliók közt az egyetlenegy”. Akkor pedig a beszéd is legyen az, vagyis gyászbeszéd minta használata helyett érdemes saját szöveget készíteni. Nézzük, mire érdemes ebben az esetben figyelni!
 

Ilyen legyen a szöveg szerkezete, ha a halotti beszéd temetésen hangzik el

A temetési beszéd egy utolsó, meleg, szeretetteli szavakkal megrajzolt portré, amellyel útjára bocsátjuk az elhunytat. Életének legfontosabb állomásait elevenítjük föl, jellemzően időrendben, és megemlítjük a számára legfontosabb embereket, családtagjait, barátait. Gyász szöveg írásakor általában a születés körülményeivel kezdünk, kitérünk a szülőkre, a gyerekkorra, az iskolákra. Megemlítjük a szakmáját, fontosabb munkahelyeit, majd a saját családot, és végül az unokákat. Minden életszakaszból elmesélhetünk egy-egy jellemző történetet is. Zárásként felsoroljuk az elhunyttól búcsúzókat. A szerkezet szempontjából egyébként jó kiinduló alapot adhatnak a neten elérhető gyászbeszéd minta szövegek.
 

Mire figyeljünk a végső búcsúztató szöveg írásakor?

  • Búcsúztató szöveget írni nem könnyű. Túl nagy a zűrzavar a fejünkben és a lelkünkben. Érdemes kezdettől fogva több embernek együtt nekilátni a végső búcsú szövegek írásának. Együtt könnyebb a gondolatmenetet felépíteni, az ömlengős, dagályos, túlzottan patetikus hangütést elkerülni.
  • A gyász ideje alatt sok-sok érzelem feszíti az embert, emlékek tolulnak fel, ezért hajlamosak vagyunk túlzásokba esni. Olvassuk át sokszor a szöveget, többféle napszakban és érzelmi állapotban. Előfordulhat, hogy az este megírt szöveget reggelre dagályosnak érezzük. Törekedjünk egy szeretetteljes, érzelmekkel teli, de nem ömlengő szöveg megírására.
  • Fogalmazáskor ügyeljünk rá, hogy a búcsúztató nyelvhasználata a beszélt nyelvhez álljon közel, könnyű legyen elmondani. Ne használjunk például terjengős, többszörösen alárendelt, nehezen követhető mondatszerkezeteket.
  • Vita tárgyát képezheti a hozzátartozók között, hogy az elhunyt esetleges negatív tulajdonságai is említésre kerüljenek-e a korrekt ábrázolás végett. Általánosságban annyi mondható, hogy ha említünk is pár negatív dolgot, mindenképpen a pozitívak legyenek túlsúlyban. Nem isten ítélőszéke vagyunk, szavainkat a szeretet, a jóindulat és a nagyvonalúság hassa át.
  • Ne minősítsük se az elhunyt személyét, se a cselekedeteit.
  • Töltsük meg személyes tartalommal a beszédet, elevenítsük fel, milyen közös élmények, emlékek fűznek össze bennünket, meséljünk el mindent, ami szép volt. Ha egyik közeli hozzátartozót sem sérti, egy-egy megmosolyogtató történet is beleférhet.
  • A beszéd végén szokás felsorolni, hogy kik búcsúznak az elhunyttól. A szűk család tagjait mindenképpen név szerint említsünk, a távolabbi rokonok, ismerősök, munkatársak elég, ha összefoglaló néven szerepelnek a felsorolásban. Pl. Búcsúzik felesége, Mária, ...... búcsúznak kedves szomszédai a Honvéd utca 10-ből stb. A felsorolásból senkit ne hagyjunk ki, és a nevek helyességére is fordítsunk kiemelt figyelmet.

 
A búcsúbeszéd, halotti beszéd megírása embert próbáló feladat. Nagy érzelmi energiákat kell mozgósítanunk a megalkotásához. A méltó búcsú és a szép gyászbeszéd temetésre az egyik utolsó dolog, amit még adhatunk elhunyt szüleinknek, nagyszüleinknek. Írás közben érezni fogjuk a szeretetüket, a jelenlétüket, azt, hogy a beszéd segít nekünk nélkülük élni tovább.