fekete kép

Gyászképek: az örök gyászoló gyertya, a fekete gyászkép jelentősége, szerepe és tanácsok képes emlékművek létrehozásához

A gyászképek, mint például a klasszikus fekete gyászkép, vagy a gyászoló gyertya kép többet mondanak minden szónál. Ezért gyakran szolgálnak ezek kommunikációs feladatkörben. Vagyis sok helyen, sok alkalommal kerülnek elő a halotti gyertya képek, gyász gyertya képek, fekete gyász képek. Találkozhatunk velük sírokon, temetésen, a búcsúzás különböző fázisaiban, de a gyászértesítőkben is gyakran szerepelnek.
Ugyanakkor a fekete, halotti égő gyertya kép, mint fekete, gyászoló profilkép a közösségi médiában is gyakorta feltűnik. Általa a közzé tehető a haláleset ténye, kifejezhető a közzé tevő fájdalma, segítségkérése, emlékül szolgál az elhunyt számára. Mindazonáltal bölcsen kiválasztott/elrendezett gyászképek segítségével önálló kis emlékműveket is emelhetünk, melyek által egyedi forma adható a gyászunknak/eltávozottak iránti szeretetünk. Nézzük, melyek a közösségi médiában sokszor látható a halotti égő gyertya képek mögöttes jelentései, illetve hogyan érdemes képes halotti emlékmű készítéséhez hozzákezdeni!

A letölthető és online gyászképek klasszikusa, a gyászoló gyertya és az azt ábrázoló fotók jelentése

A halál gyászoló gyertya, mint gyászoló profilkép gyakori feltűnése a közösségi médiában nem a véletlennek, hanem a gyertya mélyértelmű, szimbolikus jelentéseinek köszönhető.
A gyertya és így a gyertyát ábrázol gyertya kép üzenete többféleképpen értelmezhető. Egyfelől az örök élet szimbólumaként szolgál. Tehát a halotti gyertya képek által kifejezhetjük az elhunyt iránt érzett tiszteletünket, szeretetünket, és azt hogy sosem felejtjük el az elhunytat. Ha ezirányú érzéseinket szeretnénk minél nagyobb hangsúllyal artikulálni, a gyászoló fekete rózsa kép gyertyával típusú vizuális elemeket szeressük. (A rózsa ugyanis eleve az emlékezés szimbóluma). Ugyanakkor a gyertyát ábrázoló gyászoló háttérképek, letölthető gyászképek az Isten kegyemében való hitet is kifejezhetik. A gyertya lángja képletesen mint útikalauz, az elhunyt kísérője is értelmezhető, és reménységként is szolgál, mint fénypont a sötétség tengerében.

Fotós emlékmű emelése gyász képek segítségével

A gyász, az elhunyt iránt érzett szeretet kifejezése során a letölthető, a közösségi médiában közzé tehető gyászképek szélesebb körben is érvényesülhetnek. Vagyis ezek csak egyetlen módot jelentnek a számos kifejezési mód közül. Tudniillik, némi kreativitás és időbefektetés árán valódi kis fotós emlékműveket is létrehozhatunk. Olyan alkotásokat, melyek a temetésen, a tor idején is megtekinthetők, vagy éppen a síron és persze a közösségi médiás felületeken is elhelyezhetők. Ilyen műremekül szolgálhat például diavetítés alapjául szolgáló fénykép válogatás, fényképalbum, kollázs – online és offline formában egyaránt.
A fotós emlékművekben elhelyezendő képek többféleképpen is kiválogathatók, elrendezhetők. Például szelektálhatunk úgy, hogy a gyász képek az elhunyt élettörténetét meséljék el. Az is jó megoldás, amikor a fotók nem kronologikusan, hanem tematikusan, az elhunyt életének egy-egy fejezete szerint (házasság, iskolai évek) követik egymást. Sőt, akár egy tulajdonság (pl. humorérzék) illusztrálás céljából is válogathatunk képeket.
Az emlékmű elkészítése értelemszerűen a fotók begyűjtésével kezdődik. Ennek keretében érdemes a hozzátartozókat, barátokat megkérni, küldjek el fényképeiket emailben vagy letölteni a közösségi médiás fényképeket. Ha digitális fotós emlékművet szeretnék létrehozni, csak telepítsünk fel a kismillió elérhető alkalmazás közül egyet, és használjuk bátran. Zenét is tehetünk a válogatás alá.
Ha offline megoldást szeretnénk, először is válaszuk ki az emlékmű típusát. A fotók ugyanis helyet kaphatnak az albumok, fotós táblák mellett koszorúkon, csokrokon, pólókon, sapkákon, füzeteken, plakátokon is. Fontos azonban készülni rá: a mű készítése érzelmileg kimerítő élmény lehet. Ezért a létrehozandó típus kiválasztásakor azt a műfajt tanácsos preferálni, amelynek elkészítése vélhetően a legkevesebb fájdalommal jár. Ha megvagyunk a formátum meghatározásával, válogassuk össze az offline fotókat, nyomtassuk ki a digitálisakat. Ezután jöhet a képek elrendezése a kiválasztott téma (élettörténet, hangsúlyozandó vonások) alapján.
 
A gyász kép ábrák többet mondanak minden szónál, ezért jó megoldást jelentenek az érzelmek kifejezése, és a halott iránti tisztelet lerovása során.  Akár letölthető gyászképek vagy gyászoló profilkép által fejezzük ki érzelmeinket/tájékoztatjuk ismerőseinket, akár emlékmű építésébe fogunk, biztosan hatásos lesz képes megnyilatkozásunk.