Halottak napja és Mindenszentek

Avagy mikor van Halottak napja, és mit ünneplünk ilyenkor?


A Mindenszentek és Halottak napja a két legfontosabb temetői ünnepünk. Azonban mivel a Halottak napja Mindenszentek ünnepségsorozat egyik napja – november 1. - munkaszüneti napnak számít. Ilyenkor a temetők nyitvatartási ideje megváltozik. Ilyentájt a „mikor van Halottak napja?”, „a Halottak napja mikor van?”, a „mikor van Mindenszentek?” kérdése szokott a leggyakrabban elhangzani. Nos, a mikor van Mindenszentek kérdésre a válasz a következő:

Mindenszentek 2022-ben november 1-én, kedden
2023-ban november 1-én, szerdán
2024-ben november 1-én, pénteken lesz.

A mikor van Mindenszentek kérdésére adott válasz egyébként nem mindenhol ilyen konkrét. Svédországban az október 31.- november 6. közötti hét szombatján kerül az ünnep „megtartásra”.

A mikor van Halottak napja kérdésre a válasz pedig a következő:

A Halottaknapja 2022-ben november 2-án, szerdán
A Halottaknapja 2023-ban november 2-án, csütörtökön
A Halottaknapja 2024-ben november 2-án, szombaton lesz.

A Mindenszentek és Halottak napja kereszténység előtti időkbe nyúló gyökerei


A halottakra való ünnepi megemlékezés gyökerei az ókori Egyiptom nagy ünnepségeire vezethet& vissza. A görögök Athénben március hónapban tartották a virágok ünnepét és ez alkalommal tisztelettel áldoztak halottaik emlékének is. Kis mécseseket égettek, virágkoszorúkat fontak, majd a megemlékezés karnevállal zárult.

A kereszténység később jelentősen módosítva, de átvette ezeket az ünnepeket. Tavasszal vidám karneválokat rendeztek és ősszel a természet elmúlása idején tartották a halotti ünnepket.

Halottak napja Mindenszentek jelentése


Mindenszentek (latinul: Festurn omnium sanctorum). A katolikus egyházban az összes mennybéli üdvözültek emlék napja november elseje. A katolikus vallás tanításai szerint a hit egyik alaptétele Isten szentjeinek egyessége, élőknek és meghalt híveknek misztikus közössége. Az egyház egymás mellet üli meg a Mindenszentek és Halottak napja ünnepét

Holtak napja (latinul: Commernoratio omnium fidelium defunctorum). A halottak emlékünnepe november másodikán van, ha azonban vasárnapra esik, akkor november harmadikán tartják. Az egyház mindig imádkozott és áldozatot mutatott be a halottakért, de csak 998 (?) óta van külön ünnepük az összes megholtaknak. Odilo cluny-i apát ugyanis ez idő tájt rendelte el, hogy Mindenszentek vecsernyéje után minden zárdában a halottakért zsolozsmát végezzenek. Továbbá hogy november másodikán minden pap gyászmisét mondjon. Ezt a szokást kezdetben más zárdák, később más templomok is átvették, végül a pápák az egész egyházra kiterjesztették.

Halottak napja képekben – avagy a Halottak napja Mindenszentek a hazai népszokások tükrében


Hazánkban a halottak ünnepére jellegzetes népszokások alakultak ki, melyek a huszadik század közepéig maradtak életben. Ezeknek lényege a jótékonykodás, az alamizsnaosztás, a búcsúfelajánlás.

Szegeden Mindenszentekkor kalácsot sütöttek. Amit a temetőbe menet a temető kapujában várakozó koldusnak adtak azzal a kéréssel, hogy az alamizsna fejében imádkozzon halottjaikért. Este odahaza kis gyertyát égettek. Rendre annyit gyújtottak meg, ahány halottjuk volt. Egy-egy mellett mindaddig imádkoztak, amíg el nem égett. Utána másik halottjukért új gyertyát gyújtottak.

Jászladányon a hívek mindenféle élelmet szoktak volt a templom előtt felhalmozni, amelyet a koldusbíró osztott ki a koldusok között. Az égő kis gyertyákat az ablakba rakták ki.

Országszerte szokásban volt a halottakért való egyórás harangozás. Göcsejben a halottért mindenki maga harangozott. Mégpedig annyi halottak napi verseket, ahány halottja van. Ezen a napon sütöttek, főztek, nagy lakomát csaptak. Egész éjfélig szólt a muzsika. Ez talán a régi engesztelő toroknak csökevénye. A vidám hangulattal bizonyára a hazajáró lelkeket akarták megtéveszteni.

Kéthelyen az asztalt fehér terítővel fedték le, kenyeret, fokhagymát, sót és kést tettek rá. Ugyanis azt hitték, hogy halottjuk, ha egész év folyamán nem járt is haza, ezen az éjszakán fölkeresi őket. Legyen mit ennie, ha éhes!

Halottak napja Mexikóban


A Halottak napja Mexikóban épp ellenkező hangulatban telik, mint nálunk. A Latin-amerikai országban az azték-indián kultúra keresztény hagyományokkal történő keveredésének ékes példájául szolgál az ünnep. A Mexikó Halottak napja színekben gazdag esemény, ahol az eltávozottak számára ajándékokat visznek a hozzátartozók. A rokonok, barátok gyakran a sírok mellett piknikeznek és Halottak napja verseket, mondókákat szavalnak egymásnak.

A Mexikó Halottak napja szimbóluma egy színes cukorkoponya, amelyet az ünneplők egymás megajándékozására és a sírok díszítésére egyaránt felhasználnak. (A halálhoz kapcsolódó szimbólumok jelentéséről ide kattintva olvashat.) A Halottak napja Mexikóban dia de muertos mexicano hangosor szerint hangzik. A Halottak napja angolul pedig mint Day of the dead vagy mint All Soul’s Day lehet ismerős.