Óbudai temető

A III. kerület és Észak-Buda lakosainak temetkezési helyéül szolgáló Óbudai temető rengeteg fával és árnyékos hellyel rendelkező 25,4 hektáron elterülő, csendes, külvárosi sírkert. Sajátossága művészi síremlékekben való gazdagsága, illetve köröndökbe torkolló, háromszög alakú parcellákból álló kialakítása.

Elhelyezkedés

 • Az Óbudai temető címe: 1037 Budapest, Bécsi út 365-371
 • Középpont koordinátái: é. sz. 47,5692°, k. h. 19,0228°

Az Óbudai temető bejárat - főbejárat - a Pomázi út - Bécsi út kereszteződésénél található.

Elérhetőség

 • Óbudai temető telefonszám: +36 1 700 7090
 • E-mail: obudaitemeto@btirt.hu
 • Tulajdonos: Budapest Főváros Önkormányzata
 • Üzemeltető: Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.

Megközelíthetőség tömegközlekedéssel

Az Óbudai temető megközelítése BKV-val: a 118, a 160, a 218 és a 260-as autóbusszal.

Megközelíthetőség autóval

Gépkocsival a behajtás engedélyezett a főbejáraton keresztül (csak itt). Behajtási díj: 300.- Ft. A parkolás az Óbudai temetőn kívül nagyon nehéz. A temető területén le lehet állni a nagyon széles közlekedési utak szélén. Mozgáskorlátozott igazolvánnyal a behajtás nyitvatartási időben díjmentes.
Október 30. – november 2. között gépjárművel behajtani tilos.

Nyitvatartás

Az Óbudai temető nyitvatartás 2024-ben a következő rend szerint alakul
 • Január, február: 7:30 – 17:00
 • Március: 7:00 – 17:30
 • Április: 7:00 – 19:00
 • Május, június, július: 7:00 – 20:00
 • Augusztus: 7:00 – 19:00
 • Szeptember: 7:00 – 18:00
 • Október: 7:00 – 17:00
 • November, december: 7:30 – 17:00
Óbudai temető ünnepi nyitvatartás halottak napi időszakban
Október 30-31: 7:00-20:00
November 1-2: 7:30-tól 20:00
November 3-tól szokásos rend szerint várják a látogatókat, vagyis 7:30 – 17:00 között.

Óbudai temető temetkezési iroda nyitvatartás

A temetéssel összefüggő szolgáltatások megrendelésére (koporsós/urnás temetés/sírhelyváltás és –hosszabbítás, hamvak szórása/kegyeleti és virágkötészeti termékek/sírgondozási munkák) az alábbi időpontokban lehetséges:
 • Hétfő: 7:30-17:00
 • Kedd – péntek: 7:30- 15:30
A rendelkezési jog (használati idő) koporsós sírhely felett 25 év. Ha törvényben biztosított jog alapján a fenntartó nem zárja le a parcellát, a használati idő lejártát követően a sírhely újraváltható. A koporsós rátemetés a használati idő a rátemetés idejétől számított 25 évvel hosszabbítja meg. Urna vagy az exhuma maradványok rátemetése a koporsós sírhely feletti használati időt nem hosszabbítja meg. Az urnasír vagy urnafülke feletti rendelkezési jog – használati idő – 10 év. A 10 év letelte után a sírhely újra váltható. Egy urnasírba 4 urna helyezhető el. Az Óbudai temető újraváltás árak kapcsán a 15/2016 Főv. Kgy rendelet az irányadó. Az Óbudai temető körüli virágos bódék a főbejárat mentén helyezkednek el.

Óbudai temető parcellák térképe

Az Óbudai temető parcella térkép, alaprajz a következő ábrán látható.
 

 

Egyedi szolgáltatások

 • Temetői séták: A temetőséták során lehetőség nyílik az Óbudai temető területén nyugvó ismert emberek sírhelyeivel való megismerkedésre. Bejelentkezés Szilágyi Rita idegenvezetőnél, a szilagyi.rita@btirt.hu email címen.
 • Szóróparcella: A temető másik sajátossága, hogy a budai oldal sírkertjei közül kizárólag itt található a hamvak bemosását lehetővé tevő szóróhely. A bazalt kövekből épített kút, a kiegészítő gépház, az ízléses kertépítészeti megoldások együtt alkotnak egységes látványt, parkosított esztétikus környezetet. 2021 óta a hamvak téli szórásának lehelőségé is adott.
 • Sötétedés után a temetőben nincs világítás.
Óbudai temető koszorú rendelés: ajánlott a környéken található virágboltok felkeresése.
A borostyánnal befuttatott kápolna a bejárattal szemben középen helyezkedik el. A Főnix madár, Mészáros Mihály alkotása, a római szarkofág az Aquincumi Múzeum tulajdona.

A temető története, érdekességek

A Budapest Óbudai Temető ötlete 1905-ben született meg, amikor a Fővárosi Közgyűlés határozatot hozott egy új temető létrehozásáról. Az elképzelés 1910-ben nyert megvalósult formát. Ekkor a temető először megnyitotta a kapuit az élő/holtak előtt. Vagyis azóta fogadják az óbudai temető parcellák kerület és Észak-Buda halottait. Kezdetben az újonnan létrejött temetőbe kerültek a kerület korábbi temetkezési helyein elhelyezett sírok. Illetve az Óbudai temető sírhelyek közt lett kialakítva egy izraelita temető is. A fenntartó már ekkor nagy hangsúlyt fektetett a terület fásítására. Ennek köszönhetően ma 80-90 éves vadgesztenyékkel is találkozni a terület környékén.
1931-ben épült a bejárati rész központi eleme, a román és gótikus stílusjegyeket felvonultató, orgonakarzatos, festett üvegablakos Feltámadt Üdvözítő Temetőkápolna. Ugyanebben az időszakban jött létre a főbejárattól távolabb az Óbudai temető ravatalozó épülete is és a szóróparcella is.
A háború nem kímélte a kapuzati épület épségét, és a felszerelési tárgyakat is ellopták. Azonban a helyreállítást követően, a negyvenes évek végétől kezdődően a sírkert teljes kapacitással üzemel. Ebben az időszakban kerületek az Óbudai temető híres halottai közül jónéhányan végső nyughelyükre. Például Görgey István, Fábián Dezső, Thurzó Gábor, Szemes Mari, Dévai Hédi. Az Óbudai temető 16-os parcella területén található Bibó István vörösmárvány sírja is.
A temető második aranykorát a nyolcvanas-kilencvenes évtized hozta el. Ekkor került kialakításara a szóróhely, épült meg az új ravatalozólépület és a Főnixmadár-szobrot középpontjába állító kegyeleti park. A kétezres években került végső nyughelyére Sinkovits Imre, Hidegkúti Nándor is. Ide lett temetve Perjés Géza történész, Lugosi György színész, Kósa Károly élsportoló is.
A kétezres években került végső nyughelyére Sinkovits Imre, Hidegkúti Nándor is, de ide lett temetve Perjés Géza történész, Lugosi György színész, Kósa Károly élsportoló is.
Az Óbudai temető a peremkerületi temetők közt egyébként kiemelkedően gazdag a művészeti értéket képviselő síremlékekben.