Urnás temetés

Az urna, az urna sírkő választás szempontjai, az urna temetőben történő elhelyezésének lehetőségei

Ha a hamvasztást követően a hamvak tárolására szolgáló urna (hamvveder) elhelyezése általában a temetőben történik. A gyászoló családnak a temetés lebonyolítása előtt számos döntést kell meghoznia. Először is hamvvedret kell választani – ezek anyaguk, típusuk, kialakítsuk szerint eltérőek lehetnek, ezért az urna árak is széles skálán mozognak. Másodsorban döntenie kell arról is, hogy mi legyen a hamvveder sorsa. Az urnás temetési szokások ugyanis sokféle alakot ölthetnek, így a hamvveder elhelyezésére is több lehetőség áll rendelkezésre. Az urna sírkő, a kolumbárium (fali fülkesor), az urnakripta egyaránt szolgálhat az elhunyt végső nyughelyéül, de koporsós sírban történő elhelyezés lehetősége is nyitva áll. A választás nem könnyű, annak ellenére sem, hogy az urnás megoldások - a meglévő koporsós sírban, a kolumbáriumban történő elhelyezés költségei vagy az urna sírkő árak - általában alacsonyabbak, mint a hagyományos síremlékek anyagi terhei. A döntés megkönnyítése érdekében a következőkben végig vesszük a hamvveder temetőben történő elhelyezésének módjait, költségeit, hogy ésszerű kereteken belül, mégis méltó módon valósulhasson meg az elhunyt hamvainak elhelyezése.
 

Néhány szó az urnás temetésről

Az urnás temetéssel kapcsolatban a legfontosabb előny a költséghatékonyság. A szórást nem számítva – ezek a temetkezési módok a legmegfizethetőbb alternatívát jelentik a hagyományos koporsós temetéssel szemben.
  • Egyszerűbb az ügyintézés, hiszen a hamvak könnyen szállíthatók és tárolhatók.
  • Így a búcsúztató, az egyházi vagy a polgári szertartás bárhol és bármikor megtartható, akár egy jóval későbbi időpontban is.
  • A hamvasztást követően 90 napon belül kell a hamvakat eltemetni, a hamvak tárolásának pedig – ellenétben a holttesttel, melyet hűteni kell – nincs költsége.
  • A hamvveder ára a koporsóhoz képest elenyésző, az úrnasírhelyek megváltási díja viszonylag alacsony, és az úrnasírkő elkészíttetése sem jelent akkora anyagi terhet, mint a hagyományos síremlékeké.
  • Az urnás sírok, fülkék gondozási igénye, mind az anyagi, mind az időbeli ráfordítás tekintetében minimális. Akkor is méltó emlékként szolgának, akkor sem látszanak gondozatlannak, ha a család nem kíván rendszeres időközönként megjelenni a sírnál.
Sokan azt gondolják, hogy a polgári szertartás és az azon elhangzó búcsúztató szöveg ilyenkor kevésbé bensőséges, mint a koporsós temetés esetén, azonban ez egyáltalán nem felel meg a valóságnak. Ugyanúgy lehetőség van ilyenkor is a méltó megemlékezésre, a meghitt elbúcsúzásra. A temetési beszédek, versek semmiben nem különböznek egy koporsós vagy urnás temetés esetében.
További előnyként említendő, hogy a hamvvedres temetés a többség számára lelkileg kevésbé megterhelő. Minden koporsós szertartás legfájdalmasabb pillanata a koporsónak a sírgödörbe történő leengedése, és a sír betemetése. (Illetve hasonlóan megrázó, akár sokkoló élmény is lehet a ravatalozás, amennyiben nyitott koporsóval történik.) Ezek mind hiányoznak a hamvvedres temetések alkalmával. Fontos, hogy a hamvvedres búcsúztatást, temetést egy fő is elvégezheti – a koporsós esetben a minimum létszám 4 fő - ami a szertartással járó költségeket lényegesen tovább csökkenti.
 

A fülkében (kolumbáriumban) történő elhelyezéssel kapcsolatos tudnivalók

A legkedvezőbb díjú urnasírhely a kolumbárium, vagyis fali fülke. A kifejezés onnan ered, hogy az urnákat a rómaiak a mauzóleumok fülkéibe úgy rakták sorba, mint a galambok fészkeit. A galamb latin neve pedig columba). Az urna falak általában a temető kerítésében, a temetői utak mentén helyezkednek el, vagy az épületek oldalait szegélyezik. Nem ritka az a megoldás sem, amikor szökőkúttal, növényekkel, ízléses burkolattal díszített udvar ad otthont a rekeszeknek, illetve az altemplomokban történő elhelyezés is egyre gyakoribb. Kialakításának köszönhetően az urnás síremlékek ezen típusa helytakarékos megoldást jelent, ugyanis kis alapterületen viszonylag sok urna elhelyezését teszi lehetővé. Ennélfogva az urnafal árak relatíve megfizethető alternatívát jelentenek a hagyományos módszerekkel szemben. jó tudni, hogy nemcsak egy urna tárolására alkalmas, szimpla fülkék léteznek, hanem dupla kialakításúak is, amelyekben két ember hamvai is elhelyezhetők. Sőt léteznek négyszemélyes fülkék is. Speciális megoldás az ún. ikresíthető, vagyis speciális szögletes alakú – ezért különösképpen helytakarékos – hamvvedrek is, melyek lehetővé teszik szimpla fülke esetén két személy, dupla fülke esetén négy személy, négy személyes fülke esetén nyolc személy hamvainak elhelyezését is, bár a temetők megszabhatják a maximális felső határt.

Az urnafal árak, urna oszlop árak 30 000 - 150 000 ft között mozognak, azonban a költségek tekintetében nagy eltérések lehetnek a temetők között, illetve aszerint, hogy a fülke az urna fal melyik sorában helyezkedik el. A négy személyes rekeszek költsége 100 000 – 200 000 forint körül van. Ezek az összegek alapesetben 10 éves sírhely megváltást jelentenek, tehát tíz év elteltével a sírhely feletti rendelkezési jogot újra meg kell vásárolni. Lényegében ez azt jelenti, hogy az urnafal árakat tízzel kell osztani az éves költség kiszámolásához.

Miután a halotti urna elhelyezésre kerül a fülkében, a nyílást nemeskő zárólapok zárják le, ami készülhet márványból, gránitból, műkőből. Rá kell vésetni az elhunyt nevét, születési, halálozási dátumát, a fülke számát. Opcionálisan lehetőség van versek, idézetek, szimbólumok feltüntetésére, illetve virágtartó váza és/vagy a koszorúk akasztását biztosító akasztógombok elhelyezésére is. Az urna oszlopok falát gyakran úgy tervezik, hogy az egyes fülkesorok között 15-20 cm-es sávot alakítanak ki, mely elé urnafal virágtartó – virágvályú – kerül, természetesen a fal anyagából.
Az urnás síremlékek ezen típusának további nagy előnye, hogy méltó síremléket biztosít az elhunyt számára, miközben teljes mértékeben leveszi a család válláról a sírhely gondozásával, fenntartásával kapcsolatos anyagi terheket és időráfordítást. Egy apró hibája ennek a megoldásnak, hogy az urnafal díszítése igen problematikus, hisz az egyes fülkék felülete igen kicsi. Díszíteni is csak valami aprósággal lehet, miközben egymás mellé zsúfolva még a sok egyedileg ízléses, de eltérő jellegű dekoráció is óhatatlanul elaprózott, kellemetlen összhatást eredményezhet.
 

Az urnasírban történő elhelyezéssel kapcsolatos tudnivalók

Az urnás síremlékek másik kedvelt típusa az elhunyt hamvainak kisméretű, urnás sírban történő elhelyezése. Ebben az esetben az urna a föld felszíne alá kerül, mint a hagyományos temetések során. A földbe kerülés, a szimbolikus visszajutás a természet örök, nagy körforgásába sokak számára megnyugvást jelent, vigaszt nyújt. A gyászfeldolgozás folyamata is könnyebben megindul, ha az elhunyttól való elbúcsúzást a klasszikus eltemetés ünnepélyes aktusa zárja le.
A temetőkben az urnasírhelyek külön parcellákban vannak elhelyezve, ahol földbeásott, kisméretű kőszerű anyagból álló urnatartókban, un. keszonokban történik a hamvveder elhelyezése. Ez a szerkezet gondoskodik az urnák külső behatások – föld, víz - elleni védelméről. Egy urnás sírhelyben 4 hamvveder helyezhető el. A vidéki és budapesti temetők árszabása között óriási különbség lehet. Az urnás sírhelyek minimum 10 évre történő (újra)megváltása 50 000 – 150 000 forint körül mozog.

Az urnás sírhelyekre az urnás sírkövek állítása az általános gyakorlat. Létezik márvány, gránit sírkő urna sírkő, de készülhet, mészkőből vagy zúzalék anyagokból is. Mivel méretük lényegesen kisebb, mint a hagyományos síremlékeké – általában 50x70 cm-es, a nagyobbak 60x80 cm-es méretekkel rendelkeznek - ennélfogva az urna sírkő árak megfizethető kategóriát képviselnek – kb. 200 000 forintnál kezdődnek. Számos színben és formában rendelkezésre állnak, léteznek hagyományos és modern kialakítású példányok. Például az urna sírkő fejrésze lehet fekvő, álló vagy félig döntött, de akár könyv alakot is felvehet. A sírköves mesterek szívesen készítenek mindenféle egyedi igény szerint különleges urnasírokat, bár a különleges urnasírok megrendelése esetén számolni kell azzal, hogy az urna sírkő árak magasabbak lehetnek. Az urna sírkövek temetés előtt és után egyaránt megrendelhetők és elhelyezhetők az urnasírhelyen.
Az urnás sírkövek karbantartási igénye minimális, csak akkor kell hozzájuk nyúlni, ha új hamvveder elhelyezésére kerül sor. Ilyenkor a fedlapot le kell venni, majd a temetést után visszatenni. Virágokat, díszeket általában állítva vagy fektetve lehet rajtuk csak elhelyezni, illetve az urna váza szolgálhat még a díszek elhelyezésére. 
Az urnás sírkövek, urna sírkövek egyik alternatívájaként az urnakripta szolgál. Ez abban különbözik a hagyományos urnasíroktól, hogy a hamvveder nem a föld alatt, hanem a föld felett helyezkedik el egy márvánnyal vagy gránittal burkolt felépítményben. Egy urnakripta maximum 4 hamvveder tárolására szolgál.
 

A hamvvedrek koporsós sírban történő elhelyezésével kapcsolatos tudnivalók

Praktikus megoldást jelent a hamvveder koporsós sírban történő elhelyezése, ha a család rendelkezik ilyen sírhellyel. Ebben az esetben a hamvakat tároló edény a koporsó mellé kerül elhelyezésre. A temető szabályzata határozza meg, hány hamvveder helyezhető el a sírban. Azonban a sírhely felett rendelkezési jogot gyakorló írásos beleegyezése mindenképpen szükséges az elhelyezéshez. Fontos, hogy csak olyan sírhelybe helyezhető el a hamvveder, amely meg van váltva. Ha sírkő áll a sírhelyen, a követ el kell bontani vagy a fedlapot leemelni, hogy a sírásók elvégezhessék munkájukat. Ilyen típusú temetés esetén szokás urnakoporsóba helyezni a hamvvedret.
Fontos, hogy a hamvveder hagyományos sírban történő elhelyezése nem hosszabbítja meg automatikusan a sírhely használati idejét, mint a koporsó eltemetése. Tehát az újra megváltás költségével számolni kell ilyen típusú temetés esetén. Azonban, ha a család rendelkezik meglévő sírhellyel, és sírkővel, ez a módszer a legköltéshatékonyabb megoldást jelenti. Fontos megjegyezni, hogy urnatartóban a hamvvedrek meglévő sírok felületén is elhelyezhetők.
 

Az urnák típusai és az urna árak

Függetlenül attól, hogy az elhunyt földi maradványai temetőben lesznek-e elhelyezve vagy szétszórva, vagy hazaviszi őket és otthon helyezi el/temeti el/szórja szét a család, urnára minden esetben szükség van. A holttest hamvasztása után a hamvakat ugyanis tárolni kell addig, amíg azok nem kerülnek végső helyükre. Meglévő, hamvakkal teli urnát tilos felnyitni, és a friss elhunyt hamvait benne elhelyezni! Mindenképpen választani kell a temettetőnek legalább egy hamvvedret.  (Hogy még bonyolultabb legyen a helyzet: egy elhunyt hamvai több urnába is kerülhetnek, illetve egyes esetekben a temetést bonyolító vállalkozások hamvasztásos csomagjában megtalálható egy nagyon egyszerű alappéldány. Ám ha ez nem tetszene, érdemes lehet másféle hamvvedret kérni.
Az urnák több száz féle változatban állnak rendelkezésre. Egy konkrét törvényi előírás vonatkozik rájuk, mégpedig az, hogy minimum 3 literesnek kell lenniük -, és többféle szempont mentén is csoportosíthatók.
  • Anyaguk szerint léteznek fából, fémből, kerámiából, üvegből, vagy lebomló, szerves anyagokból, homokból, zselatinból stb. készült példányok.
  • Alak szerint vannak szögletes, hasáb, gömb, váza szív csepp formájúak, szimmetrikus vagy aszimmetrikus kialakítású, nagyobb és kisebb (gyerekek hamvai tárolására alkalmas) példányok.
  • Szín szerint lényegében a gyász érzésével harmonizáló bármely árnyalatban vagy árnyalat-kombinációban elérhetők (fekete, fehér, barna, ezüst, bronz stb.).
  • Léteznek egyszerűbb, minimalista kialakítású darabok, és a legkülönbözőbb díszekkel, szimbólumokkal ékített látványos példányok is.
  • Külön kategóriát képviselnek az egyedi igények alapján kialakított, illetve a hagyományostól eltérő speciális hamvvedrek – ezek között földgömbhöz hasonló, focilabda, könyv alakú modellek is léteznek, de az urnákat készítő művészek igény szerint bármilyen urnát elkészítenek.

Attól függően, hogy a fentiek közül melyik típust választjuk, az urna árak 10 000 forintnál kezdődnek, és bár felső határuk nincs, a 60 – 70 000 forintos példányok már csúcskategóriás választást jelentnek. Fontos, hogy a darabok kialakítása során értelemszerűen az esztétikum az elsődleges szempont, illetve praktikusan az, hogy a hamvak tárolását lehetővé tegyék, tehát ezek egyszerű dobozok, amelyeknek nincsenek gyakorlati funkcióik. Ha rendelkezik is pl. fülekkel egy-egy darab, az azért van, hogy könnyebb legyen szállítani, vagy arrébb rakni a síron. Vagyis az urnáknak elsősorban szépnek és kegyeletteljesnek kell lenniük, ennélfogva nem könnyű gyakorlati tanácsokat adni a kiválasztásukhoz. Azt az egy tételt leszámítva, hogy ha urnás fülkében lesz elhelyezve a hamvveder, akkor egy bizonyos méretnél nem lehet nagyobb, hisz az urna falban rendelkezésre álló hely adott. Illetve aki szeretne a hellyel takarékoskodni, annak ajánlott az ikresített urnák között választania.
A hamvveder kiválasztásakor értelemszerűen az elhunyt végakarata az irányadó. Ezen kívül arra érdemes még – de egyáltalán nem kötelező – figyelemmel lenni, hogy a hamvvedrek szem előtt lesznek-e. Tehát ha a síron kívül vagy otthon kerülnek elhelyezésre, akkor talán előnyben vannak a díszesebb, esztétikusabb formájú darabok ahhoz képest, amikor a hamvveder a föld alá kerül eltemetésre.
Ha szempont a környezettudatosság, érdemes lehet megfontolni egy lebomló anyagokból készült, bio urna választását is.
Koporsós sírba történő földbe temetés esetén tanácsos lehet végiggondolni az urnakoporsó használatát is. Ebben az esetben a hamvveder egy díszes, többnyire fából készült, bélelt tartóba, az urnakoporsóba kerül, és ebben történik a ravatalozás, illetve a hamvveder végső nyughelyre történő leeresztése.