A urnasír, az urnafal választás szempontjai és az urna árak

A hamvveder a temetőben többféleképpen is elhelyezhető. Vagyis egyfelől beszélhetünk földbe ásásról; ennek neve urnás temetés. Ekkor a hamvveder elhelyezhető koporsós vagy urnás sírhely területén. Ha a család az urnás temetés, és az urnasírhely területén való elhelyezés mellett dönt, az urna sírkövek, urnás sírkövek kapcsán kell számos választást meghoznia. (Sok egyéb mellett, hiszen például az urna árak sem indifferensek ebben az esetben sem.)

Ugyanakkor a fölbe ásás mellett az urnák más módokon is elhelyezhetők a temetők területén. Ezekben az esetekben a különböző urnatartó megoldások  kapnak főszerepet.

A család lehetőségeihez mérten optimális döntés könnyebb érekében a következőkben végigvesszük a hamvveder temetőben történő elhelyezésének módjait, eseteit, költségeit. Így ésszerű kereteken belül, mégis méltó módon valósulhat meg az elhunyt hamvainak temetőben történő elhelyezése.

Néhány szó az urnás temetésről

Az urnás temetéssel (akár földbe ásással, akár urnás tartóban való elhelyezéssel) kapcsolatban a legfontosabb előny a költséghatékonyság. Vagyis az, hogy - a szórást nem számítva – ezek a temetkezési módok a legmegfizethetőbb alternatívát jelentik a hagyományos módszerekkel szemben. Ilyenkor ugyanis egyszerűbbé válik az ügyintézés, hiszen a hamvak könnyen szállíthatók és tárolhatók. Így a búcsúztató, az egyházi vagy a polgári szertartás bárhol és bármikor megtartható, akár egy jóval későbbi időpontban is. (A hamvasztást követően 90 napon belül kell a hamvakat eltemetni. A hamvak tárolásának pedig – ellenétben a holttesttel, melyet hűteni kell – nincs költsége).

Árak, költségek

A hamvveder ára a koporsóhoz képest elenyésző, az urnasírhelyek megváltási díja viszonylag alacsony. Ráadásul az urnás sírkövek elkészíttetése sem jelent akkora anyagi terhet, mint a hagyományos síremlékeké. Az urnás sírok, fülkék gondozási igénye, mind az anyagi, mind az időbeli ráfordítás tekintetében minimális. Tehát akkor is méltó emlékként szolgának – akkor sem látszanak gondozatlannak - ha a család nem kíván rendszeresen megjelenni a sírnál.

Sokan azt gondolják, hogy a polgári szertartás és az azon elhangzó búcsúztatószöveg ilyenkor kevésbé bensőséges, mint a koporsós temetés esetén. Azonban ez egyáltalán nem felel meg a valóságnak, hiszen ugyanúgy lehetőség van ilyenkor is a méltó megemlékezésre s az elbúcsúzásra. A temetési beszédek, versek lehetnek ugyanolyan szépek, szívhez szólók.

Lelki, érzelmi tényezők

További előnyként említendő az urnás temetés kapcsán, hogy a hamvvedres temetés a többség számára lelkileg kevésbé megterhelő. Minden koporsós szertartás legfájdalmasabb pillanata a koporsónak a sírgödörbe történő leengedése, s a sír betemetése. (Illetve hasonlóan megrázó, akár sokkoló élmény is lehet a ravatalozás, amennyiben nyitott koporsóval történik.) Ezek mind hiányoznak a hamvvedres temetések alkalmával. Fontos, hogy a hamvvedres búcsúztatást, temetést egy fő is elvégezheti – a koporsós esetben a minimum létszám 4 fő. Mindez a szertartással járó költségeket lényegesen tovább csökkenti.

Az urna fal fülkében történő elhelyezéssel kapcsolatos tudnivalók

Az emlékművek közötti legkedvezőbb díjú megoldást a hamvveder fülkében – más szóval kolumbáriumban (urnafalban, urnaoszlopban) - történő elhelyezése jelenti. (A kolumbárium jelentése onnan ered, hogy az urnákat a rómaiak a mauzóleumok fülkéibe úgy rakták sorba rakták, mint a galambok fészkeit. A galamb latin neve pedig columba.)

Az urna falak általában a temető kerítésében, a temetői utak mentén helyezkednek el, illetve gyakran az épületek oldalait szegélyezik. Bár nem ritka az a megoldás sem, amikor szökőkúttal, növényekkel, ízléses burkolattal díszített udvar ad otthont a rekeszeknek. (Illetve az altemplomokban történő elhelyezés is egyre gyakoribb).

Előnyök

Kialakításának köszönhetően az urnás síremlékek ezen típusa helytakarékos megoldást jelent. Ugyanis kis alapterületen viszonylag sok urna elhelyezését teszi lehetővé. Ennélfogva az relatíve megfizethető alternatívát jelentenek a hagyományos módszerekkel szemben.
Fontos, hogy nemcsak szimpla – vagyis egy halotti urna tárolására alkalmas – urna oszlop fülkék léteznek, hanem dupla kialakításúak is. Ezekben két ember hamvai is elhelyezhetők. Sőt léteznek négyszemélyes fülkék is, illetve ún. ikresíthető, vagyis speciális szögletes alakú – ezért különösképpen helytakarékos – hamvvedrek is. Ezek lehetővé teszik szimpla fülke esetén kettő, dupla fülke esetén négy, négy személyes fülke esetén nyolc személy hamvainak elhelyezését is.

Az urnás síremlékek ezen típusának másik nagy előnye szintén lényeges. Ti. teljes mértékeben le is veszi a család válláról a temetési síremlék gondozásával, fenntartásával kapcsolatos anyagi terheket és időráfordítást. (Egy apró hibája azért van, a megoldásnak az ti. hogy az urnafal díszítése igen problematikus. Hisz az egyes fülke felülete kicsi, díszíteni is csak valami aprósággal lehet. Mindeközben az egymás mellé zsúfolva még a sok egyedileg ízléses, de eltérő jellegű dekoráció is óhatatlanul elaprózott, kellemetlen összhatást eredményez. Ráadásul az egyes rekeszek külön-külön nem renoválhatók, vagyis felújítás csak akkor realizálódhat, ha az egész falat restaurálják.)

Árak

Az urna oszlop költségei 30 000 - 150 000 ft között vannak. Azonban a költségek tekintetében nagy eltérések lehetnek a temetők között. Ugyanakkor az is szempont, hogy a fülke a fal melyik sorában helyezkedik el. A négy személyes rekeszek költsége 100 000 – 200 000 forint körül mozog. Fontos tudni, hogy ezek az összegek alapesetben 10 éves sírhely megváltást jelentenek. Vagyis tíz év elteltével a sírhely feletti rendelkezési jogot újra meg kell vásárolni.

A kialakítás

Miután a hamvveder elhelyezésre kerül a fülkében, a nyílást nemeskő zárólapok zárják le. Ezek készülhetnek márványból vagy gránitból (Bár mészkő is lehet az alapanyaguk, illetve gránit márvány kombinációk is lehetségesek.) Ezekbe be kell vésetni az elhunyt születési, halálozási dátumát, a fülke számát. Továbbá opcionálisan lehetőség van versek, idézetek, szimbólumok feltüntetésére. Illetve virágtartó váza és/vagy a koszorúk akasztását biztosító akasztógombok elhelyezésére is. A falak falát gyakran úgy tervezik, hogy hogy az egyes fülkesorok között 15-20 cm-es sávot alakítanak ki. Ez elé urnafal virágtartó – virágvályú – kerül, természetesen a fal anyagából.

Az urnasírban történő elhelyezéssel kapcsolatos tudnivalók

Az urnás síremlékek másik kedvelt típusát az elhunyt hamvainak urnás sírban történő elhelyezése jelenti. Ugyanis ebben az esetben a halotti urna a föld felszíne alá kerül, mint a hagyományos temetések során. Márpedig a földbe kerülés, a szimbolikus visszajutás a természet nagy örök körforgásába valahogy közelebb áll az emberhez. Ráadásul a gyászfeldolgozás folyamata is könnyebben megindul, ha az elhunyttól való elbúcsúzást a klasszikus eltemetés ünnepélyes aktusa zárja le.

A temetőkben az urnasírhelyek külön parcellákban vannak elhelyezve. Itt földbeásott, kisméretű kőszerű anyagból álló rekeszben történik a hamvveder elhelyezése (A rekesz neve keszon kamra). Ez a szerkezet gondoskodik az urnák külső behatások – föld, víz - elleni védelméről. Egy urnás sírhelyben 4 hamvveder helyezhető el. A vidéki és a Budapest területén található temetők árszabása között óriási különbség lehet. Az urnás sírhelyek minimum 10 évre történő (újra)megváltása 50 000 – 150 000 forint körül mozog.

Az urnás sírkövek sajátosságai

Az urnás sírhelyekre az urnás sírkövek állítása az általános gyakorlat. Létezik márvány, gránit sírkő urna sírkő, de készülhet, mészkőből, vagy zúzalék anyagokból is. Fontos, hogy méretük lényegesen kisebb, mint a hagyományos síremlékeké. (Általában 50x70 cm-es, a nagyobbak 60x80 cm-es méretekkel rendelkeznek.) Ennélfogva megfizethető kategóriát képviselnek – kb. 200 000 forintnál kezdődnek.
Számos színben és formában rendelkezésre állnak, léteznek hagyományos és modern kialakítású példányok. Például az urna sírkő könyv alakot is felvehet, vagy bármilyen más formát. A mesterek szívesen készítenek mindenféle egyedi igény szerint különleges urnasírokat. (Bár a különleges urnasírok megrendelése esetén számolni kell azzal, hogy az urna sírkő árak magasabbak lehetnek.)

Az urna sírkövek temetés előtt és után egyaránt megrendelhetők és elhelyezhetők az urnasírhelyen. Az urnás sírkövek karbantartási igénye minimális, csak akkor kell hozzájuk nyúlni, ha új hamvveder elhelyezésére kerül sor. Ilyenkor a fedlapot le kell venni, majd a temetési szertartás után visszatenni. Virágokat, díszeket általában állítva vagy fektetve lehet rajtuk csak elhelyezni, illetve az urna váza szolgálhat még a díszek elhelyezésére.

Az urnakripta

Az urnás sírkövek, urna sírkövek egyik alternatívájaként az urnakripta szolgál. Ez miben különbözik klasszikusa a hagyományos urnasíroktól? Nos, abban, hogy a hamvveder nem a föld alatt, hanem a föld felett helyezkedik el. (Mégpedig egy márvánnyal vagy gránittal burkolt felépítményben.) Egy ilyen megoldás maximum 4 hamvveder tárolására szolgál.

A hamvvedrek koporsós sírban történő elhelyezésével kapcsolatos tudnivalók

Praktikus megoldást jelent hamvveder koporsós sírban történő elhelyezése, ha a család rendelkezik ilyen sírhellyel. Ebben az esetben a hamvakat tároló edény a koporsó mellé kerül elhelyezésre. A temető szabályzata határozza meg, hány hamvveder helyezhető el a sírban. Fontos azonban, hogy a sírhely felett rendelkezési jogot gyakorló írásos beleegyezése szükséges az elhelyezéshez. Lényeges, hogy csak olyan sírhelybe helyezhető el a hamvveder, amely meg van váltva. Ha a sírkő áll a sírhelyen, a követ el kell bontani. Vagyis ha lehetőség van rá, akkor a fedlapot leemelni a sírkövessel, hogy a sírásók elvégezhessék a munkájukat. Ilyen típusú temetés esetén szokás urnakoporsóba helyezni a hamvvedret.

Fontos, hogy a hamvveder hagyományos sírban történő elhelyezése nem hosszabbítja meg automatikusan a sírhely használati idejét, mint a koporsó eltemetése. Tehát az újra megváltás költségével számolni kell ilyen típusú temetés esetén. Azonban ha a család rendelkezik meglévő sírhellyel, és sírkővel, ez a módszer a legköltéshatékonyabb megoldást jelenti. Fontos megjegyezni az urnás temetési szokások között, hogy urnatartóban a hamvvedrek meglévő sírok felületén is elhelyezhetők.

Az urna árak

Függetlenül attól, hogy az elhunyt földi maradványai hogy végzik evilági pályafutásukat, urnát mindenképpen be kell szerezni. Mivel az urna választás szempontjairól, a termékek típusáról itt írtunk, a következőkben csak az árakra koncentrálunk.

Típustól függően az urna árak 10 000 forintnál kezdődnek. És bár felső határuk nincs, az egyedi 60 – 70 000 forintos példányok már csúcskategóriás választást jelentnek. Fontos, hogy a darabok kialakítása során értelemszerűen az esztétikum a szempont, illetve praktikusan az, hogy a hamvak tárolását lehetővé tegyék. Tehát ezek egyszerű dobozok, amelyeknek nincsenek gyakorlati funkcióik. Ha rendelkezik is pl. fülekkel egy-egy darab, az azért van, hogy könnyebb legyen szállítani, vagy arrébb rakni a síron.

Koporsós sírba történő földbe temetés esetén tanácsos lehet végiggondolni az urnakoporsó használatát is. Ebben az esetben a hamvveder egy díszes többnyire fából készült, bélelt tartóba – urnakoporsóba – kerül. Ebben történik a ravatalozás, illetve a hamvveder végső nyughelyre történő leeresztése. A termék ára kb 40 000 forint körül van.

Összefoglalva

Az urnás temetési szokások sokféle alakot ölthetnek. Így a hamvveder temetőben történő elhelyezésére is több lehetőség áll rendelkezésre. Az urna sírkő, a az urnaoszlop, az urnakripta egyaránt szolgálhat az elhunyt végső nyughelyéül. Sőt, a koporsós sírban történő elhelyezés lehetősége is nyitva áll.

A választás tehát nem könnyű. Annak ellenére sem az, hogy az urnás megoldások költsége viszonylag baráti. Vagyis a meglévő koporsós sírban, a kolumbáriumban történő elhelyezés díjai vagy az urna sírkő árak általában alacsonyabbak. (Legalábbis a hagyományos síremlékek anyagi terheihez képest.) Mindenesetre, ha a család az urna temetőben történő elhelyezése mellett dönt, biztos lehet benne, hogy jó helyen jár. Partnereink temetési szolgáltatásai között megtalálja az igényeinek legmegfelelőbb lehetőségeket - akár Budapest területén, akár vidéken lesz a temetés.